Renovācijas projektus īsteno:

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Celtnieku ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2021.gada 7.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Celtnieku ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''A Building'', bet autoruzraudzību - SIA ''A Projekts''.
Kopējās projekta izmaksas ir 111 799,90 EUR ar PVN.
Altum grants: 55 899,95 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:
1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Pagraba griestu siltināšana;
4. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
5. Ieejas mezgla atjaunošana;
6. Kanalizācijas sistēmas atjaunošana.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Aisteres iela 7 renovācijas projekts

2021.gada 6.aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA ''Mūrnieks'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un uzsākas ēkas renovācijas darbi Aisteres ielā 7.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''A Building'', bet autoruzraudzību - SIA ''WOOS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 658 277,35 EUR ar PVN.
Altum grants: 329 138,67 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:
1. Daļēja fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Esošo jumta seguma demontāža un jaunu uzstādīšana.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Atmodas bulvāri 8B renovācijas projekts

2021.gada 6.aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA ''Dzintars AB'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un uzsākas ēkas renovācijas darbi Atmodas bulvārī 8B.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AJBK'', bet autoruzraudzību - SIA ''Energy audit''.
Kopējās projekta izmaksas ir 671 119,42 EUR ar PVN.
Altum grants: 303 504,30 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:
1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Logu un durvju nomaiņa;
7. Balkonu atjaunošana;
8. Jumtu atjaunošana;
9. Zibensaizsardzības uzstādīšana.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Baltijas iela 7 renovācijas projekts

2020.gada 10.novembrī ir noslēgts līgums ar SIA ''MK Būvniecība'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AJBK'', bet autoruzraudzību - SIA ''Arhitekta G. Vīksnas birojs''.
Kopējās projekta izmaksas ir 747 720,01 EUR ar PVN.
Altum grants: 360 172,83 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:
1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Jumta seguma atjaunošana;
7. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
8. Logu un durvju nomaiņa.

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Grīzupes iela 7 renovācijas projekts

 2020.gada 4.jūnijā ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''A Building'', bet autoruzraudzību - SIA ''WOOS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 530 103,37 EUR ar PVN.
Altum grants: 265 051,68 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:
1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Jumta seguma atjaunošana;
7. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
8. Logu un durvju nomaiņa;
9. Ieejas mezglu atjaunošanas darbi;

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņa iela 6 renovācijas projekts

2020.gada 2.martā ir noslēgts līgums ar SIA ''Mūrnieks'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''A Building'', bet autoruzraudzību - SIA ''WOOS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 466 488,75 EUR ar PVN.
Altum grants: 233 244,37 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkona remontdarbi;
7. Jumta seguma atjaunošana;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Logu nomaiņa.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Grīzupes iela 9 renovācijas projekts

2019.gada 16.aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''A Building'' un autoruzraudzību veic SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 177 653,67 EUR ar PVN.
Altum grants: 88 826,83 EUR ar PVN;

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta seguma nomaiņa;
4. Bēniņu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Logu nomaiņa;
7. Jauna siltummezgla uzstādīšana.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Daugavas iela 3 renovācijas projekts

2019.gada 1.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA ''Odeta AG'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''PCG'', bet autoruzraudzību - SIA ''Balts un melns''.
Kopējās projekta izmaksas ir 1 160 539,88 EUR ar PVN.
Altum grants: 535 266,70 EUR ar PVN;

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkona remontdarbi;
7. Lodžiju stiklojuma nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ieejas mezglu atjaunošana; durvju nomaiņa;
10. Lodžiju remontdarbi.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dārza ielā 5/7 renovācijas projekts

2019.gada 29.augustā ir noslēgts līgums ar SIA ''Dzintars AB'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un SIA ''BL inženiertīkli'', bet autoruzraudzību - SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 473 437,71 EUR ar PVN. Altum grants: 236 663,82 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkona remontdarbi;
7. Logu nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana;
11. Jumtu seguma nomaiņa.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Turaidas ielā 8A renovācijas projekts

2019.gada 29.augustā ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem..

