Skaidrojumi

13.07.2015 10:47
Atslēgt vai nepieslēgt apkuri vienā dzīvoklī, nekaitējot pārējiem īpašniekiem, iespējams, ja namā izbūvēta horizontālā apkures sistēma. Līdz ar apkures sezonas sākšanos vairākos dzīvokļu īpašumos apkures sezona var tikt kavēta vai pārtraukta arī sezonas laikā. Tas attiecas uz namu dzīvokļiem, kuru īpašnieki vai īrnieki nav norēķinājušies par saņemto siltumu.

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību nemaksātāju problēmu risināšanai, LNA pārvaldībā esošos daudzdzīvokļu namos ar horizontālās apkures padeves sistēmu tiek izplatīti informatīvi paziņojumi un brīdinājumi :

"Jūsu mājā izbūvētā horizontālā apkures sistēma dod papildus priekšrocības dzīvokļu īpašniekiem, kuri laikus un regulāri norēķinās par saņemto siltumenerģiju.

INFORMĒJAM UN BRĪDINĀM, KA LAIKUS NEAPMAKSĀTS SILTUMA PAKALPOJUMA RĒĶINS, IR PAMATS, LAI ATSLĒGTU SILTUMA PADEVI KONKRĒTAM DZĪVOKLIM!

Neskaidrību gadījumā, kā arī lai risinātu parādu samaksas jautājumus, aicinām sazināties ar parādu piedziņas speciālistiem, zvanot pa tālruni 6 34 70303 vai arī dodoties uz  SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, Tukuma ielā 1a, 2.kab."