Skaidrojumi

13.07.2015 15:25
Klientu portāls "mansLNA.lv" nodrošina gan ērtības un datu precizitāti, gan dod iespējami plašu un pārskatāmu informāciju, salīdzinot ar drukāto papīra rēķinu. Noteikti svarīga ir iespēja analizēt un salīdzināt, piemēram, siltumenerģijas vai ūdens patēriņu, kas atspoguļojas rēķinos. Klientu portāls nodrošina neierobežotu laika limitu savas mājas bilances apskatei un citu darbību veikšanai, toskait rēķinu apmaksai. Swedbankas un Norvik bankas klientiem ir iespēja tiešsaistē arī apmaksāt saņemto rēķinu.

Lai kļūtu par šī portāla lietotāju, atliek atvērt LNA mājaslapu ww.lna.lv un atrast sadaļu "Klientiem" vai mājaslapas augšējā malā atrast norādi "mansLNA". Uzspiežot uz vienu no norādītajām vietnēm, atvērsies lapa, kuras kreisajā pusē jaunajiem klientiem jāreģistrējas, bet labajā jau esošajiem klientiem, ievadot savu e-pastu un paroli, jāpieslēdzas portālam. Tajā notiek uzņēmuma un klientu savstarpēja komunikācija. Klientu portāls ir savienots ar LNA datu apstrādes programmu un līdz ar to iespējams redzēt katras izmaiņas dažādās pozīcijās, piemēram, māju bilancē. Tāpat šajā portālā tiešsaistē iespējams veikt rēķinu apmaksu.

Un tagad soli pa solim dosimies iepazīties, kādu informāciju varat uzzināt, izmantojot portālu "mansLNA".

Neapmaksātie un aktuālie rēķini – šajā sadaļā klients katru mēnesi sākot no mēneša 5.datuma elektroniskā formā saņem rēķinu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem. Ja klientam iekrājies parāds, tas ir redzams šajā rēķinā. Aktuālā rēķina saņemšana noteikti notiek ātrāk nekā to saņemot pastkastītē.

Skaitītāju rādījumu atskaite – šajā sadaļā klienti var sekot līdzi ūdens un apkures skaitītāju rādījumiem un patēriņam par iepriekšējo mēnesi.

Skaitītāju rādījumu ievade – tā ir sadaļa, kurā katru mēnesi pēc 15 datuma ar sarkanu krāsu pie ūdens un apkures skaitītāju numuriem parādās atzīme "ievadīt". Ir klienti, kam pašiem jāseko gan ūdens, gan apkures skaitītājiem un ir tādi, kam jāuzrāda tikai ūdens skaitītāju rādījumi. Atgādināsim, ka šie rādījumi jānolasa mēneša beigās.

Klienta pārskats– šajā sadaļā iespējams iepazīties ar visiem saviem rēķiniem no LNA.

Ēku bilance– te redzams, kā mājas nauda tērēta dažādas pozīcijās pēdējā mēneša laikā.

Ēku bilances pozīciju atšifrējums– šeit var iepazīties ar visiem tiem darbiem, kas veikti mājai pēdējā mēneša laikā un cik tas izmaksājis.

Paziņojumi– šī sadaļa ir vēl tapšanas stadijā. Tajā paredzēts izvietot apsaimniekotāja aktuālos paziņojumus par sapulcēm un tamlīdzīgām aktivitātēm.

Pievienot telpu– ja klienta īpašumā ir vēl kāds īpašums, ko apsaimnieko LNA, šeit iespējams to pievienot, lai klientam nebūtu vajadzīgs papildus skatīt informāciju par šo īpašumu atsevišķā sadaļā.

Parādnieku saraksts– šajā sadaļā iespējams iepazīties ar maksājumiem citos savas mājas īpašumos. Šī informācija ir saskaņota ar Datu aizsardzības inspekciju.

Paroles maiņa– ikvienam klientam jebkurā laikā ir iespējams nomainīt paroli, lai iekļūtu portālā "mans LNA".

Beigt darbu– nospiežot šo atzīmi, klients darbu portālā beidz.