Piekļūstamības paziņojums

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - http://www.lna.lv/

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Atsevišķām lapām palielinot teksta izmēru veidojās horizontālā ritināšanas rīkjosla un saturs netiek atspoguļots pilnā apmērā.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.12.2021. Izvērtēšanu veica Agris Evaldsons, Informācijas tehnoloģiju administrators

Kā mēs izvērtējām šīs tīmekļvietnes piekļūstamības prasības

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”

Skatīt:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” rakstot: lna@lna.lv vai zvanot tālr.+37163470303

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: lna@lna.lv
Tālrunis: +37163470303
Adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 1 mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

E-pasts: lna@lna.lv
Tālrunis: +37163470303

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika pirmreizēji sagatavots 10.12.2021, atkārtoti 22.12.2021.