Pēdējie 5 paziņojumi

19.12.2022 10:07
Rēķinu apmaksu iespējams veikt arī izvēloties kādu no VAS "Latvijas Pasts" pasta nodaļām. Tuvākās nodaļas adresi un darba laiku var noskaidrot www.pasts.lv vai zvanot uz tālruni 27008001. Rēķinu apmaksāt var arī pie pastnieka, kurš ieradīsies jūsu norādītajā adresē (saņemot pensiju u.c.).
30.09.2022 15:15
Ekonomiski izdevīgāk ir apkures sezonu sākt savlaicīgi, sistēmā ļaujot cirkulēt ūdenim ar ne pārāk augstu temperatūru - lai telpas neatdzistu. Dārgāk izmaksās atdzisušu telpu uzsildīšana, jo tam būs nepieciešams vairāk siltumenerģijas.

Pēdējie 5 sludinājumi

28.12.2022 12:19

 

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, vienotais reģistrācijas Nr. LV42103004583,

 

aicina darbā

 

KLIENTU DAĻAS VADĪTĀJA VIETNIEKU (- CI)

profesijas kods 1219 04

 

Prasības un darba pieredze:

 • augstākā izglītība;

 • pieredze struktūrvienības vadīšanā un/vai apsaimniekošanas jomā vismaz 3 gadi;

 • prasmes analizēt un pilnveidot apsaimniekošanas procesus;

 • vēlama pieredze teritoriju, ēku, būvju, telpu apsaimniekošanā un saimniecisko darbu pārzināšanā;

 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;

 • prasmes darbā ar datoru un iemaņas strādāt ar biroja tehniku;

 • prasmes lēmumu pieņemšanā un uzdevumu deleģēšanā, labas komunikācijas spējas;

 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

 

Pienākumi:

 • plāno un koordinē Klientu daļas struktūrvienības procesus;

 • organizē un kontrolē Klientu daļas darbinieku darbu, pārbauda viņu pieņemto lēmumu uz atbilstību Sabiedrības interesēm;

 • sadarbojas ar esošajiem un potenciāliem Sabiedrības partneriem un piesaista jaunus klientus;

 • kontrolē pārvaldījumā esošā dzīvojamā un nedzīvojamā fonda remontdarbus un vēsturisko ēku restaurācijas darbus;

 • vada un koordinē klientu pieņemšanu, konsultē un sniedz atbildes namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos;

 • vada un piedalās dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku un īrnieku kopsapulcēs;

 • nodrošina savlaicīgu atskaišu un nepieciešamo ziņu sagatavošanu.

 

Darba laiks un darba samaksa:

 • normālais darba laiks 5 darba dienu nedēļā;

 • bruto mēnešalga no 1800,- eiro;

 • amats uz nenoteiktu laiku.

 

Dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu Liepājā, Tukuma ielā 1a, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski uz e-pastu: tamara.nikolajeva@lna.lv ar norādi "Klientu daļas vadītāja vietnieks" līdz 2023.gada 12.janvārim.

 

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

20.08.2019 11:47

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdota automašīna HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 491,32 (četri simti deviņdesmit viens eiro un 32 centi).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālists Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

08.08.2019 09:59

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdota automašīna HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 614,14 (seši simti četrpadsmit eiro un 14 centi).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

18.07.2019 08:56

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

 

1. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 768,00 (septiņi simti sešdesmit astoņi eiro).

2. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2320,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).

 

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

13.06.2019 11:15

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

 

1. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro).

2. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2320,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).

 

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

23.05.2019 10:58

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas: 

1. OPEL COMBO (vieglais pasažieru), 2003.gads, GH 4426, EUR 700,00 (septiņi simti eiro);

2. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro).

3. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti eiro).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

10.01.2019 14:07

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

1. Opel Astra (vieglais pasažieru), 2007.gads, GO 214, EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši);

2. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 1815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

04.04.2014 14:40

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” aicina iedzīvotājus savlaicīgi nomainīt ūdens skaitītājus. Pēc derīguma termiņa beigām maksu par patērēto ūdeni aprēķina pēc normas, kas ir līdz 10 m³ vienam cilvēkam.

Piedāvājam ūdens skaitītāju nomaiņu jebkurā jums izdevīgā laikā visu diennakti, arī brīvdienās.

Zvanīt darba laikā 63470303.

04.04.2014 14:39

Piedāvājam telpas nomai Tukuma ielā 1A.

1.stāvs, kopējā platība 144 kv.m, divas norobežotas telpas.

Telpas piemērotas komercdarbībai; visu komunikāciju pieslēgumi – telekomunikācijas, internets, elektrība, ūdens, pilsetas centralizētā apkure.

 Lai apskatītu telpas un vienotos par nosacījumiem, interesēties pa telefonu : 63470307.