Cenu aptauja Nr. 2019/3

Dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtojuma pārbūve Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 90 un Klaipēdas ielā 92, Liepājā

06.03.2019.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 20.marts, pulksten 17:00
Papildu informācija: Gints Vīksna, tālr.: 63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts


 

Cenu aptauja Nr. 2019/2

Dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtojuma pārbūve Pāvilostas ielā 2, Liepājā

06.03.2019.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 20.marts, pulksten 17:00
Papildu informācija: Gints Vīksna, tālr.: 63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3