SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Vienotais reģistrācijas Nr.: LV42103004583
Juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63470303
Elektroniskais pasts: lna@lna.lv

Norēķinu konti:

Banka Norēķinu konts
AS "Citadele banka" LV27PARX0005769010002
AS "SEB banka" LV70UNLA0050003813922
AS "Swedbank" LV96HABA0551020550843
AS "Luminor" LV57RIKO0002013179468