22.07.2020 16:23
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.384 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu" no š.g. 1. jūlija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem par dzīvojamās telpas izmantošanu papildu apsaimniekošanas izdevumiem jāmaksā īres maksa - 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Jūlijā pašvaldības dzīvokļu īrniekiem izsūtīti pirmie rēķini ar aprēķināto īres maksu. Šobrīd sagatavoti un izsūtīti 4600 rēķini.
10.07.2020 13:09
Noslēdzoties valstī noteiktajai ārkārtas situācijai, aicinām klientus arī turpmāk rūpīgi izvērtēt, vai nepieciešams, risinot ar mājas pārvaldīšanu saistītus jautājumus, tikties klātienē ar SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" speciālistiem. Pirms vienoties par klātienes pieņemšanu, vispirms lūdzam sazināties ar speciālistu pa zvanu centra tālruni 634 70303 vai e-pastu lna@lna.lv un, iespējams, rast jautājuma risinājumu attālināti.
10.07.2020 13:09
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests no 10. jūnija atsākcis daļēju klientu pieņemšanu klātienē, apkalpojot iedzīvotājus ar iepriekšēju pierakstu, par kuru iespējams vienoties jau šobrīd, sazinoties ar Sociālo dienestu telefoniski vai e-pastā.
05.06.2020 09:14
Lai veicinātu iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos bezsaimnieku kaķu aprūpē un apkārtējās vides sakārtošanā, ir izveidota iespēja elektroniski pieteikt savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas bezsaimnieku kaķus pašvaldības finansētajā programmā “Noķer, sterilizē, atlaiž”.
29.05.2020 14:09
Projektu konkursā tiks atbalstītas iedzīvotāju idejas par SEZ teritorijā iekļautās Karostas mikrorajona dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanu. Savas idejas projektu konkursā var pieteikt ikviena nevalstiskā organizācija vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.
25.05.2020 13:20
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu īrnieki aicināti iesniegt pieteikumu par dzīvokļa īres līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu. Saziņai par neskaidrajiem īres līguma slēgšanas jautājumiem aicinām izmantot mob. tālr. 26468002 vai e-pastu: iresligumi@lna.lv
24.04.2020 10:17
Ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas pagarinājumu līdz 12. maijam sakarā ar Covid-19 izplatību, ceturtdienas, 23. aprīļa, Liepājas pilsētas domes sēdē atkārtoti nolemts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus.
23.04.2020 12:12
Ja mājas iedzīvotāji ir lēmuši veikt koplietošanas telpu pilnīgu dezinfekciju, tad šo darbu visdrošāk uzticēt profesionālam pakalpojumu sniedzējam vai arī, kopīgi vienojoties par darbu veikšanu pašu spēkiem, stingri ievērojot piesardzību. Gan vienā, gan otrā gadījumā vispirms būtu jāsazinās ar savas mājas namu pārzini un jāizrunā iespējamie varianti - vai tā būs profesionāla pakalpojuma sniedzēja izvēle, kādas ir darba izmaksas, kādi būs drošības pasākumi, kādus dezinfekcijas līdzekļus izvēlēties, vai iespējama pašu iedzīvotāju piedalīšanās telpu dezinfekcijā, kāds ir dezinfekcijas pasākumu vēlamais laiks, metodes un tml.
16.04.2020 13:26
Šonedēļ Sociālajā dienestā atsākta dokumentu pieņemšana veselības aprūpes un dzīvokļa pabalstu izmaksai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Liepājas iedzīvotājiem. Iesniegumu pieņemšana un dokumentu noformēšana līdz 12. maijam un ārkārtējās situācijas beigām gan notiek attālināti, vienojoties ar klientiem vispirms telefoniski par katru situāciju un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas veidu.
Ja nepieciešams īpašs atbalsts šajā ārkārtējā situācijā un ģimenes vai personas resursi ir izsmelti, iespējams vērsties Sociālajā dienestā un pieprasīt arī pārtikas pabalstu vai krīzes pabalstu.
