Skaidrojumi

03.10.2012 14:31
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” aicina klientus savlaicīgi veikt rēķinu apmaksu, un veicot maksājumus korekti norādīt informāciju, pēc kuras varam novirzīt maksājumu.

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” nākas saskarties ar problēmu, ka klienti veicot maksājumus nav norādījuši pamata informāciju, pēc kuras iespējams identificēt maksājumu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” vēlas pievērst klientu uzmanību informācijai, pēc kuras var identificēt maksājuma mērķi.

Lūgums norādīt rēķina numuru vai klienta numuru. Ja Jums nav zināms rēķina vai klienta numurs, nepieciešams norādīt precīzu adresi, par kuru tiek veikts maksājums un klienta vārds uzvārds.

Rēķina paraugs