Skaidrojumi

24.08.2015 09:43
Īsākā atbilde - elektroniskais rēķins ir lētāks un ērtāks. Patlaban ap trīs tūkstošiem LNA klientu ir izvēlējušies elektronisko rēķina apmaksu. Uzņēmumam savu īpašumu apsaimniekošanu ir uzticējuši ap 15 tūkstošiem klientu. Daudzi no viņiem ir darbā aizņemti cilvēki, kam nav laika neskaidros jautājumus uzdot speciālistiem klātienē. Te var palīdzēt portāls "mansLNA.lv".

Ikviens LNA klients ir aicināts, izmantojot mājaslapu www.lna.lv, reģistrēties klientu portālā "mans LNA.lv" un saņemt informāciju par saviem maksājumiem elektroniski. Līdz šim šādu izvēli ir izdarījuši jau pusotrs tūkstotis LNA klientu. Izdarīt to aicinām arī tāpēc, lai uzņēmums varētu pakāpeniski pāriet uz likumdošanā noteikto personu datu aizsardzības principu ieviešanu, kas paredz, ka rakstiskajiem rēķiniem jābūt ievietotiem aploksnēs, bet tas nozīmē papildu samaksu par rēķinu sagatavošanu un piegādi, kamēr portāla "mansLNA.lv" izmantošana ir bez maksas.

Tas ir noderīgs gan cilvēkiem, kas ikdienā prasmīgi darbojas ar datoru, gan arī tiem, kas ar mūsdienu tehnoloģijām nav draugos, jo visos LNA Klientu apkalpošanas centros speciālisti viņiem lēni un uzmanīgi palīdzēs iepazīt portālu, lai to izmantojot, viņi varētu sev atvieglot ikdienas rūpes, kas saistītas ar īpašuma apsaimniekošanu.

Klientu portāls "mansLNA.lv" nodrošina gan ērtības un datu precizitāti, gan dod iespējami plašu un pārskatāmu informāciju, salīdzinot ar drukāto papīra rēķinu. Noteikti svarīga ir iespēja analizēt un salīdzināt, piemēram, siltumenerģijas vai ūdens patēriņu, kas atspoguļojas rēķinos. Klientu portāls nodrošina neierobežotu laika limitu savas mājas bilances apskatei un citu darbību veikšanai, tostarp rēķinu apmaksai. "Swedbank" un "Norvik" bankas klientiem ir iespēja tiešsaistē apmaksāt saņemto rēķinu.

Katram daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašniekam ir jāpiedalās kopīpašuma sakārtošanā. To nosaka gan mūsu valsts normatīvie akti, gan SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" darba organizācija. Mājaslapa sniedz svarīgu informāciju. Lai sadarbības modelis būtu veiksmīgs, abām pusēm jābūt vienlīdz labi informētām gan par mājas finansiālo stāvokli, gan nepieciešamajiem remontdarbiem, gan iespējām uzkrāt vai aizņemties līdzekļus iecerēto darbu veikšanai. Uzņēmuma mājaslapa ir viens no mūsdienīgākajiem operatīvās informācijas sniegšanas veidiem. Tāpēc LNA aicina tos iedzīvotājus, kas šo pakalpojumu vēl neizmanto, iepazīties ar to, lai saprastu, ka mājaslapā apsaimniekotājs sniedz informāciju gan  par aktualitātēm konkrētā mājā un konkrētā īpašumā, gan par uzņēmuma tālākiem plāniem, gan atsevišķiem notikumiem.

Lai klienti saņemtu vispusīgu informāciju, LNA mājaslapā www.lna.lv, sadaļā "Klientiem", ir ievietotas arī aktuālās izmaiņas likumos ar tiešsaiti uz spēkā esošo likumdošanas oficiālo versiju.

Savukārt sadaļā "Skaidrojumi" apkopota informācija par biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas saistīti ar namu apsaimniekošanu, piemēram, par dūmvadu tīrīšanas noteikumiem, ūdens uzsildīšanas un karstā ūdens aprēķināšanas metodiku u.c. Šeit iespējams uzzināt arī operatīvo un palīdzības dienestu tālruņu numurus.

Salīdzinoši jaunas ir sadaļas, kurās tiek papildināts un aktualizēts māju sapulču grafiks. Klienti aicināti sekot līdzi gan noteiktajam datumam, gan pieteiktajām tēmām. Uzņēmuma speciālisti sapulcēm gatavojas gan pēc iepriekš noteiktajiem un publicētajiem jautājumiem, gan arī, analizējot aktualitātes konkrētajā mājā. Veiksmīgāka sapulču organizēšana un informācijas apmaiņa notiek tad, ja iedzīvotāji, saņemot informāciju par sapulci, ar savas mājas vecāko jau apspriež sapulces tēmas un piesaka citus aktuālus vai apspriežamus jautājumus. Tādā gadījumā uzņēmuma speciālisti, sadarbojoties ar mājas vecāko, var sapulcei labāk sagatavoties un precīzāk apkopot nepieciešamos datus. Iedzīvotāji vislabāk zina aktuālos jautājumus un problēmas savā mājā.

Vispārējā sadaļā "Par mums" atrodama informācija par katras mājas pārzini, aktualitātēm uzņēmumā, kontaktinformācija, kā sazināties ar LNA speciālistiem. Turpat ir ziņas par apsaimniekošanas speciālistu pieņemšanas laikiem un cita noderīga informācija.

Sadaļā "Iepirkumi" atrodamas cenu aptaujas par konkrētu darbu veikšanu. Šī sadaļa būtu aktīvāka, ja klienti izmantotu šo instrumentu, tad tajā parādītos cenu aptaujas par vēlamajiem darbiem kopīpašumos, piemēram, logu vai durvju nomaiņu. Informācija par ieceri jānodod savam namu pārzinim.