Skaidrojumi

17.09.2015 12:58
Vislabāk pirms darījuma veikšanas ir vienoties par pārdošanas cenas samazinājumu proporcionāli uzkrātā parāda lielumam. ja tomēr neizdodas vienoties, tad ir svarīgi vērsties pie dzīvokļa apsaimniekotāja vēl pirms darījuma veikšanas un informēt par radušos situāciju.

Sveši parādi nav jāmaksā, ja vien par to neesat vienojušies ar iepriekšējo īpašnieku. Parāds ir jāmaksā personai, kura to ir izveidojusi. Gadījumā, ja parāds ir uzkrāts par patērēto gāzi un elektrību, tad gan „Latvijas Gāze”, gan „Latvenergo” var vērsties tiesā par parāda piedziņu, kā dēļ nekustamajam īpašumam tiktu uzlikts liegums, līdz ar to īpašnieks tādā situācijā neko nevarēs vairs izdarīt, tostarp pārdot. Līdzīgi ir komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas parādu gadījumā.

Ja parāds vienojoties netiek nomaksāts, tad tiesu procesa rezultātā izpildītājs var rīkot izsoli un īpašumu pārdot piespiedu kārtā, bet tad par dzīvokli būs pavisam cita cena un no tās tiks piedzīti arī ar tiesu darbiem saistītie izdevumi.