07.04.2020 14:00
Atgādinām, ka centralizētās apkures atslēgšana mājā notiek pēc mājas iedzīvotāju vai kontakpersonu iesnieguma saņemšanas. Saziņai ar namu pārziņiem un LNA speciālistiem aicinām izmantot zvanu centra tālruni 6 34 70303 vai iesūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: lna@lna.lv. Iesniegumus rakstiski klienti var nodot, izmantojot pastkastītes pie klientu centriem. Klātienes pakalpojumu sniegšana klientu centros ir apturēta līdz š.g. 14. aprīlim vai saskaņā ar MK rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
01.04.2020 10:29
Ar EM rīkojumu noteikts, ka jebkurā sabiedriskā vietā – iekštelpās, ārtelpās, kā arī koplietošanās telpās, t.i. gan kāpņu telpās u.c. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, māju pagalmos un stāvlaukumos, personām jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.
30.03.2020 12:57
Ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību un sekmēt nepieciešamo drošības pasākumu ievērošanu, uz Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku nebūs nepieciešams nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem ūdens patēriņa skaitītājiem un citiem skaitītājiem (arī siltuma maksas sadalītājiem), kas nav komercskaitītāji, un veikt to nomaiņu vai atkārtoto vai pirmstermiņa verificēšanu. Paredzams, ka nākamnedēļ, 31.martā, pieņems attiecīgus EM izstrādātus noteikumus.
27.03.2020 13:13
Ņemot vērā MK rīkojumu nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", LNA klientu centri apmeklētājiem ir slēgti. Tāpēc saziņai ar namu pārziņiem un LNA speciālistiem, klienti aicināti izmantot zvanu centra tālruni 6 34 70303 vai iesūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: lna@lna.lv. Iesniegumus rakstiski klienti var nodot, izmantojot pastkastītes pie klientu centriem.
27.03.2020 13:13
Lai pēc iespējas samazinātu riskus, kas saistīti ar Covid - 19 un ar mērķi ierobežot tā izplatību no 20. marta Liepājā ir slēgti publiski pieejamie bērnu rotaļu laukumi, arī iekšpagalmos. Rotaļu laukumi ir norobežoti ar brīdinājumu lentām. Aicinām māju kontaktpersonas informēt namu pārziņus, ja norobežojošās lentas ir bojātas.
16.03.2020 09:47
Ārkārtējā situācija ir spēkā līdz 14. aprīlim. Sākotnējais rīkojums divreiz precizēts – 13. un 14. martā, tāpēc "Delfi" piedāvā lasītājiem iepazīties ar Ministru kabineta rīkojuma saturu pilnībā.
Aicinām rūpīgi iepazīties ar rīkojuma saturu, kā arī sekot līdzi atbildīgo iestāžu lēmumiem un informācijai, kas tiek pieņemti un izplatīti ārkārtējas situācijas pasākumu īstenošanai.
13.03.2020 17:36
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" LNA klientu centri apmeklētājiem tiek slēgti. Turpmākai saziņai ar namu pārziņiem un LNA speciālistiem, izmantot zvanu centra tālruni 6 34 70303 vai iesūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: lna@lna.lv.
Iesniegumus rakstiski klienti var nodot, izmantojot pastkastītes pie klientu centriem.
Klātienes pakalpojumu sniegšana klientu centros tiek apturēta līdz š.g. 14. aprīlim.
Informācijai par aktualitātēm uzņēmuma darbībā aicinām sekot līdzi www.lna.lv
13.03.2020 16:45
Rūpējoties par iedzīvotāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs ir noteikti vairāki ierobežojumi.
24.02.2020 11:33
Liepājas pilsētas dome apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši stāvošu uz ceļa”, kuros noteikts, ka turpmāk automašīnas pēc noteikta laika būs tiesības evakuēt.
21.01.2020 09:59
2019. gada decembrī ārgaisa temperatūra ir bijusi par 3,5 grādiem augstāka, nekā gadu iepriekš, tāpēc par 16% ir samazinājies kopējais siltumenerģijas patēriņš pilsētā. Kopumā pērn decembrī pilsētā patērētas 29 333 megavatstundas (MWh) siltumenerģijas.
