Cenu aptauja Nr.2021/5

Dzīvojamās mājas dienvidu un rietumu fasāžu vienkāršota atjaunošana Bārtas ielā 7, Liepājā.

08.03.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 23.marts, pulksten 17:00.

Papildu informācija: Kristers Zēbergs, Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu lna@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Apsekojums


 

Cenu aptauja Nr.2021/4

Dzīvojamās mājas Kuršu ielā 21, Liepājā jumta seguma nomaiņa.

11.02.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 4.marts, pulksten 16:00.

Papildu informācija: Kristers Zēbergs, Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu lna@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts

Vizuālās tehniskās apsekošanas akts


 

Cenu aptauja Nr.2021/3

Dzīvojamās mājas Priekules ielā 3, Liepājā dienvidu fasādes siltināšana un balkonu atjaunošana.

11.02.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 4.marts, pulksten 16:00.

Papildu informācija: Nauris Putāns, Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu lna@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts


 

 Cenu aptauja Nr.2021/2

Dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 19, Liepājā jumta restaurācija.

28.01.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 18.februāris, pulksten 17:00.

Papildu informācija: Egils Jaunskungs, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Projekts


 

Cenu aptauja Nr.2021/1

Dzīvojamās mājas Stendera ielā 5, Liepājā fasāžu restaurācija 1.kārta.

28.01.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 18.februāris, pulksten 17:00.

Papildu informācija: Egils Jaunskungs, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Projekts

Tehniskās apsekošanas atzinums 1daļa

Tehniskās apsekošanas atzinums 2daļa


 

Cenu aptauja Nr.2020/9

Dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 97/99, Liepājā, ēkas atjaunošanas veikto darbu saglabāšana.

27.10.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 3.novembris, pulksten 16:00.

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Rasējumi

Darbu apjomi

Būvmateriāli


 

Cenu aptauja Nr.2020/7

Dzīvojamās mājas Ventas ielā 6, Liepājā, izbūvētās siltumizolācijas saglabāšanas darbi.

23.10.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 30.oktobris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Prasības

Skice ar veicamo darbu zonām

Darbu apjomi

Būvmateriāli


 

Cenu aptauja Nr.2020/8

Dzīvojamās mājas Dārza ielā 3, Liepājā, izbūvētās siltumizolācijas saglabāšanas darbi.

23.10.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 30.oktobris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Prasības

Fasāžu krāsu pase

Darbu apjomi

Būvmateriāli


 

Cenu aptauja Nr.2020/6

Dzīvojamās mājas Aisteres ielā 7, Liepājā, dzelzbetona plātņu jumta seguma un konstrukciju demontāža un jauna divslīpju jumta izbūve.

20.08.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 10.septembris, pulksten 16:00

Papildu informācija:Gints Vīksna, Uldis Stalts, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Apsekojums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

Projekts 4

Projekts 5


 

Cenu aptauja Nr.2020/5

Dzīvojamās mājas Viršu ielā 1, Liepājā, nepabeigto būvdarbu defektu novēršanas darbi

17.07.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 3.augusts, pulksten 17:00

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu brīvā formā iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepājā

Darba apjomi

Rasējumi parapetam un balkoniem


 

Cenu aptauja Nr.2020/4

Dzīvojamās mājas Šķēdes ielā 21, Liepājā bēniņu pārseguma siltināšana un jumta konstrukciju atjaunošana.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Gints Vīksna, Uldis Stalts , tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2


 

Cenu aptauja Nr.2020/3

Dzīvojamās mājas Šķēdes ielā 21, Liepājā apkures sistēmas pārbūve.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Aivars Pāvils, Uldis Stalts , tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 


Cenu aptauja Nr.2020/2

Dzīvojamās mājas Kuršu ielā 17, Liepājā fasādes restaurācija.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija:Egils Jaunskungs, Kristers Zēbergs, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks


 

Cenu aptauja Nr.2020/1

Dzīvojamās mājas Siļķu ielā 18, Liepājā balkonu konstrukciju remonts un atjaunošana.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija:Gints Vīksna, Kristaps Šperliņš, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2

Apsekojums


 

Cenu aptauja Nr.2019/5

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Viršu ielā 6 un 8, Liepājā

12.12.2019. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 07.janvāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2


 Cenu aptauja Nr. 2019/4

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Pāvilostas ielā 1 un 3, Liepājā

12.12.2019. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 07.janvāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2