Paziņojumi

09.05.2024 09:36
Pašvaldība 2023. gadā izsludināja atklātu iepirkuma konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Izvērtējot atklāta iepirkuma konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās” iesniegtos piedāvājumus, balstoties uz lētāko cenu, pieņemts lēmums, ka pakalpojumu Liepājā septiņus gadus jeb līdz 2031. gadam sniegs divi uzņēmumi – SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”.

Lai ar 1. maiju varētu turpināt saņemt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, visi līgumi bija jāpārslēdz līdz 30. aprīlim. SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" visus līgumus ir pārslēdzis. Tāpat no 1. maija, līdz ar jauno līgumu, mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa.

 

Liepājas pilsētas ziemeļu daļā (sākot no Tirdzniecības kanāla) atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.

SIA “Eco Baltia vide” klientiem kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1. maija būs 24,93 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Bet bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 14,96 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

 

Liepājas dienvidu daļā (sākot no Tirdzniecības kanāla) atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, kas iedzīvotājiem līdz šim zināma ar zīmolu “Vides pakalpojumu grupa”.

Pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai” klientiem kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1. maija būs 24,87 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 14,92 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

 

Atbilstoši noteikumiem, uzņēmumi arī turpmāk nodrošinās nešķiroto sadzīves, kā arī bioloģiski noārdāmo un citu šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu dalītās vākšanas laukuma uzturēšanu un pakalpojuma nodrošināšanu tajā, kā arī citus pakalpojumus.

 

Atgādinām iedzīvotājiem, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu iespējams samazināt, atkritumus šķirojot. Vieglā iepakojuma, stikla un tekstila apsaimniekošana joprojām tiks nodrošināta bez maksas, bet bioloģisko atkritumu izvešana būs par 40% lētāka nekā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Tādējādi iedzīvotāji, šķirojot atkritumus, var samazināt savu rēķinu pat par 30%.