Paziņojumi

10.02.2022 10:18
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021. gada 16.decembra lēmumu Nr.142 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.februāri.
15.11.2021 15:50
Klātienes tikšanās tiks organizētas tikai tiem klientiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam, kā arī jālieto mutes un deguna aizsegs. Pakalpojuma sniegšanas laiks nedrīkst pārsniegt 15min.
04.10.2021 09:08
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras nav pārņemtas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā) dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2022.gadam.
Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs informē, ka ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2022.gadam var iepazīties, sākot no 2021.gada 15.oktobra.
02.07.2021 15:05
Turpmāk "Liepājas namu apsaimniekotājs" klientu apkalpošanas filiāles darbosies Tukuma ielā 1a (Vecliepāja) un Imantas ielā 7 (Karosta). Lai sazinātos ar namu pārziņiem, tāpat kā līdz šim jāzvana uz LNA zvanu centra tālruni 634 70303 vai jānosūta e-pasts: lna@lna.lv, norādot informāciju saziņai.
04.03.2021 11:18
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 15 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā 2021.gada 1. aprīlī.
06.01.2021 18:51
Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifus, kas stāsies spēkā no 2021.gada 1. janvāra.
06.01.2021 14:26
No 2021. gada 1. janvāra mainīti nosacījumi trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanā un sociālās palīdzības saņemšanā. No 2021. gada 1. aprīļa tiks mainīta arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.
08.10.2020 14:23
Ja mājas iedzīvotāji ir lēmuši veikt koplietošanas telpu pilnīgu dezinfekciju, tad šo darbu vislabāk uzticēt profesionālam pakalpojumu sniedzējam vai arī, kopīgi vienojoties par darbu veikšanu pašu spēkiem, stingri ievērot piesardzību. Gan vienā, gan otrā gadījumā vispirms būtu jāsazinās ar savas mājas namu pārzini un jāizrunā iespējamie varianti - vai tā būs profesionāla pakalpojuma sniedzēja izvēle, kādas ir darba izmaksas, kādi būs drošības pasākumi, vai iespējama pašu iedzīvotāju piedalīšanās telpu dezinfekcijā, kāds ir dezinfekcijas pasākumu vēlamais laiks un tml.
31.08.2020 14:41
Lielākā daļa īres rēķinu tiek sagatavoti papīra formātā un nogādāti uz klientu pastkastītēm, bet aptuveni tūkstoš izstrādāti nosūtīšanai elektroniski. Lai novērstu pārpratumus un, reaģējot uz klientu sūdzībām, par to, ka augustā īres rēķins elektroniski nav saņemts, visi elektroniski sagatavotie rēķini klientiem nosūtīti atkārtoti.
22.07.2020 16:23
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.384 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu" no š.g. 1. jūlija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem par dzīvojamās telpas izmantošanu papildu apsaimniekošanas izdevumiem jāmaksā īres maksa - 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Jūlijā pašvaldības dzīvokļu īrniekiem izsūtīti pirmie rēķini ar aprēķināto īres maksu. Šobrīd sagatavoti un izsūtīti 4600 rēķini.
10.07.2020 13:09
Noslēdzoties valstī noteiktajai ārkārtas situācijai, aicinām klientus arī turpmāk rūpīgi izvērtēt, vai nepieciešams, risinot ar mājas pārvaldīšanu saistītus jautājumus, tikties klātienē ar SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" speciālistiem. Pirms vienoties par klātienes pieņemšanu, vispirms lūdzam sazināties ar speciālistu pa zvanu centra tālruni 634 70303 vai e-pastu lna@lna.lv un, iespējams, rast jautājuma risinājumu attālināti.
10.07.2020 13:09
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests no 10. jūnija atsākcis daļēju klientu pieņemšanu klātienē, apkalpojot iedzīvotājus ar iepriekšēju pierakstu, par kuru iespējams vienoties jau šobrīd, sazinoties ar Sociālo dienestu telefoniski vai e-pastā.
05.06.2020 09:14
Lai veicinātu iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos bezsaimnieku kaķu aprūpē un apkārtējās vides sakārtošanā, ir izveidota iespēja elektroniski pieteikt savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas bezsaimnieku kaķus pašvaldības finansētajā programmā “Noķer, sterilizē, atlaiž”.
29.05.2020 14:09
Projektu konkursā tiks atbalstītas iedzīvotāju idejas par SEZ teritorijā iekļautās Karostas mikrorajona dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanu. Savas idejas projektu konkursā var pieteikt ikviena nevalstiskā organizācija vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.
25.05.2020 13:20
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu īrnieki aicināti iesniegt pieteikumu par dzīvokļa īres līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu. Saziņai par neskaidrajiem īres līguma slēgšanas jautājumiem aicinām izmantot mob. tālr. 26468002 vai e-pastu: iresligumi@lna.lv
24.04.2020 10:17
Ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas pagarinājumu līdz 12. maijam sakarā ar Covid-19 izplatību, ceturtdienas, 23. aprīļa, Liepājas pilsētas domes sēdē atkārtoti nolemts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus.
