Personāls

Saziņai ar uzņēmuma speciālistiem izmantojiet 

Zvanu centra tālruni 63470303 un e-pastu: lna@lna.lv

Amats

Vārds, uzvārds

Valdes loceklis

Artis RIMMA

Lietvede

Kristīna JERŠOVA

Personāla speciāliste

Tamāra NIKOLAJEVA

Informācijas tehnoloģiju administrators

Agris EVALDSONS

Klientu daļa

 

 

Klientu daļas vadītāja

Sanita NĪMANE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Zanda JANSONE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Jana KLASONE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Sandra HŪNA

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ilze KALNENIECE

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ita CĒRMANE - UŽĀNE

Karostas klientu centrs

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

Sandra SPINGA

Namu pārziņi : 

 

 

Normunds KRŪMIŅŠ

 

Kristers ZĒBERGS

 

Voldemārs LINDE

 

Nauris PUTĀNS

 

Harijs JANSONS

 

Jānis PĀVILS

 

Gunārs NARBUTS

Namu pārzinis-darba aizsardzības speciālists

Kristaps ŠPERLIŅŠ

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine

Daina DEŅISOVA

 

Finanšu daļa

 

Galvenā grāmatvede

Inga HELMANE

Finanšu analītiķe

Aira MEŽVIDE

Abonentu daļa

 

Grāmatvedības uzskaitvede

Maira ZVIEDRE

Grāmatvedības uzskaitvede

Aiva SEĻUKOVA

Grāmatvedības uzskaitvede

Tamāra LAIPENIECE

 

Tehniskā daļa

 

Projektu vadītājs

Agris SAULE

Inženierkomunikāciju speciālists 

Aivars PĀVILS

Inženierkomunikāciju tehniķis

Gints JANSONS

 

Juridiskā daļa

 

Juridiskās daļas vadītājs

Haralds KĀLIS

Juriste

Dagnija DĪCMANE

Jurista palīgs

Irina BRIKMANE

Jurista palīgs

Normunds TAMSONS

Jurista palīdze

Tatjana NOVICKA

Jurista palīgs

Rinalds KRŽANOVIČS