Projekti

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivitātes programmā līdz 2020.gadam pieejams ES atbalsts 166 milj. EUR apmērā, lai atjaunotu savus mājokļus. Tiek lēsts, ka no aptuveni 20 000 daudzdzīvokļu mājām naudas pietiks apmēram 1030 namiem. Esiet starp pirmajiem, kas rīkojas un saņem atbalstu un dzīvo siltākā, ekonomiskākā un skaistākā mājā!

Līdzfinansējumu 30-50% apmērā var saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmu ievieš Attīstības finanšu institūcija “Altum”.

Informācija par DME programmu publicēta Altum tīmekļa vietnē. Informatīvos materiālus par DME programmu var atrast slideshare.net un youtube.com.

Konsultācijas par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmas nosacījumiem, atbalsta saņemšanas iespējam un dokumentu sagatavošanu var saņemt ALTUM reģionālajos centros visā Latvijā, kā arī energoefektivitātes Kompetences centrā Rīgā

Apkures patēriņa piemēri LNA realizētajos renovācijas projektos.