Paziņojumi

15.01.2024 09:16
Strauji pazeminoties vai svārstoties gaisa temperatūrai, palielinās ēku ūdens pievadu, gan arī iekšējo tīklu aizsalšanas risks. Īpaši aktuāli tas ir namos ar mazu ūdens cirkulāciju, kā arī ar sekli iebūvētām komunikācijām. Komunikāciju aizsalšanu, pirmkārt, veicina zema gaisa temperatūra un pastiprina arī "pliksals" un auksts vējš.
06.10.2023 09:56
Informējam, ka PAKĀPENISKI, sākot ar 2023.gada 10.oktobri SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" pārvaldīšanā esošām mājām tiks pieslēgta siltumenerģijas padeve.
Siltumenerģijas padeve var tikt pieslēgta Jums vēlamajā laikā, saņemot attiecīgu mājas kontaktpersonas iesniegumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (50%+1 balss).
Pēc saņemtā mājas kontaktpersonas iesnieguma vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma apkure tiks pieslēgta 3 (trīs) darba dienu laikā.
04.10.2023 14:28
Lai iedrošinātu Liepājas iedzīvotājus pievienoties asinsdonoru kustībai, Valsts asinsdonoru centra Kurzemes filiāle sadarbībā ar pilsētas pašvaldību turpina organizēt Donoru dienas dažādos pilsētas mikrorajonos. Iedzīvotāji trešdien, 11. oktobrī, aicināti ziedot asinis izbraukuma Donoru dienā Karostas mikrorajonā,LNA Karostas klientu centrā, Imantas ielā 7. Asinsdonoru pieņemšanas laiks būs no plkst. 9.00 līdz 13.00.
03.08.2023 10:38
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, kurā mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanai šajā uzsaukumā paredzēti 3,5 miljoni eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu.
29.06.2023 15:34
Sadzīvē dažādu iemeslu rezultātā rodas tekstilizstrādājumu atkritumi - mainās mode, maināmies paši, bērni izaug utt. Un rodas jautājums: kur likt mums it kā nevajadzīgos, bet lietošanai derīgos izstrādājumus. No dabīgām izejvielām – vilnas, kokvilnas, zīda, lina - izgatavotie tekstilizstrādājumi ar laiku sadalīsies, bet no sintētiskām izejvielām - poliestera, poliamīda, akrila, elastāna u.c. - nonākot atkritumos, vēl ilgi aizņems poligonu platības.
29.06.2023 14:53
2023. gada 1. maijā stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023. gada 13.aprīļa sēdē atzītie SIA "Liepājas ūdens" pašnoteiktie tarifi.
19.12.2022 10:07
Rēķinu apmaksu iespējams veikt arī izvēloties kādu no VAS "Latvijas Pasts" pasta nodaļām. Tuvākās nodaļas adresi un darba laiku var noskaidrot www.pasts.lv vai zvanot uz tālruni 27008001. Rēķinu apmaksāt var arī pie pastnieka, kurš ieradīsies jūsu norādītajā adresē (saņemot pensiju u.c.).
30.09.2022 15:15
Ekonomiski izdevīgāk ir apkures sezonu sākt savlaicīgi, sistēmā ļaujot cirkulēt ūdenim ar ne pārāk augstu temperatūru - lai telpas neatdzistu. Dārgāk izmaksās atdzisušu telpu uzsildīšana, jo tam būs nepieciešams vairāk siltumenerģijas.
19.09.2022 08:56
Valdība akceptē energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumus

Infografikas par atbalsta pasākumiem:
16.09.2022 09:32
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022. gada 24.februāra lēmumu Nr.43 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.aprīli.
15.11.2021 15:50
Klātienes tikšanās tiks organizētas tikai tiem klientiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam, kā arī jālieto mutes un deguna aizsegs. Pakalpojuma sniegšanas laiks nedrīkst pārsniegt 15min.