15.01.2020 11:05
Turpinot atbalstīt iedzīvotājus daudzdzīvokļu namu apkārtējo teritoriju sakārtošanā, veicinot patīkamas un ērtas dzīves vides izveidi, Liepājas pašvaldības administrācija līdz 16.aprīlim izsludinājusi līdzfinansējuma konkursu daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanai, informē domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.
03.01.2020 10:15
Iesaistoties daudzdzīvokļu mājām piegulošo teritoriju sakopšanā un labiekārtošanā, iedzīvotāji aizvien biežāk vēlas pagalmos izvietot videonovērošanas kameras. Uzņēmums “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) skaidro praktiskas nianses, kas jāizvērtē pirms šīs ieceres īstenošanas.
02.01.2020 09:46
Ugunsdzēsības speciālistu pieredze liecina, ka apkures sezonā vistraģiskākie ugunsgrēki notiek tieši naktī, kad cilvēki guļ un nepamana ugunsgrēka izcelšanos. Dzīvojamo telpu aprīkošana ar dūmu detektoriem, kas ar skaņas signāla palīdzību signalizē par ugunsgrēka izcelšanos, ļauj laikus pamanīt nelaimi un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.
02.01.2020 09:45
Patlaban pašvaldības dzīvokļu īrnieki maksā tikai dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumus, bet no nākamā gada 1.jūlija papildus iekasēs arī īres maksu 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu pienācīgu uzturēšanu un novērstu to tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.
07.10.2019 13:55
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs informē, ka ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2020.gadam, kā arī ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem var iepazīties SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, sākot ar 2019.gada 15.oktobri apmeklētāju pieņemšanas laikā.
19.08.2019 09:12
Bezskaidras naudas maksājumus par komunālajiem un mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem ērti veikt AS “SEB banka”, AS “Citadele banka”, AS “Swedbank”, AS “Luminor”, AS “Privatbank” filiālēs. Visērtāk ikmēneša rēķinus samaksāt, izmantojot klientu portālu mans.lna.lv. AS “SEB banka” un AS “Swedbank” klienti saņemto rēķinu var samaksāt tiešsaistē.

Skaidrā naudā rēķinu apmaksu iespējams veikt abonešānas centrā "Kurzemes Vārds" Pasta ielā 3 (mainīta atrašanās vieta no Zivju ielas 5).
20.06.2019 16:52
Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” apbalvošanas pasākumā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis Artis Rimma saņem Ekonomikas ministrijas pateicību par nozīmīgu ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā Latvijā 10 gadu laikā. Pateicības rakstu parakstījis ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.
20.06.2019 16:30
Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” 3.vietas ieguvēja ir SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) pārvaldītā daudzdzīvokļu māja Veidenbauma ielā 2a.
10.06.2019 10:16
Aizvadīto apkures sezonu ar pilsētas centralizēto apkures pieslēgumu uzsāka par 15 mājām vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Nākamajai apkures sezonai un siltumapgādes sistēmas izbūvei gatavojas vēl astoņu māju kopīpašnieki. Viedoklis, ka centralizētā apkure piemērota tipiskai 70tajos gados celtai daudzdzīvokļu mājai, ir mainījies. Centralizēto apkuri izvēlas nelielu un pat vēsturisku māju dzīvokļu īpašnieki. Visās mājās ar jaunajiem pieslēgumiem ir izbūvēta horizontālā apkures sistēma, kas vēl dod papildu iespēju katram dzīvoklim regulēt siltuma patēriņu. Horizontālās siltuma padeves pluss ir tas, ka māja iegūst pilnīgi jaunas vai rekonstruētas iekšējās komunikācijas un precīzu dzīvokļos patērētā siltuma uzskaites sistēmu. Siltummezglu uzrauga attālināti un tas darbojas automātiski, nodrošinot mājokļos siltumenerģiju atbilstoši ārgaisa temperatūrai un iedzīvotāju izvēlētajai iekštelpu komforta temperatūrai.
30.05.2019 16:00
Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019" ietvaros saņemti 27 pieteikumi. No Liepājas šajā konkursā piedalās četras daudzdzīvokļu ēkas un vieglatlētikas manēža.