Skaidrojumi

13.07.2015 11:03
Saskaņā ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 14.panta (42) daļu no 2015.gada 1.oktobra LNA norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, SIA“Liepājas enerģija” vai SIA“Liepājas ūdens” u.c.) tiks veikti dzīvojamās mājas īrnieku un īpašnieku samaksātajā apmērā jeb tik, cik iekasēts no konkrētās mājas dzīvokļu īpašumiem pēc sagatavoto rēķinu apmaksas. Tas nozīmē, ja mājas dzīvokļu īpašnieki un īrnieki nebūs pilnībā norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem, to nodrošināšana var tikt kavēta vai pārtraukta līdz brīdim, kamēr īpašnieki un īrnieki veiks 100% pakalpojumu apmaksu.

Lai nepārtrauktu un turpinātu visu pakalpojumu nodrošināšanu mājai, pārvaldnieks pilnu samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem pēc mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemta lēmuma vai saskaņā ar pārvaldīšanas līgumu var veikt no mājas kopīgi uzkrātajiem līdzekļiem.

Ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas normatīvajos aktos, LNA aicina ievērot noteiktos rēķinu apmaksas termiņus, laikus veikt samaksu un būt atbildīgiem, veidojot mājas kopīgos finanšu uzkrājumus.

Par uzkrāto parādu apmaksu aicinām klientus vienoties LNA Parādu piedziņas nodaļā, Tukuma iela 1A, kā arī konsultāciju par sadarbību problēmas risināšanā iespējams saņemt, sazinoties pa tālruni 63470303 (taustiņš 4).

Paldies godprātīgajiem klientiem par savlaicīgu rēķinu apmaksu!