Saziņai ar uzņēmuma speciālistiem izmantojiet 

Zvanu centra tālruni 63470303 un e-pastu: lna@lna.lv

Amats

Vārds, uzvārds

Valdes loceklis

Artis RIMMA

 

 

Biroja administratore

Kristīna JERŠOVA

Personāla speciāliste

Tamāra NIKOLAJEVA

Informācijas tehnoloģiju administrators

Agris EVALDSONS

Informācijas sistēmu administrators

Rolands JANKOVSKIS

Klientu daļa

 

 

Klientu daļas vadītāja

Sanita NĪMANE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Zanda JANSONE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Jana KLASONE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Sandra HŪNA

Klientu apkalpošanas speciāliste

Iveta RUDZĪTE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ilze KALNENIECE

Karostas klientu centrs

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

Sandra SPINGA

 

Namu pārziņi :

 

Normunds KRŪMIŅŠ

 

Voldemārs LINDE

 

Nauris PUTĀNS

 

Harijs JANSONS

 

Kristers ZĒBERGS

 

Kristaps ŠPERLIŅŠ

 

Juris PUTĀNS

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine

Daina DEŅISOVA

 

Finanšu daļa

 

Galvenā grāmatvede

Inga HELMANE

Finanšu analītiķe

Aira MEŽVIDE

Abonentu daļa

 

Grāmatvedības uzskaitvede

Maira ZVIEDRE

Grāmatvedības uzskaitvede

Aiva SEĻUKOVA

Grāmatvedības uzskaitvede

Tamāra LAIPENIECE

Grāmatvedības uzskaitvede

Anita GOLOVĀNOVA

 

Tehniskā daļa

 

Ēku ekspluatācijas inženieris

Gints VĪKSNA

Inženierkomunikāciju speciālists

Aivars PĀVILS

Projektu vadītājs

Toms CĪRULIS

Projektu koordinators

Kārlis BEIHMANIS

 

Juridiskā daļa

 

Juridiskās daļas vadītājs


Viktors ZĪVERTS

Juriste

Andra JAUNSKUNGA

Juriste

Inese JANENA

Jurista palīdze

Māra DOBELE

Jurista palīdze

Tatjana NOVICKA

Jurista palīgs

Rinalds KRŽANOVIČS

Parādu piedziņas speciāliste

Sandra ĶEPALE

 

 

namu pārzine Agra MATROZE    
namu pārzinis Aivars OZOLIŅŠ    
namu pārzine Anita JŪRMALE    
namu pārzinis Normunds KRŪMIŅŠ