04.10.2021 09:08
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras nav pārņemtas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā) dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2022.gadam.
Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs informē, ka ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2022.gadam var iepazīties, sākot no 2021.gada 15.oktobra.
02.07.2021 15:05
Turpmāk "Liepājas namu apsaimniekotājs" klientu apkalpošanas filiāles darbosies Tukuma ielā 1a (Vecliepāja) un Imantas ielā 7 (Karosta). Lai sazinātos ar namu pārziņiem, tāpat kā līdz šim jāzvana uz LNA zvanu centra tālruni 634 70303 vai jānosūta e-pasts: lna@lna.lv, norādot informāciju saziņai.
04.03.2021 11:18
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 15 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā 2021.gada 1. aprīlī.
06.01.2021 18:51
Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifus, kas stāsies spēkā no 2021.gada 1. janvāra.
06.01.2021 14:26
No 2021. gada 1. janvāra mainīti nosacījumi trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanā un sociālās palīdzības saņemšanā. No 2021. gada 1. aprīļa tiks mainīta arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.
08.10.2020 14:23
Ja mājas iedzīvotāji ir lēmuši veikt koplietošanas telpu pilnīgu dezinfekciju, tad šo darbu vislabāk uzticēt profesionālam pakalpojumu sniedzējam vai arī, kopīgi vienojoties par darbu veikšanu pašu spēkiem, stingri ievērot piesardzību. Gan vienā, gan otrā gadījumā vispirms būtu jāsazinās ar savas mājas namu pārzini un jāizrunā iespējamie varianti - vai tā būs profesionāla pakalpojuma sniedzēja izvēle, kādas ir darba izmaksas, kādi būs drošības pasākumi, vai iespējama pašu iedzīvotāju piedalīšanās telpu dezinfekcijā, kāds ir dezinfekcijas pasākumu vēlamais laiks un tml.
31.08.2020 14:41
Lielākā daļa īres rēķinu tiek sagatavoti papīra formātā un nogādāti uz klientu pastkastītēm, bet aptuveni tūkstoš izstrādāti nosūtīšanai elektroniski. Lai novērstu pārpratumus un, reaģējot uz klientu sūdzībām, par to, ka augustā īres rēķins elektroniski nav saņemts, visi elektroniski sagatavotie rēķini klientiem nosūtīti atkārtoti.
22.07.2020 16:23
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.384 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu" no š.g. 1. jūlija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem par dzīvojamās telpas izmantošanu papildu apsaimniekošanas izdevumiem jāmaksā īres maksa - 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Jūlijā pašvaldības dzīvokļu īrniekiem izsūtīti pirmie rēķini ar aprēķināto īres maksu. Šobrīd sagatavoti un izsūtīti 4600 rēķini.
10.07.2020 13:09
Noslēdzoties valstī noteiktajai ārkārtas situācijai, aicinām klientus arī turpmāk rūpīgi izvērtēt, vai nepieciešams, risinot ar mājas pārvaldīšanu saistītus jautājumus, tikties klātienē ar SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" speciālistiem. Pirms vienoties par klātienes pieņemšanu, vispirms lūdzam sazināties ar speciālistu pa zvanu centra tālruni 634 70303 vai e-pastu lna@lna.lv un, iespējams, rast jautājuma risinājumu attālināti.
10.07.2020 13:09
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests no 10. jūnija atsākcis daļēju klientu pieņemšanu klātienē, apkalpojot iedzīvotājus ar iepriekšēju pierakstu, par kuru iespējams vienoties jau šobrīd, sazinoties ar Sociālo dienestu telefoniski vai e-pastā.
05.06.2020 09:14
Lai veicinātu iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos bezsaimnieku kaķu aprūpē un apkārtējās vides sakārtošanā, ir izveidota iespēja elektroniski pieteikt savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas bezsaimnieku kaķus pašvaldības finansētajā programmā “Noķer, sterilizē, atlaiž”.