Paziņojumi

15.01.2024 09:16
Strauji pazeminoties vai svārstoties gaisa temperatūrai, palielinās ēku ūdens pievadu, gan arī iekšējo tīklu aizsalšanas risks. Īpaši aktuāli tas ir namos ar mazu ūdens cirkulāciju, kā arī ar sekli iebūvētām komunikācijām. Komunikāciju aizsalšanu, pirmkārt, veicina zema gaisa temperatūra un pastiprina arī "pliksals" un auksts vējš.

Palielināts aizsalšanas risks ir iekšējiem tīkliem namos, kas netiek apkurināti vai tas tiek darīts tikai daļēji un kur nav centralizētas apkures sistēma. Lai izvairītos no ūdensvada pilnīgas aizsalšanas, strauji krītoties gaisa temperatūrai, pēc iespējas ātrāk jāpalielina ūdens cirkulācija, atverot krānus un nodrošinot ūdens plūsmu.

Lai izvairītos no komunikāciju aizsalšanas ir svarīgi iedzīvotājiem ievērot dažus pamatnosacījumus gada aukstajos mēnešos:

- vienmēr aizvērt kāpņu telpu, pagrabtelpu logus un durvis,

- nodrošināt pastāvīgu ūdens plūsmu komunikāciju tīklos,

- nodrošināt dzīvokļa apsildīšanu ( īpaši, ja plānojat ilgākā laika periodā to neapdzīvot, tad paziņojiet par to sava nama pārzinim, kā arī noteikti paredziet iespēju nepieciešamības gadījumā iekļūt Jūsu īpašumā un organizējiet tā apsildīšanu ).

Ja tomēr konstatējat, ka mājā ir aizsalusi kāda no komunikācijām, nekavējoties ziņojiet sava nama pārzinim pa tālrunu 63470303!

Ūdens un kanalizāciju tīkla aizsalšana visbiežāk konstatēta namos, kuros ir tukši, neapdzīvoti dzīvokļi un tie netiek apsildīti, kas arī ir galvenais iemesls komunikāciju aizsalšanai.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantu dzīvokļu īpašnieki kā kopība piedalās mājas pārvaldīšanā un kopīgi atbild par komunikāciju normālu funkcionēšanu. Likums arī paredz nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu un pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.