Skaidrojumi

15.09.2015 10:35
Katras mājas siltumenerģijas patēriņu nosaka dzīvoklī vēlamā temperatūra un mājas tehniskais stāvoklis. Vislabāko siltuma taupīšanas efektu dod visas mājas sakārtošana: noregulēts siltummezgls, iekšējās siltumapgādes sistēmas un mājas siltināšana – renovācija.

Maksa par apkuri atkarīga no siltumenerģijas tarifa un patērētā enerģijas daudzuma.

Tarifu aprēķina pēc apstiprinātas metodikas, kurā ir divi galvenie komponenti: ražošanas izmaksas un kurināmā cena. SIA “Liepājas enerģijai” Sabiedrisko pakalpojumu regulators ir apstiprinājis mainīgu siltumenerģijas tarifu, kas mainās līdz ar gāzes cenu. Tas nozīmē, ka siltumenerģijas tarifs var mainīties katru mēnesi – samazināties vai pieaugt mainoties dabas gāzes cenai. 

Siltumražošanas uzņēmums nevar ietekmēt kurināmā cenu un valsts nodokļu politiku. bet ieguldot līdzekļus un attīstot ražošanu, uzņēmums „Liepājas enerģija” būtiski samazinājis atkarību no dabas gāzes cenas izmaiņām.

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs?

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas video prezentācija par centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību. Tajā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par siltumenerģijas tarifu veidošanos un dažādiem faktoriem, kas nosaka iedzīvotāju individuālo maksājumu par siltumu lielumu.

Video prezentācijā skaidrots, kas ir siltumenerģijas tarifs, kā notiek tarifa vērtēšana, kā veidojas maksājums par siltumu un ko iedzīvotāji var darīt, lai samazinātu savu siltumenerģijas rēķinu.