Skaidrojumi

13.07.2015 10:55
Ja dzīvokļa īpašnieks nav informējis pārvaldnieku par ilgstošu prombūtni, pārvaldnieks turpinās aprēķināt ūdens patēriņu īpašumam, ņemot vērā konkrētā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par iepriekšējiem jeb pēdējiem trim mēnešiem.

Šāds aprēķins tiks piemērots ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas, pēc tam tiks piemērota aprēķina metode, kā īpašumos, kuros nav ūdensskaitītāji. Tas nozīmē - kopējā ūdens patēriņa starpība veidojas starp individuālo skaitītāju rādījumu summu un mājas kopējo patēriņu. Starpība tiek proporcionāli sadalīta starp konkrētajiem dzīvokļiem, kuros ūdensskaitītāji:

- nav uzstādīti,

- tiem konstatēti bojājumi,

- tiem beidzies derīguma termiņš,

- īpašnieks vairāk nekā trīs mēnešus nav informējis pārvaldnieku par ūdensskaitītāju rādījumiem.

Proporcionālā starpības sadalē ietilpst arī avārijās un remontdarbos nopludinātā ūdens daudzumu.

Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju, un ūdens patēriņu, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem, atvieglojumi netiek piemēroti (izņemot gadījumus, kad mājas kopīpašnieki ir lēmuši savādāk).