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un SIA ''A Building'', bet autoruzraudzību - SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 449 715,45 EUR ar PVN. 
Altum grants: 218 398,82 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkona remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana;
11. Jumtu seguma nomaiņa.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ventas ielā 6 renovācijas projekts

2019.gada 29.aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA ''Ekovalis Latvija'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''A Building'' un autoruzraudzību veic SIA ''Balts un melns''.
Kopējās projekta izmaksas ir 611 015,52 EUR ar PVN.
Altum grants: 256 505,18 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Vertikālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
8. Ventilācijas vārstu montēšana;
9. Jumta seguma atjaunošana;
10. Gāzes ievada pārvirzīšana.

 

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas  Dzinatru ielā 97/99 renovācijas projekts

2019.gada 29.aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA ''Ekovalis Latvija'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''Likor'' un autoruzraudzību veic SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 1 281 005,87 EUR ar PVN.
Altum grants: 537 993,93 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Kāpņu telpas remonts;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ūdens stāvvadu maiņa;
11. Jumta seguma atjaunošana;
12. Gāzes ievada pārvirzīšana;
13. Impostu atjaunošana;
14. Kanalizācijas stāvvadu maiņu.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ed.Tisē ielā 48 renovācijas projekts 

2019.gada 30.aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA ''Odeta AG'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un autoruzraudzību veic SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 910 623,93 EUR ar PVN.
Altum grants: 455 311,96 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju un balkonu remontdarbi;
7. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
8. Ventilācijas vārstu montēšana;
9. Jumta seguma atjaunošana;
11. Ventilācijas kanālu tīrīšana;
12. Logu un durvju nomaiņa.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dārza ielā 3 renovācijas projekts

2019.gada 8.martā ir noslēgts līgums ar SIA ''Ekovalis Latvija'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''PCG'' un autoruzraudzību veic SIA ''A projekts''.
Kopējās projekta izmaksas ir 686 887,66 EUR ar PVN.
Altum grants: 343 443,83 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkona remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ūdens stāvvadu maiņa;
11. Jumta seguma maiņa;
12. Gāzes ievada pārvirzīšana. 

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Viršu ielā 1 renovācijas projekts

2019.gada 25.februārī ir noslēgts līgums ar SIA ''Ekovalis Latvija'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AJBK'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 634 787,92 EUR ar PVN.
Altum grants: 262 832,14 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkona remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana;
11. Lietus kanālizācijas nomaiņa.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Klaipēdas ielā 124 renovācijas projekts

2018.gada 3.septembrī ir noslēgts līgums ar SIA ''Mūrnieks'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un autoruzraudzību SIA ''Arhitekta G.Vīksnas birojs''.
Kopējās projekta izmaksas ir 408 943.94 EUR ar PVN.
Altum grants: 204 471.97 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana;
11. Jumta rekonstrukcijas darbi.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Klaipēdas ielā 92 renovācijas projekts

2018.gada 7.septembrī ir noslēgts līgums ar SIA ''MK būvniecība'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 517 451.78 EUR ar PVN.
Altum grants: 258 538.73 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkonu remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana;
11. Jumta rekonstrukcijas darbi.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ugāles ielā 11 renovācijas projekts

2018.gada 7.septembrī ir noslēgts līgums ar SIA ''MK būvniecība'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un autoruzraudzību SIA Arhitekta U.Ekšteina firma "Arka'' un SIA "AZ projekts".
Kopējās projekta izmaksas ir 410 227.30 EUR ar PVN.
Altum grants: 167 350,41 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
5. Lodžiju remontdarbi;
6. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
7. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
8. Ieejas mezglu atjaunošana;
9. Jumta rekonstrukcijas darbi.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzērves ielā 13 renovācijas projekts

2018.gada 13.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 399 255.10 EUR ar PVN.
Altum grants: 160 892,18 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana;
11. Jumta rekonstrukcijas darbi.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Roņu ielā 1 renovācijas projekts

2018.gada 5.jūnijā ir noslēgts līgums ar SIA ''Dzinatrs AB'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 327 992,64 EUR ar PVN.
Altum grants: 158 261.17 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana;
11. Jumtu atjaunošana.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Lielā ielā 1 renovācijas projekts

