Paziņojumi

16.09.2022 09:32
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022. gada 24.februāra lēmumu Nr.43 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.aprīli.

Turpmāk noteikti šādi SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi:

ūdensapgāde - 0,81 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa),

kanalizācija - 1,05 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

Aicinām klientus pievērst uzmanību izmaiņām. 

Papildu informācija par tarifa pieaugumu: www.liepajas-udens.lv.