Skaidrojumi

20.10.2015 10:18
Jaunā sistēma dod iespēju nepārtraukti sekot siltummezglu darbībai, fiksējot gan siltumpadeves režīmus, gan arī nekavējoties konstatēt bojājumus. Precīzāk – sistēma ziņo par jebkuru nobīdi no normas. Vienlaikus šī sistēma veic arī mājas kopējā karstā ūdens nepārtrauktu uzskaiti.Patlaban šī sistēma, kas vizuāli ir pavisam neliela kārbiņa, uzstādīta jau 211 daudzdzīvokļu māju 245 siltummezglos.

Attālinātās uzraudzības sistēma ir savienota ar datorprogrammu, kuras lielākais ieguvums ir operativitāte - apsaimniekošanas speciālistam, saņemot no mājas iedzīvotājiem ziņu, ka radušās problēmas siltumpadevē, kā rezultātā, piemēram, pārtraukta apkures padeve, vai notikušas citas problēmas, nav jādodas uz konkrēto māju, bet problēmu var ātri novērst attālināti ar programmatūras palīdzību, izņemot, ja nav noticis mehānisks bojājums. Par sistēmas bojājumiem ziņo arī pati datorprogramma.

Šai programmai un sistēmas pārraidītajiem datiem var piekļūt uzņēmuma Tehniskā dienesta atbildīgie speciālisti. Komunikācija un informācijas aprite ar iedzīvotājiem par uzrādītajiem datiem notiek ar namu pārziņu vai māju vecāko starpniecību. Tas nozīmē, ka jebkurš iedzīvotājs nevar piezvanīt kādam no tehniskās daļas speciālistiem, lai palūgtu, piemēram, noregulēt mazliet vairāk siltumpadeves. Tāds lēmums vispirms mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgi. 

Nākotnē, ja vien radīsies vajadzība, jauno iekārtu varēs izmantot, lai attālināti nolasītu arī dzīvokļu ūdens skaitītāju un elektrības patēriņa rādījumus. Tikai jāveic esošo skaitītāju nomaiņa un tad iespējams sistēmai pieslēgt visu komunālo pakalpojumu, pat gāzes patēriņa skaitītājus.

Ieguvumi no attālinātas siltummezglu uzraudzības:

Siltummezgla darbības nepārtraukta uzraudzība

Attālināti maināmi regulatora iestatījumi un iespēja regulēt apkures un karstā ūdens līmeni reālajā laikā

Bojājumu gadījumā tiek nosūtīts brīdinājums servisa dienestam, kas ļauj nekavējoties reaģēt un to savlaicīgi novērst

Dati tiek nolasīti attālināti, piekļuve objektam nav nepieciešama

Siltummezgla parametri un skaitītāju rādījumi tiek nolasīti automātiski bez kļūdām

Dati no visiem siltummezgliem tiek apkopoti un arhivēti, lai regulāri salīdzinātu un veiktu pārbaudes

Par katru iejaukšanos siltummezgla darbībā tiek nosūtīts brīdinājums tehniskajam dienestam

Pārskatāmas patēriņu atskaites un grafiki par katru stundu kopš iekārtas uzstādīšanas