Skaidrojumi

06.12.2013 15:46

Kā rīkoties, ja:

  • kaimiņš nonācis bezpalīdzīgā situācijā, slimo, nevar pats sevi aprūpēt – vērsties ar iesniegumu Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, vai arī zvanīt pa tālruni 63489668, lai sociālie darbinieki lemtu par tālāko rīcību palīdzības sniegšanā;
  • kaimiņa dzīvoklī ir ugunsbīstami apstākļi – informējiet par to savu namu pārvaldnieku vai uzraugu, steidzamos gadījumos zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.
  • kaimiņa dzīvoklī ir antisanitāri apstākļi- informējiet par to savu namu pārvaldnieku vai uzraugu.
  • kaimiņš apdraud pārējo nama iedzīvotāju drošību, rīko skandālus, rada nekārtības – zvaniet Pašvaldības policijai pa tālruni 63420269 un informējiet par notiekošo Jūsu namā;
  • Jums kļuvis zināms, ka kaimiņam sācis krāties komunālo maksājumu parāds vai arī, ka viņš nespēj tikt galā ar saviem maksājumiem, vai esat novērojis, ka viņam ir citas sociālas problēmas – uzņemieties iniciatīvu, informāciju par šo gadījumu sniedziet namu pārzinim, kā arī nepieciešamības gadījumā Sociālajam dienestam;
  • kaimiņu dzīvoklī regulāri un lielāko dienas daļu vieni paši bez uzraudzības paliek mazgadīgi bērni, kā arī Jums ir pamatots iemesls domāt, ka bērni pamatskolas vecumā neapmeklē izglītības iestādi – informējiet Sociālo dienestu pa tālruni 63489679 vai Bāriņtiesu pa tālruni 63422496, vai Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļu pa tālruni 63425855;
  • tuvojoties gada aukstākajiem mēnešiem, Jūsu nama kāpņu telpās, pagrabā, bēniņos vai citās Jūsu mājas tuvumā esošās būvēs regulāri sāk uzturēties vai arī iekārtojusies uz nakšņošanu kāda nezināma persona – zvaniet Pašvaldības policijai pa tālruni 63420269 un informējiet par notiekošo.

Cilvēkiem bez dzīvesvietas Sociālais dienests var piedāvāt vietu Nakts patversmē (pirmos divus mēnešus par pakalpojumu nav jāmaksā).

Ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem, kuri palikuši bez mājokļa, piemēram, izlikti no dzīvokļa,  iespējams reģistrēties rindā uz pašvaldības dzīvokli  Domes Mājokļu nodaļā (tālrunis 63404714).

Mājokļu nodaļas pieņemšanas laiki :

Pirmdienās 8.30-17.00
Otrdienās -----------
Trešdienās 8.30-12.30
Ceturtdienās 8.30-17.00
Piektdienās 8.30-12.30

Sociālās palīdzības pabalstus un cita veida sociālo palīdzību Liepājas pilsētā deklarētie iedzīvotāji var pieprasīt Sociālajā dienestā. Sociālo palīdzību Liepājā nodrošina Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa:

-         E. Veidenbauma ielā 3, tālruņi : 63489648, 63489647;

-         Jaunliepājas iedzīvotājus pieņem Krūmu ielā 41/43, 1. stāvā, tālrunis  63426044;

-         Karostas iedzīvotājus pieņem Ģen.Baloža ielā 1, 1.kabinetā, tālrunis  63456185.

Sociālās palīdzības daļas pieņemšanas laiki visās filiālēs:

Pirmdienās 9.00-16.00
Otrdienās 9.00-16.00
Trešdienās ----------
Ceturtdienās 10.00-18.00
Piektdienās 9.00-16.00

Plašāku informāciju par atbalsta veidiem meklējiet http://www.socialaisdienests.liepaja.lv

Aicinām  namu iedzīvotājus, lai atvieglotu operatīvo situāciju risināšanu, atjaunot uz dzīvokļu durvīm numura zīmes, kā arī, ja iespējams, uz kāpņutelpu ārdurvīm norādīt tajās esošo dzīvokļu numurus.