Skaidrojumi

13.07.2015 10:43
Līdz ar digitālo TV apraidi, iedzīvotājiem ir iespējams pašiem izvēlēties TV programmu uztveršanas līdzekļus un pašiem izvērtēt elektronisko pakalpojumu sniedzēju piedāvātās tehnoloģiskās ierīces.

Pirms izvēlēties satelīta signālu uztvērējus, Liepājas pilsētas Būvvalde atgādina, ka, saskaņā ar Liepājas apbūves noteikumiem, satelītantenas nav atļauts patvaļīgi stiprināt pie ēku galvenajām (ielas) fasādēm.

Apbūves noteikumos ir fiksētas noteiktas prasības elektroapgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikāciju un tehnoloģisko iekārtu izvietošanai uz vai pie ēkām. Noteikumi nosaka, kasatelītantenas aizliegts izvietot ēku ielas un gala fasādēs, kas pārredzamas no publiskās ārtelpas”

Tātad – ja TV signāla uztveršanas iespēju vai dzīvokļa izvietojuma dēļ nepieciešamais antenas izvietojums būtu ēkas ielas fasādē, labāk izvēlēties kabeļtelevīziju pakalpojumus.

Būvvalde atgādina – pirms satelītantenas iegādes un uzstādīšanas nevajadzētu paļauties uz piegādātāju mutvārdu solījumiem, bet nepieciešams lūgt uzrādīt dokumentus, kas apliecina, vai, kur un kā konkrētajā ēkā atļauts izvietot satelītantenas.

Apbūves noteikumiem neatbilstošu antenu izvietojumu uz ēkām dzīvokļu īpašnieki nereti skaidro tā: antenas uzstādītājs (no pakalpojumu sniedzējas firmas vai elektronikas veikala) apgalvojis, ka viņu piedāvājums un darbi atbilst noteikumiem un antenas šķīvja uzstādīšana ir saskaņota ar Būvvaldi.

Daudzdzīvokļu namos par satelītantenas ierīkošanu ir jāinformē jeb šī iecere ir jāsaskaņo ar citu dzīvokļu īpašniekiem. Fasādes, jumts, skursteņi, vēdināšanas lūkas vai citi ēkas funkcionālie būvelementi ir kopīpašums. Tāpēc katrs dzīvokļa īpašnieks ir līdztiesīgs lemšanā par visa nama un konstrukciju ārējā izskata izmaiņām, jumta, bēniņu daļas, funkcionālo būvelementu izmantošanu.

Par nodomu uzstādīt satelītantenu noteikti ir jāinformē arī mājas apsaimniekotājs. Tas palīdzēs nepieļaut kaitējumus ēkai.

Diemžēl joprojām ir sastopami gadījumi, kad satelītantenu uzstādītāji, veicot kāda dzīvokļa īpašnieka pasūtījumu, sabojā jumta segumu un konstrukcijas, skursteņus, sienas, citus funkcionālos būvelementus. Bieži vien vietas, kurās veikti urbumi, izvilkti kabeļi, pieskrūvēti stiprinājumi, netiek kvalitatīvi aizdarītas, līdz ar to ēkas konstrukcijas turpmāk apdraud mitrums, pasliktinās mājas siltumnoturība, tiek radīti apstākļi, lai iekštelpās izplatītos putekļi, smakas, troksnis, iekļūtu grauzēji un pat putni.

Par nesaskaņotu un aplamu satelītantenu uzstādīšanu uz ēkas jebkurā gadījumā atbildīgs būs šīs antenas īpašnieks, nevis pakalpojumu sniedzējs, antenas pielicējs vai pārdevējs.

Ja ēkas dzīvokļu īpašniekiem izdodas vienoties par kolektīvas satelītantenas ierīkošanu, tādu ieteicams izvietot uz ēkas jumta.

Vislabāk tomēr ir konsultēties Būvvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikos (trešdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 17.00) vai zvanot 63404725.

Pilsētas apbūves noteikumos par satelītantenu uzstādīšanu – skatīt šeit:

http://www.liepaja.lv/upload/Buvvalde/teritorijas_planojums/9_teritorijas_izmantosanas_apbuves_noteikumi.pdf