Skaidrojumi

13.07.2015 11:27
LNA pārvaldītajos namos ūdensskaitītāju pārbaudes, ja nepieciešams noteikt vai izvērtēt ūdens kopējā patēriņa un individuālo skaistītāju regulāras izveidojušās starpības, tiek organizētas vismaz vienu reizi gadā. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no konkrētās mājas uzkrātajiem līdzekļiem. Maksa par ūdens apgādes sistēmas pārbaudi vienā dzīvoklī noteikta no 0,93 līdz 1,17 eiro. Dzīvokļu īpašnieki var lemt par biežāku vai regulāru šādu pārbaužu veikšanu.

Lai izvērtētu un novērstu pastāvīgu ūdens starpību veidošanos un kontrolētu individuālo skaitītāju rādījumu precīzu uzrādīšanu samaksas aprēķināšanai, dzīvokļu īpašnieki var lemt par biežāku vai regulāru šādu pārbaužu veikšanu. Lai ierosinātu pārbaudes veikšanu, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam turpmāk tā jāpiesaka mājas kontaktpersonai (mājas vecākajam) vai namu pārzinim. Pēc rakstiska mājas iesnieguma saņemšanas LNA namu pārzinis veiks pārbaudes organizēšanu, iepriekš saskaņojot vēlamo pārbaudes laiku. 

Vienlaikus aicinām, dzīvokļu īpašniekus pievērst uzmanību iespējai visus mājas dzīvokļu īpašumus nodrošināt ar attālinātu rādījumu nolasīšanas funkcijas un paaugstinātas jutības klases skaitītājiem, tādējādi samazinot iespējas negodprātīgajiem dzīvokļu īpašniekiem ietekmēt ūdens patēriņa skaitītāju nolasīšanas funkcijas vai koriģēt skaitītāja rādījumus. Par iespējām veikt sistēmas modernizāciju sava nama dzīvokļos aicinām sazināties ar sava nama pārzini.

Atgādinām, ka līdz ar izmaiņām likumdošanā ir spēkā ūdens patēriņa aprēķināšanas kārtība, kas nosaka ūdens patēriņa starpību sadalīt atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam un neatkarīgi no dzīvoklī dzīvojošo personu skaita. Tas attiecas arī uz avārijas situācijās un remontdarbos nopludinātā ūdens daudzuma aprēķinu. Tomēr šādu ūdens patēriņa sadales kārtību nepiemēro, ja mājas dzīvokļu īpašumos tiek konstatēti gadījumi, kad:

-    nav iesniegta informācija par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,

-    nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji,

-    atkārtoti īpašnieks liedz pārvaldniekam veikt dzīvoklī esošo skaitītāju pārbaudi,

-    vai arī ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, nav verificēti trīs mēnešu laikā pēc verifikācijas beigām.

Šajos gadījumos radušos ūdens patēriņa starpību sadala tikai starp šo dzīvokļu īpašniekiem. Lai novērstu ar ūdens patēriņa starpību sadali saistītus neskaidrus jautājumus, aicinām sekot līdzi ūdens skaitītāju verifikācijas termiņiem, kā arī ik mēnesi ziņot skaitītāja rādījumus pat tad, ja tie ir ilgstoši nemainīgi, piemēram, prombūtnes dēļ un katru mēnesi ievērot rādījumu nodošanas termiņu. Normatīvajos aktos noteiktā ūdens patēriņa starpības sadales kārtība netiek piemērota, ja dzīvokļu īpašnieki savā namā ir lēmuši par citu kārtību.