Pēdējie 5 paziņojumi

05.06.2018 10:57
Izvēloties kļūt par portāla mans.lna.lv. lietotāju, klienti savus rēķinus ērti un bez sarežģījumiem var apmaksāt jebkurā diennakts laikā, kā arī ar šī portāla starpniecību iespējams sekot informācijai par savu īpašumu un, protams, noziņot skaitītāju rādījumus. Īpaši aktuāla elektroniskā rēķinu apmaksa būs, sākot ar 1. jūliju, kad drukāto rēķinu sagatavošana kļūs par maksas pakalpojumu.
05.06.2018 10:49
2018.gada 25. maijā Latvijā stājas spēkā Vispārīgās datu aizsardzības regula, kuras mērķis ir izskaust nepamatotu personas datu lietošanu. Saskaņā ar to personas dati ir jebkāda privāta rakstura informācija par personu, kas šo indivīdu identificē. Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu aizsardzības prasībām, sākot ar šā gada 1.jūniju LNA klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums.

Aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā vai izmantojot klientu portālu mans.lna.lv un aizpildīt iesnieguma veidlapu.
26.04.2018 11:27
Šonedēļ pakāpeniski tiek atslēgta apkure visām LNA pārvaldītajām mājām, kas siltumu saņem no centralizētās pilsētas apkures sistēmas.
02.03.2018 11:21
Pirms pusotra gada Valsts ieņēmumu dienestā (VID) tika izveidota speciāla nodaļa, kuras pārziņā – uzraudzīt iedzīvotājus, kas gūst ienākumus no nekustamo īpašumu iznomāšanas vai izīrēšanas. Pirms tam nodokļi no šādiem ienākumiem nebija jāmaksā. Atsevišķi dzīvokļu izīrētāji jau ir saņēmuši vēstules no VID, kurās tiek ieteikts brīvprātīgi atzīt ienākumus un dalīties tajos ar valsti. Kā darbojas šī sistēma? Kādi nodokļi jāmaksā tiem, kuri gūst ienākumus no dzīvokļu izīrēšanas? Kā šie cilvēki nonāk VID redzeslokā?
Informācija pārpublicēta no portāla DELFI Tava Māja.
28.02.2018 08:55
No 1. marta tiks slēgta Liepājas namu apsaimniekotāja (LNA) norēķinu kase Peldu ielā 5, tādēļ šeit izsniegtos Liepājas sabiedriskā transporta abonementa biļešu veidus ar 100% atvieglojumiem turpmāk varēs saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Liepājas sabiedriskais transnsports”, Jūrmalas ielā 23, un, tāpat kā līdz šim, arī Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3.

Pēdējie 5 sludinājumi

03.01.2018 08:59

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdoti sekojoši lauksaimniecības traktori:

1. VTZ 2048A (lauksaimniecības traktors), 2002.gads, T9865LP, EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit);

2. VTZ 2048A (lauksaimniecības traktors), 2002.gads, T9862LP, EUR 1440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit);

3. VTZ 2048A (lauksaimniecības traktors), 2002.gads, T9879LP, EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit);

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Lauksaimniecības traktorus var apskatīt Imantas ielā 7, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

 

28.02.2017 08:44

Aministratīvās ēkas ar garāžu Vecā Ostmalā 55, Liepājā, nomas tiesību izsole
14.02.2017.

 Tiek rīkota ēkas Vecā Ostmalā 55, Liepājā nomas tiesību izsole. 
Isoles veids: Mutiska izsole
Pieteikumu iesniegšanas vieta: Tukuma iela 1A, Liepājā, LV-3416
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 21.februāris, pulksten 11:00
Izsoles norises vieta: Tukuma iela 1A, Liepāja
Izsoles laiks: 2017.gada 21.februāris, pulksten 16:00

Izsoles noteikumi 

 

Lēmums: 
23.02.2017.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīvo nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 2017.gada 21.februāra mutiskā izsolē pieņēma lēmumu piešķirt nomas tiesības, par telpām Vecā Ostmala 55, Liepājā, SIA "Vētras S", Reģ. Nr. 52102017991, nosakot nomas maksu 1,10 Eur/m2. 

04.04.2014 14:40

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” aicina iedzīvotājus savlaicīgi nomainīt ūdens skaitītājus. Pēc derīguma termiņa beigām maksu par patērēto ūdeni aprēķina pēc normas, kas ir līdz 10 m³ vienam cilvēkam.

Piedāvājam ūdens skaitītāju nomaiņu jebkurā jums izdevīgā laikā visu diennakti, arī brīvdienās.

Zvanīt darba laikā 63470303.

04.04.2014 14:39

Piedāvājam telpas nomai Peldu ielā 5.

Telpas piemērotas komercdarbībai. Piedāvājam dažādu platību telpas.

Lai apskatītu telpas un vienotos par nosacījumiem, interesēties pa telefonu : 63470307.

04.04.2014 14:39

Piedāvājam telpas nomai Tukuma ielā 1A.

1.stāvs, kopējā platība 144 kv.m, divas norobežotas telpas.

Telpas piemērotas komercdarbībai; visu komunikāciju pieslēgumi – telekomunikācijas, internets, elektrība, ūdens, pilsetas centralizētā apkure.

 Lai apskatītu telpas un vienotos par nosacījumiem, interesēties pa telefonu : 63470307.