Skaidrojumi

13.07.2015 15:25
Informācija par Jūsu īpašumā esošu ūdensskaitītāju derīguma termiņiem ir atrodama LNA sagatavotajos ikmēneša rēķinos. Šāda kārtība ļauj sekot līdzi un laikus veikt nepieciešamo skaitītāju verifikāciju. Beidzoties derīguma termiņas, trīs mēnešu laikā īpašniekam vai īrniekam jāveic skaitītāja verifikācija jeb nomaiņa. Šajā laikā jāturpina uzrādīt skaitītāja rādījumi noteiktajos datumos atbilstoši patēriņam. Beidzoties trīs mēnešu termiņam, maksājums tiek aprēķināts, kā īpašumos bez uzstādītiem skaitītājiem.

Ja kopīpašumā ir dzīvokļu īpašumi, kuros vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav uzrādīti ūdens skaitītāja rādījumi, vai atsevišķos īpašumos vispār nav uzstādīti skaitītāji, vai īpašnieka vainas un aizmāršības dēļ skaitītāji nav verificēti vai arī ir konstatēti skaitītāja bojājumi – šādos gadījumos ūdens starpību starp individuālajiem un mājas kopējo skatītāju tiek proporcionāli sadalīta starp iepriekš minētajiem īpašumiem (neatkarīgi no tajos dzīvojošo skaita vai citiem nosacījumiem).

Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli. Ja dzīvokļa īpašnieks nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārvaldnieks konstatē, ka skaitītāja plombējums ir bojāts, ūdens patēriņš arī tiek aprēķināts kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts. Tas nozīmē, ka tiek piemērota iepriekš aprakstītā ūdens patēriņa starpības sadales kārtība.