2018.gada 13.martā ir noslēgts līgums ar SIA ''EKOVALIS LATVIJA'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''PCG'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 668 819.29 EUR ar PVN.
Altum grants: 334 371,40 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Ventilējāmās fasādes uzstādīšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta siltināšana un atjaunošana;
4. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
5. Jaunu balkona uzstādīšana;
6. Logu un durvju nomaiņa;
7. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
8. Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
9. Karstā ūdens stāvvadu maiņa;
10. Gāzes ievada pārbūve.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ed.Tisē iela 56 renovācijas projekts

2018.gada 13.martā ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''PCG'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 446 421,88 EUR ar PVN.
Altum grants: 158 678,61 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ieejas mezglu atjaunošana.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Atmodas bulvārī 10A renovācijas projekts

2018.gada 2.februārī ir noslēgts līgums ar SIA ''EKOVALIS LATVIJA'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AJBK'' un autoruzraudzību SIA ''Energy audit''.
Kopējās projekta izmaksas ir 412 498,45 EUR ar PVN.
Altum grants: 203 829,22 EUR ar PVN

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkonu remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
10. Jumta seguma nomaiņa.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Strazdu ielā 16 renovācijas projekts

2018.gada 2.februārī ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG montāža'' un autoruzraudzību SIA ''UFB pprojekts''.
Kopējās projekta izmaksas ir 309 802,12 EUR ar PVN.
Altum grants: 154 901,06 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana; 
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Balkonu remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa;
11. Ieejas mezglu atjaunošana.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Siena ielā 3 renovācijas projekts

2018.gada 2.februārī ir noslēgts līgums ar SIA ''Mūrnieks'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un uzsākas ēkas renovācijas darbi Sienu ielā 3.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG Montāža'' un autoruzraudzību SIA ''UFB projekts''.
Kopējās projekta izmaksas ir 310 825.69 EUR ar PVN.
Altum grants: 121 276.78 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
5. Balkonu remontdarbi;
6. Logu un durvju nomaiņa;
7. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
8. Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
9. Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa.

 

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mežu ielā 55 renovācijas projekts

2017.gada 21.decembrī ir noslēgts līgums ar SIA ''IGA-4'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''PCG'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 325 156.24 EUR ar PVN.
Altum grants: 125 264.69 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas tīrīšana;
10. Ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa;
11. Ieejas mezglu atjaunošana;
12. Jumtu seguma remonts.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Atmodas bulvārī 8 renovācijas projekts

2017.gada 18.oktobrī ir noslēgts līgums ar SIA ''Mūrnieks'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''AMG Montāža'' un autoruzraudzību SIA ''Energy audit''.
Kopējās projekta izmaksas ir 710 590.21 EUR ar PVN.
Altum grants: 355 295.10 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve, t.sk. SIA ''Liepājas enerģija'' pieslēgums;
6. Balkonu remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas atjaunošana un vējturbīna uzstādīšana uz jumta.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Aldaru ielā 8 renovācijas projekts

2017.gada 17.oktobrī ir noslēgts līgums ar SIA ''EKOVALIS LATVIJA'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''PCG'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 270 212.10 EUR ar PVN.
Altum grants: 135 106.05 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Lodžiju remontdarbi;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
10. Kāpņu telpas remonts.
11. Gāzes ievada pārbūve;
12. Jumtu rekonstrukcijas darbi.

 

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Ed.Veidenbauma ielā 2A renovācijas projekts

2017.gada 21.augustā ir noslēgts līgums ar SIA ''Dakstiņa jumti'' par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un ēkas renovācijas darbiem.

Ēkas būvuzraudzību veic SIA ''PCG'' un autoruzraudzību SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 304 373.25 EUR ar PVN.
Altum grants: 152 186.63 EUR ar PVN.

Mājai tiks veikti sekojoši darbi:

1. Fasādes siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Bēniņu siltināšana;
4. Pagraba griestu siltināšana;
5. Horizontālās apkures sistēmas izbūve;
6. Ūdensstāvvadu maiņa;
7. Logu un durvju nomaiņa;
8. Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana;
9. Ventilācijas sistēmas atjaunošana.