23.04.2020 12:12
Ja mājas iedzīvotāji ir lēmuši veikt koplietošanas telpu pilnīgu dezinfekciju, tad šo darbu visdrošāk uzticēt profesionālam pakalpojumu sniedzējam vai arī, kopīgi vienojoties par darbu veikšanu pašu spēkiem, stingri ievērojot piesardzību. Gan vienā, gan otrā gadījumā vispirms būtu jāsazinās ar savas mājas namu pārzini un jāizrunā iespējamie varianti - vai tā būs profesionāla pakalpojuma sniedzēja izvēle, kādas ir darba izmaksas, kādi būs drošības pasākumi, kādus dezinfekcijas līdzekļus izvēlēties, vai iespējama pašu iedzīvotāju piedalīšanās telpu dezinfekcijā, kāds ir dezinfekcijas pasākumu vēlamais laiks, metodes un tml.
16.04.2020 13:26
Šonedēļ Sociālajā dienestā atsākta dokumentu pieņemšana veselības aprūpes un dzīvokļa pabalstu izmaksai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Liepājas iedzīvotājiem. Iesniegumu pieņemšana un dokumentu noformēšana līdz 12. maijam un ārkārtējās situācijas beigām gan notiek attālināti, vienojoties ar klientiem vispirms telefoniski par katru situāciju un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas veidu.
Ja nepieciešams īpašs atbalsts šajā ārkārtējā situācijā un ģimenes vai personas resursi ir izsmelti, iespējams vērsties Sociālajā dienestā un pieprasīt arī pārtikas pabalstu vai krīzes pabalstu.
07.04.2020 14:00
Atgādinām, ka centralizētās apkures atslēgšana mājā notiek pēc mājas iedzīvotāju vai kontakpersonu iesnieguma saņemšanas. Saziņai ar namu pārziņiem un LNA speciālistiem aicinām izmantot zvanu centra tālruni 6 34 70303 vai iesūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: lna@lna.lv. Iesniegumus rakstiski klienti var nodot, izmantojot pastkastītes pie klientu centriem. Klātienes pakalpojumu sniegšana klientu centros ir apturēta līdz š.g. 14. aprīlim vai saskaņā ar MK rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
01.04.2020 10:29
Ar EM rīkojumu noteikts, ka jebkurā sabiedriskā vietā – iekštelpās, ārtelpās, kā arī koplietošanās telpās, t.i. gan kāpņu telpās u.c. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, māju pagalmos un stāvlaukumos, personām jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.
30.03.2020 12:57
Ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību un sekmēt nepieciešamo drošības pasākumu ievērošanu, uz Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku nebūs nepieciešams nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem ūdens patēriņa skaitītājiem un citiem skaitītājiem (arī siltuma maksas sadalītājiem), kas nav komercskaitītāji, un veikt to nomaiņu vai atkārtoto vai pirmstermiņa verificēšanu. Paredzams, ka nākamnedēļ, 31.martā, pieņems attiecīgus EM izstrādātus noteikumus.
27.03.2020 13:13
Ņemot vērā MK rīkojumu nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", LNA klientu centri apmeklētājiem ir slēgti. Tāpēc saziņai ar namu pārziņiem un LNA speciālistiem, klienti aicināti izmantot zvanu centra tālruni 6 34 70303 vai iesūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: lna@lna.lv. Iesniegumus rakstiski klienti var nodot, izmantojot pastkastītes pie klientu centriem.
27.03.2020 13:13
Lai pēc iespējas samazinātu riskus, kas saistīti ar Covid - 19 un ar mērķi ierobežot tā izplatību no 20. marta Liepājā ir slēgti publiski pieejamie bērnu rotaļu laukumi, arī iekšpagalmos. Rotaļu laukumi ir norobežoti ar brīdinājumu lentām. Aicinām māju kontaktpersonas informēt namu pārziņus, ja norobežojošās lentas ir bojātas.
16.03.2020 09:47
Ārkārtējā situācija ir spēkā līdz 14. aprīlim. Sākotnējais rīkojums divreiz precizēts – 13. un 14. martā, tāpēc "Delfi" piedāvā lasītājiem iepazīties ar Ministru kabineta rīkojuma saturu pilnībā.
Aicinām rūpīgi iepazīties ar rīkojuma saturu, kā arī sekot līdzi atbildīgo iestāžu lēmumiem un informācijai, kas tiek pieņemti un izplatīti ārkārtējas situācijas pasākumu īstenošanai.
13.03.2020 17:36
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" LNA klientu centri apmeklētājiem tiek slēgti. Turpmākai saziņai ar namu pārziņiem un LNA speciālistiem, izmantot zvanu centra tālruni 6 34 70303 vai iesūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: lna@lna.lv.
Iesniegumus rakstiski klienti var nodot, izmantojot pastkastītes pie klientu centriem.
Klātienes pakalpojumu sniegšana klientu centros tiek apturēta līdz š.g. 14. aprīlim.
Informācijai par aktualitātēm uzņēmuma darbībā aicinām sekot līdzi www.lna.lv
13.03.2020 16:45
Rūpējoties par iedzīvotāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs ir noteikti vairāki ierobežojumi.
24.02.2020 11:33
Liepājas pilsētas dome apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši stāvošu uz ceļa”, kuros noteikts, ka turpmāk automašīnas pēc noteikta laika būs tiesības evakuēt.
21.01.2020 09:59
2019. gada decembrī ārgaisa temperatūra ir bijusi par 3,5 grādiem augstāka, nekā gadu iepriekš, tāpēc par 16% ir samazinājies kopējais siltumenerģijas patēriņš pilsētā. Kopumā pērn decembrī pilsētā patērētas 29 333 megavatstundas (MWh) siltumenerģijas.