Projekti, kas tiek realizēti SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" noslēdzot līgumu ar
V/A "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu. Projektus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu renovācija gan pēc ekspertu atzinuma, gan pašu namu iedzīvotāju un apsaimniekotāju pieredzes nozīmē "otro dzīvi" padomju gados būvētajiem daudzdzīvokļu namiem. Piesaistot ES fondu līdzekļus, kopīgi ar dzīvokļu īpašniekiem noslēdzies 21 nama renovācijas projekts.

Svarīgākais solis plānojot un uzsākot ēkas sakārtošanu, ir konkrētā nama iedzīvotāju gatavība vienoties un atbalstīt sava nama siltināšanu un atjaunošanu. Pilnībā veicot nama renovācijas darbus, tiek iegūts ne tikai siltumenerģijas taupīšanas efekts, bet arī ievērojami paildzināts nama kalpošanas laiks. 

Īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, enerģijas patēriņš būs atkarīgs no katra dzīvokļa iedzīvotāju individuālajām komforta prasībām. Horizontālās apkures sistēmas izbūve ļauj katrā nama dzīvoklī regulēt un uzturēt siltumu atbilstoši maksātspējai, kā arī pasargāt godprātīgos maksātājus, slēdzot siltuma padevi parādniekiem.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzintaru ielā 88.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2014.gada 17.janvārī ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 88, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds. 

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dorupes ielā 34.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2014.gada 17.janvārī ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dorupes ielā 34, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Klaipēdas ielā 126.

DzĪB "Klaipēdas 126" 2013.gada 15.martā ir noslēgusi līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 126, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Klaipēdas ielā 70.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2013.gada 23.janvārī ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 70, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzintaru ielā 84.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2013.gada 27.augustā ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 84, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Krūmu ielā 49.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2013.gada 27.augustā ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krūmu ielā 49, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bāriņu ielā 8/10.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2013.gada 15.martā ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bāriņu ielā 8/10, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Klaipēdas ielā 88.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2012.gada 22.oktobrī ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 88, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds. 

Projekta ietv aros veiktie darbi.

Īstenots enegroefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kuldīgas ielā 30.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2012.gada 28.septembrī ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 30, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta ietvaros veiktie darbi. 


Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ventas ielā 2.

Projekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventas ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenots 2014.gada 9.jūlijā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Energoefektivitātes rādītāji.

Daudzdzīvokļu māja Liepājā, Ventas ielā 2 atzīta par energoefektīvāko 2015.gada renovēto ēku Latvijā.

  


Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzērves ielā 17.

Projekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērves ielā 17, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenots 2014.gada 11.februārī ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu. 

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Energoefektivitātes rādītāji.

Daudzdzīvokļu māja Liepājā, Dzērves ielā 17 konkursā par energoefektīvāko renovēto daudzdzīvokļu ēku Latvijā ieguva otro vietu.

   


Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Alejas ielā 24.

Projekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 24, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenots 2014.gada 5.jūnijā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Energoefektivitātes rādītāji.

Daudzdzīvokļu māja Liepājā, Alejas ielā 24 konkursā par energoefektīvāko renovēto daudzdzīvokļu ēku Latvijā ieguva trešo vietu.

   


Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vītolu ielā 6/10.

Projekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 6/10, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenots 2013.gada 12.jūlijā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Nams Vītolu ielā 6/10 iegūst Latvijas 2014.gada energoefektīvākās ēkas goda zīmi - 1.vietu.

  


Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Roņu ielā 3.

Projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Roņu ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"  īstenots 2012. gada 24.septembrī ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros veiktie darbi.

Nams Roņu ielā 3 kļūst par 2013.gada otro energoefektīvāko ēku Latvijā.


Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
Mežu ielā 31B.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2011.gada 28.septembrī ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mežu ielā 31B, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

MEŽU ielas 31B piecu stāvu nams kalpo tās iedzīvotājiem jau kopš 1966. gada. Speciālisti pirms renovācijas darbu uzsākšanas ēkas konstruktīvo elementu tehnisko stāvokli novērtēja kā apmierinošu, taču apkures sistēmas atbilstība un lietošanas kārtība saņēma neapmierinošu vērtējumu. Pirms siltināšanas un renovācijas darbu uzsākšanas ēkas apsekošanas un tehniskās ekspertīzes rezultāti uzrādīja arī būvkonstrukciju defektus, piemēram, plaisas ārsienās.

Noslēdzoties renovācijas projektam, nams Mežu ielā piedzīvojis gan ievērojamas vizuālas pārvērtības, gan iedzīvotāju prasībām un ērtībai atbilstošu mūsdienīgu apkures sistēmu ar atsevišķiem siltuma padeves un patēriņa uzskaites mezgliem katrā dzīvoklī. Nama vecie logi nomainīti uz jauniem, kā arī sakārtotas un siltinātas bēniņu un pagraba telpas.

Projekta kopējās izmaksas ir 159 910,54 lati, no tiem atgūstamie līdzekļi caur Eiropas fondiem vai ERAF finansējums ir 69 688, 84 lati.

Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  
Ģenerāļa Baloža ielā 3.
 

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2011.gada 14.jūlijā ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģenerāļa  Baloža ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Dzīvojamā māja ĢENERĀĻA BALOŽA ielā 3 ir uzcelta pēc tipveida projekta un kā dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Šajā gadījumā nama renovācija faktiski nozīmēja namam kalpošanas mūža nodrošināšanu. Uzsākot nama inventarizāciju, apkures sistēmas cauruļu siltumizolācijas stāvoklis dažviet bija bojāts, bet dažviet vispār neeksistēja. Kāpņu telpas tika atzītas kā tehniski novecojušas, ārsienas stipri bojātas laika apstākļu ietekmē. Renovācijas darbu ietvaros tiek veikta visu fasāžu un cokola sienu siltināšanu atjaunojot vertikālo hidroizolāciju. Lai novērstu lietusūdens ietekmi uz siltinātajām konstrukcijām, sakārtota lietusūdens novadīšanas sistēma un izbūvēta jauna ēkas aizsargapmale. Namam veikta pagraba pārseguma un bēniņu grīdas siltināšanu, visu koka logu, balkona durvju nomaiņu, ieejas, pagraba durvis un bēniņu lūkas nomainītas uz siltinātām durvīm un lūkām.  Apkures sistēma pārbūvēta nodrošinot visus dzīvokļus ar individuālajiem skaitītājiem, centralizēti nomainīti visi apkures radiatori un uzstādīti termoregulējošie ventiļi. Balstoties uz aprēķiniem, tiek prognozēts, ka energoefektivitātes pasākumu ieviešanas rezultātā siltuma un ūdens resursu patēriņš šajā ēkā tiks samazināts par vairāk nekā 60 procentiem. Projekta kopējās izmaksas ir 296 233,97 lati, no tiem atgūstamie līdzekļi caur Eiropas fondiem vai ERAF finansējums ir 127 188,17 lati.

Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  
Dzintaru ielā 7.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2011.gada 10.augustā ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 7 Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Nams DZINTARA ielā 7 ekspluatācijā nodots jau 1962.gadā. Tas atrodas vienā no Liepājas vēsturiskās apbūves teritorijām, tāpēc tā līdzšinējais izskats ar padomju laika arhitektūrai raksturīgo standartu neiekļāvās parka tuvumā esošās apbūves vienotajā noskaņā. Ēkai ir silikātķieģeļu ārsienas un dzelzsbetona paneļu pārsegumi. Lai arī nama tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā apmierinošs, paneļu šuvju vietās konstatētas nopietnas plaisas, pagraba stāvs applūdis.  Nama renovācija nodrošinās gan komfortablākus apstākļus nama iedzīvotājiem, gan noteikti uzlabos estētisko iekļaušanos apkārtējā vidē. Renovācijas ietvaros pakāpeniski paredzēta arī nama teritorijas iekļaujošās zaļās zonas atjaunošana. Nams ieguvis pilnīgi jaunu izskatu. Renovācijas un eregoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros stiprināti un rekonstruēti nama balkoni, remontētas un pārkrāsotas  balkonu grīdas, griesti, margas un ieejas jumtiņi. Projekta kopējās izmaksas ir 145 622,32 lati, no tiem atgūstamie līdzekļi caur Eiropas fondiem vai ERAF finansējums ir 58 073,99 lati.

Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  
Daugavas ielā 1. 

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2011.gada 05.jūlijā ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

DAUGAVAS ielas 1 ēka ir tipiska Liepājas Ezerkrasta mikrorajona dzelzsbetona un gāzbetona paneļu piecstāvu dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā 1990. gadā. Renovācijas darbi uzsākti 2012.gada jūlijā un šobrīd norit pilnā sparā, plānoto darbu noslēgums ir 2013.gada martā. Būvnieki sezonas siltajā un sausajā laika periodā veic nama fasādes un cokola siltināšanu, ārsienu un lodžiju, kā arī ieeju jumtiņu hermetizāciju un ieejas mezglu, lieveņu un pakāpienu remontu, lodžiju siltināšanu, pagraba griestu un bēniņu pārseguma siltināšanu un jumta remontu. Renovācijas darbu ietvaros tiks veikta arī esošā atkritumu vada demontāža un pagraba šķūnīšu remonts. Visam namam paredzēta arī veco logu nomaiņa. Renovācijas darbu pamatuzdevums visos namos, pirmkārt, ir esošās apkures sistēmas pārbūve un sakārtošana. Iedzīvotāji izvēlējušies viencauruļu centralizētās apkures sistēmas vietā izbūvēt horizontālo apkures sistēmu, kas dod iespēju siltuma patēriņu regulēt katrā dzīvoklī un, protams, dod iespēju pasargāt godprātīgos maksātājus no parādnieku uzliktā sloga. Renovācijas ietvaros tiek veikta arī karstā ūdens sistēmas siltumizolācija, ūdensskaitītāju nomaiņa, individuālo siltuma uzskaites un regulēšanas mezglu uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana dzīvokļos. Projekta kopējās izmaksas ir 131 344,18 lati, no tiem atgūstamie līdzekļi caur Eiropas fondiem vai ERAF finansējums ir 54 773,94 lati.

Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  
Antas Klints ielā 6/8.
 

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2011.gada 10.augustā ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Klints ielā 6/8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

ANTAS KLINTS iel as 6/8 nams ir salīdzinoši nesen būvēta daudzdzīvokļu piecu stāvu ēka. Vizuāli tā atšķiras no tradicionālās padomju daudzdzīvokļu apbūves ar dažādiem ārsienu elementiem un tornīšiem. Ekspluatācijā nams nodots 1994.gadā, bet jau uzsākot tā renovāciju, novērtēts kā sliktā un nolietotā tehniskā stāvoklī ar augstiem siltuma zuduma rādītājiem.  Nama renovācijas darbi uzsākti 2012. gada pavasarī. Renovācijas darbu ietvaros tiek veikta ārsienu un cokola siltināšana, atsevišķu ēkas elementu rekonstrukcija, pagraba un bēniņu siltināšanas darbi un remonts, komunikācijas šahtu rekonstrukcija. Veicot veco logu demontāžu un nomaiņu pret jauniem logiem, paredzēts iekšējo un ārējo logu aiļu remonts. No jauna tiks izveidotas balkonu apdares un veikta to rekonstrukcija. Renovācijas darbu noslēgumā ap namu projektētajā zaļajā zonā tiks atjaunota augsne apstādījumiem un zālājs. Projekta kopējās izmaksas ir 153 480,94 lati, no tiem atgūstamie līdzekļi caur Eiropas fondiem vai ERAF finansējums ir 78 827,61 lati.

 

Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Ziedu ielā 5.

3.decembrī Liepājas Būvvaldes inspekcija pieņēma deviņstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes pasākumu un renovācijas projektu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2011.gada 21.oktobrī ir noslēdzis līgumu ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ziedu ielā 5 Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Daudzdzīvokļu ēka šogad ieguvusi pilnīgu jaunu, sakārtotu veidolu. Līdz ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem nopietnu remontu ir piedzīvojis nama jumts. Lai novērstu lietusūdens un sniega iekļūšanu iekštelpās, jumtu lūkas nomainītas uz jaunām ar hermētiskiem savienojumiem. Projektējamā apkures sistēma ir veidota kā katram dzīvoklim neatkarīga siltuma piegādes sistēma. Nams aprīkots ar jaunu ventilācijas sistēmu, veikta ārsienu siltināšana, balkonu remonts un logu nomaiņa. Projekta kopējās izmaksas ir 343 776,97 lati, no tiem atgūstamie līdzekļi caur Eiropas fondiem vai ERAF finansējums ir 151 632, 81 lati.

Dzīvojamā deviņu stāvu betona bloku ēka ZIEDU ielā 5 ekspluatācijā nodota 1976. gadā. Laika apstākļu ietekmē nama apdare bija stipri nolietojusies, nekādi apjomīgi renovācijas darbi ēkai līdz šim nebija veikti un līdz ar to bija konstatēti lieli siltuma zudumi. Pirms renovācijas projekta ēkas tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā apmierinošs, taču energoefektivitāte – neapmierinoša.

 

Īstenots energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Kārklu ielā 3 

Projekta realizācijas laiks: 2011.gada 1.augusts – 2011.gada 1.decembris.

KĀRKLU ielā 3 ir pagājušā gadsimta 80ajos gados būvēta deviņu stāvu māja, pie tam pēc ekspertu vērtējuma māja tā arī nav tikusi pilnībā pabeigta. Šis organizēts kā savā ziņā eksperimentāls projekts, kas paredzēja daudzdzīvokļu namā ar negatīvu rēķinu apmaksas līmeni un lielu parādu nastu un bēdīgu nama tehnisko stāvokli, veikt iekšējo siltuma padeves tīklu renovāciju, izveidojot horizontālās apkures sistēmu ar siltuma patēriņa uzskaiti katrā dzīvoklī. Renovācijas rezultātā veikta esošās apkures sistēmas demontāža, veco bēniņu koka lūku demontāža un jaunu izbūve, vēja barjeras ieklāšana un sienu siltināšana, bojātā apmetuma atjaunošanana, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, ēkas kāpņu telpas logu nomaiņa, individuālo siltuma uzskaites un regulēšanas mezglu uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana dzīvokļos.

Pirmās apkures sezonas laikā siltuma patēriņš ir samazinājies iedzīvotājiem par trešdaļu un līdz ar to arī rēķini. Šobrīd namam Kārklu ielā 3 tiek plānota arī ārsienu rekonstrukcija un renovācija. Šie darbi būs iespējami, kad nams kopumā norēķināsies par iepriekšējo gadu laikā parādos sakrātajiem siltuma un ūdens rēķiniem. Projekta kopējās izmaksas ir 140 323,98 lati, no tiem atgūstamie līdzekļi caur Eiropas fondiem vai ERAF finansējums ir 62 064,48 lati.