Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmajai daļai.

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mēķi

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Komercdarbības veidi

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2016.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
2017.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
2018.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 
2019.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 
2020.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 
2021.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 
2022.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2014.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā
 2015.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā  
2016.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā
  2017.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 
2018.gadā veiktās iemaksas valsts  un pašvaldības budžetā
2019.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 
2020.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 
2021.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 
2022.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

2015.gada finansējums
2016.gada finansējums
2017.gada finansējums
2018.gada finansējums 
2019.gada finansējums 
2020.gada finansējums 
2021.gada finansējums 
2022.gada finansējums

6.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

2015.gada (1.ceturksnis)   
2015.gada (1.pusgads) 
2016.gada (1.ceturksnis)  
2016.gada (1.pusgads) 
2016.gada (3.ceturksnis) 
2016.gada (12 mēneši)
2017.gada (1.ceturksnis)
     2017.gada (1.pusgads)             2017.gada (3.ceturksnis)
  2017.gada (12 mēneši)
2018.gada (1.ceturksnis)
 2018.gada (1.pusgads)
2018.gada (3.ceturksnis) 
2018.gada (12 mēneši)
2019.gada (1.ceturksnis)
2019.gada (1.pusgads)
2019.gada(3.ceturksnis)
2019.gada (12 meneši)
2020.gada (1.ceturksnis)
2020.gada (1.pusgads) 
2020.gada (3.ceturksnis) 
2020.gada (12mēneši) 
2021.gada (1.ceturksnis) 
2021.gada (1.pusgads) 
2021.gada (9 mēneši) 
2021.gada (12 mēneši) 
2022.gada (1.ceturksnis) 
2022.gada (1.pusgads) 
2022.gada (9 mēneši) 
2022.gada (12.mēneši) 
2023.gada (1.ceturksnis) 
2023.gada (1.pusgads) 
2023.gada (9 mēneši)

7.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Auditēts 2014.gada pārskats  
Auditēts 2015.gada pārskats 
Auditēts 2016.gada pārskats 
 
Auditēts 2017.gada pārskats 
Auditēts 2018.gada pārskats
Auditēts 2019.gada pārskats 
Auditēts 2020.gada pārskats 
Auditēts 2021.gada pārskats 
Auditēts 2022.gada pārskats

8.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.  Pamatkapitāla lielums ir 107764 EUR . Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

9.

Informācija par organizatorisko struktūru

Uzņēmuma struktūra

10.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

11.

Informācija par iepirkumiem

Iepirkumi 

12.

Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu

 Trauksmes celšana
Ētikas kodekss 
Pasākumi korupcijas riska novēršanai 2019.gadā 
Pasākumi korupcijas riska novēršanai 2020.gadā 
Pasākumi korupcijas riska novēršanai 2021.gadā 
Pasākumi korupcijas riska novēršanai 2022.gadā

13.

Statūti

 Statūti

14.

Informācija par valdes locekli

Informācija par SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” valdes locekli 

15.

Informācija par visām paziņotājām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem

30.01.2020. Paziņojums
21.02.2020.Pieņemtie lēmumi
27.03.2020. Paziņojums
15.04.2020. Pieņemtie lēmumi
30.04.2020. Paziņojums
15.05.2020. Pieņemtie lēmumi
15.06.2020. Paziņojums
14.07.2020.Pieņemtie lēmumi|
07.08.2020. Paziņojums
21.08.2020.Pieņemtie lēmumi
24.09.2020. Paziņojums
08.10.2020.Pieņemtie lēmumi 
30.10.2020. Paziņojums
17.11.2020.Pieņemtie lēmumi 
15.12.2020.Paziņojums 
29.12.2020.Pieņemtie lēmumi
14.01.2021. Paziņojums 
28.01.2021.Pieņemtie lēmumi
27.01.2021. Paziņojums
10.02.2021.Pieņemtie lēmumi 
06.04.2021. Paziņojums 
20.04.2021.Pieņemtie lēmumi 
30.04.2021. Paziņojums 
18.05.2021.Pieņemtie lēmumi 
28.06.2021. Pazinojums
13.07.2021.Pieņemtie lēmumi 
28.07.2021.Paziņojums
20.08.2021.Pieņemtie lēmumi
14.09.2021.Paziņojums 
28.09.2021.Pieņemtie lēmumi 
29.10.2021.Paziņojums 
16.11.2021.Pieņemtie lēmumi 
01.12.2021. Paziņojums 
15.12.2021.Pieņemtie lēmumi 
31.01.2022. Paziņojums 
16.02.2022.Pieņemtie lēmumi 
31.03.2022. Paziņojums 
19.04.2022.Pieņemtie lēmumi
29.04.2022. Paziņojums 
18.05.2022.Pieņemtie lēmumi 
29.07.2022. Paziņojums 
16.08.2022.Pieņemtie lēmumi 
02.09.2022. Paziņojums 
05.09.2022.Pieņemtie lēmumi 
31.10.2022. Paziņojums 
15.11.2022.Pieņemtie lēmumi 
31.01.2023. Paziņojums 
17.02.2023.Pieņemtie lēmumi 
28.02.2023. Paziņojums 
15.03.2023.Pieņemtie lēmumi 
31.03.2023. Paziņojums 
14.04.2023.Pieņemtie lēmumi 
28.04.2023. Paziņojums 
15.05.2023.Pieņemtie lēmumi 
31.07.2023. Paziņojums 
16.08.2023.Pieņemtie lēmumi 
02.10.2023. Paziņojums 
16.10.2023.Pieņemtie lēmumi 
27.10.2023. Paziņojums 
10.11.2023.Pieņemtie lēmumi 
06.12.2023. Paziņojums 
20.12.2023.Pieņemtie lēmumi

16.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politika
Valdes locekļa atalgojums

17.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)