Viens telefona numurs visiem namu pārvaldīšanas
jautājumiem - 63470303

 

Lai uzlabotu darba kvalitāti un jautājumu risināšanas precizitāti, ir izveidots SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” Zvanu centrs.  

Zvanu centrs nodrošina gan zvanu saņemšanas funkcijas, gan arī datu apstrādi, informācijas reģistrāciju un apriti uzņēmumā.

Zvanu centra darba laiks atbilst uzņēmumā noteiktajam darba laikam. Brīvdienās, svētku dienās un pirms vai pēc uzņēmuma darba laika, klientam zvanot uz tālruni, ir iespēja atstāt balss ziņu, kas tiek reģistrēta. 

Zvanu centra funkcijas:

JŪSU ZVANS UZ TĀLRUNI 6 34 70303 

Izvēlne - taustiņš „1“ - KLIENTU SERVISS UN REMONTDARBI 

Saruna tiek savienota ar Klientu apkalpošanas speciālistu.

Iespēja sniegt un saņemt informāciju, skaidrojumus,
pieteikt nepieciešamos remontdarbus, ēkai, dzīvoklim, labiekārtojumu teritorijai.

Iespēja vienoties par pierakstu ar speciālistu klātienē.

Pēc sarunas iespējams pāradresēt zvanu konkrētās ēkas namu pārzinim vai citam uzņēmuma speciālistam jautājuma risinājumam attālināti.

Izvēlne - taustiņš „2“ - INDIVIDUĀLO SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

Iespēja noteiktajā termiņā paziņot individuālos ūdensskaitītāja rādījumus.

Izvēlne - taustiņš „3“ -  JAUTĀJUMI PAR RĒĶINIEM 

Saruna tiek savienota ar grāmatvedības uzskaitvedi.

Iespējama saņemt skaidrojumus par rēķiniem, pakalpojumu aprēķinu metodiku. 

Izvēlne - taustiņš „4“ - PARĀDU PIEDZIŅA 

Saruna tiek savienota ar parādu piedziņas speciālistu.

Iespēja risināt jautājumus par parādu atmaksu,

vienoties par nosacījumiem un noskaidrot jautājumus tiesvedību.

Izvēlne - taustiņš „5“ - AVĀRIJAS DIENESTA PAKALPOJUMI 

Saruna tiek savienota ar Avārijas dienesta operatoru.

Iespēja izsaukt Avārijas dienestu avārijas situāciju novēršanai.


Veicot zvanus uz LNA Zvanu centra tālruņa numuru, tiek nodrošināta katra zvana reģistrēšana. 
Zvanu centra telefonu sakarus nodrošina Latvijas Mobilais Telefons.