Pēdējie 5 paziņojumi

09.05.2024 09:36
Pašvaldība 2023. gadā izsludināja atklātu iepirkuma konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Izvērtējot atklāta iepirkuma konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās” iesniegtos piedāvājumus, balstoties uz lētāko cenu, pieņemts lēmums, ka pakalpojumu Liepājā septiņus gadus jeb līdz 2031. gadam sniegs divi uzņēmumi – SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”.
15.01.2024 09:16
Strauji pazeminoties vai svārstoties gaisa temperatūrai, palielinās ēku ūdens pievadu, gan arī iekšējo tīklu aizsalšanas risks. Īpaši aktuāli tas ir namos ar mazu ūdens cirkulāciju, kā arī ar sekli iebūvētām komunikācijām. Komunikāciju aizsalšanu, pirmkārt, veicina zema gaisa temperatūra un pastiprina arī "pliksals" un auksts vējš.

Pēdējie 5 sludinājumi

22.04.2024 10:28

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, vienotais reģistrācijas Nr. LV42103004583, aicina darbā

Informācijas sistēmu administratoru (-i)      Profesijas kods 2522 03

 

Prasības un darba pieredze:

 • augstākā/nepabeigta augstākā izglītība datorzinātņu vai telekomunikāciju specialitātē

 • vismaz 3 gadu darba pieredze informācijas sistēmu administratora amatā ar IT infrastruktūras apkalpošanu un lietotāju atbalsta sniegšanu;

 • pieredze sarežģītu IKT risinājumu uzturēšanā;

 • padziļinātas zināšanas par tīmekļa lietojumu serveru darbības principiem, to konfigurēšanu;

 • labs priekšstats par informācijas sistēmu dzīves ciklu, IT infrastruktūras uzbūvi un darbību;

 • pieredze darbā ar virtualizācijas platformām;

 • padziļinātas datu bāžu (objektorientētu, relāciju, MS SQL, MySQL, PostgreSQL) zināšanas;

 • padziļinātas Microsoft serveru tehnoloģiju AD, DC, DNS un Linux zināšanas;

 • zināšanas un praktiskā pieredze tīkla infrastruktūrā, Firewall, NAT, Route administrēšanā;

 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un plānot darbu izpildi, veikt prasību un risinājumu analīzi, risināt incidentus un problēmas;

 • valsts valodas prasmes un angļu valodas zināšanas C1 līmenī;

 • izcilas komunikācijas un prezentēšanas prasmes, spēja strādāt komandā;

 • attīstīta pašmotivācija un spēja strādāt pēc savas iniciatīvas, plānot savu darbu un pieņemt lēmumus;

 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Pienākumi:

 • uzņēmuma un tās klientu informācijas sistēmu un IT infrastruktūras apkalpošana;

 • līdzdalība informācijas sistēmu un IT infrastruktūras ieviešanas un optimizācijas projektos;

 • IT sistēmu traucējumu novēršana un problēmu risināšana;

 • informācijas sistēmu, serveru, tīkla infrastruktūras un datu bāžu izstrāde, uzturēšana, pilnveidošana un darbības optimizēšana;

 • informācijassistēmu un IT infrastruktūrastehniskāsdokumentācijas izveide un uzturēšana;

 • definēt un nodrošināt augstas pieejamības un darbības nepārtrauktības procesus un to ieviešanu.

 

Iemaņas, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:

 • programmēšanas valodu C, Objective-C, C++, C# zināšanas;

 • MikroTik Certified MTCINE, MTCRE, MTCWE, MTCUME,MTCTCE, MTCNA sertifikācija.

 

Darba laiks un darba samaksa:

 • normālais darba laiks 5 darba dienu nedēļā;

 • bruto mēnešalga 1300,- eiro.

 

Motivācijas vēstuli un Dzīves aprakstu (CV) lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 10.maijam, nosūtot pa pastu Liepājā, Tukuma ielā 1a, vai personīgi slēgtā aploksnē Klientu apkalpošanas centrā, vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: tamara.nikolajeva@lna.lv

20.08.2019 11:47

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdota automašīna HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 491,32 (četri simti deviņdesmit viens eiro un 32 centi).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālists Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

08.08.2019 09:59

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdota automašīna HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 614,14 (seši simti četrpadsmit eiro un 14 centi).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

18.07.2019 08:56

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

 

1. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 768,00 (septiņi simti sešdesmit astoņi eiro).

2. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2320,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).

 

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

13.06.2019 11:15

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

 

1. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro).

2. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2320,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).

 

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

23.05.2019 10:58

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas: 

1. OPEL COMBO (vieglais pasažieru), 2003.gads, GH 4426, EUR 700,00 (septiņi simti eiro);

2. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro).

3. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti eiro).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

10.01.2019 14:07

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

1. Opel Astra (vieglais pasažieru), 2007.gads, GO 214, EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši);

2. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 1815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

04.04.2014 14:40

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” aicina iedzīvotājus savlaicīgi nomainīt ūdens skaitītājus. Pēc derīguma termiņa beigām maksu par patērēto ūdeni aprēķina pēc normas, kas ir līdz 10 m³ vienam cilvēkam.

Piedāvājam ūdens skaitītāju nomaiņu jebkurā jums izdevīgā laikā visu diennakti, arī brīvdienās.

Zvanīt darba laikā 63470303.

04.04.2014 14:39

Piedāvājam telpas nomai Tukuma ielā 1A.

1.stāvs, kopējā platība 144 kv.m, divas norobežotas telpas.

Telpas piemērotas komercdarbībai; visu komunikāciju pieslēgumi – telekomunikācijas, internets, elektrība, ūdens, pilsetas centralizētā apkure.

 Lai apskatītu telpas un vienotos par nosacījumiem, interesēties pa telefonu : 63470307.