Cenu aptaujas

 

Aktuālās

 

 Cenu aptauja Nr. 2024/1-28/8

Dzīvojamās mājas E.Tisē ielā 77, Liepājā ziemeļu un dienvidu fasāžu siltināšana

 23.05.2024. 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 07.jūnijs, pulksten 15:00

 Papildu informācija: Aldis Lazdiņš, tālr.:63470303

 Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

 Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Dokumentācija


 

NOSLĒGUŠĀS

___________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr. 2024/1-28/3

 Daudzdzīvokļu māju Dzērves ielā 17, Dzērves ielā 19, Eduarda Tisē ielā 54 pagalmu labiekārtojums

 05.02.2024. 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 20.marts, pulksten 15:00*

 *labots/pagarināts (iepriekš "2024.gada 13.marts, pulksten 15:00")

 Papildu informācija: Aldis Lazdiņš, tālr.:63470303

 Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

 Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

 Pieteikums

 Tehniskā specifikācija

 Projekta dokumentācija

 _________________________________________________________________________________

   Cenu aptauja Nr.2024/1-28/5

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde vienkāršotai atjaunošanai dzīvojamai mājai Alejas iela 12A, Liepājā

21.02.2024.

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 07.marts, pulksten 15:00.

 Papildu informācija: Aldis Lazdiņš, tālr.:63470303

 Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

 Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

 Pieteikums

 Tehniskā specifikācija

 Tehniskā apsekošana

 __________________________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr. 2024/1-28/4

Kanalizācijas pievada izbūve dzīvojamai mājai Katedrāles 5A, Liepājā

07.02.2024. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 8. marts, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Aldis Lazdiņš, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Tāme

Pieredze

Projekts

_________________________________________________________________________________

 

Cenu aptauja Nr.2024/1-28/2

 Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde austrumu fasādes vienkāršotai atjaunošanai dzīvojamai mājai Lielā iela 8, Liepājā

 15.01.2024. 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 30.janvāris, pulksten 15:00.

 Papildu informācija: Aldis Lazdiņš, tālr.:63470303

 Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

 Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

 Pieteikums

 Tehniskā specifikācija

 _________________________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2024/1-28/1

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde vienkāršotai atjaunošanai dzīvojamai mājai Alejas iela 12A, Liepājā

 15.01.2024.

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 30.janvāris, pulksten 15:00.

 Papildu informācija: Aldis Lazdiņš, tālr.:63470303

 Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

 Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

 Pieteikums

 Tehniskā specifikācija

 Tehniskā apsekošana

 ________________________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2023/1-34/7

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā

09.10.2023.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023.gada 23.oktobris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Aldis Lazdiņš, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts-1.daļa 

Projekts-2.daļa 

Projekts-3.daļa

 _____________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2023/1-34/2

 Dzīvojamo māju teritoriju labiekārtojuma pārbūve Turaidas ielā 8A, Liepājā

 03.02.2023. 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023.gada 17.februāris, pulksten 15:00.

 Papildu informācija: Gints Jansons, tālr.:63470303

 Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

 Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

 

 Pieteikums

 Tehniskā specifikācija

 Pieredze

 Darbu apjomi

 Laika grafiks

 Galvenie būvmateriāli

 Projekts 

 _______________________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2023/1-34/1

 Dzīvojamo māju teritoriju labiekārtojuma pārbūve E.Tisē ielā 67, 69, 75 un Airītes ielā 3, Liepājā

 17.01.2023.

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023.gada 31.janvāris, pulksten 15:00.

 Papildu informācija: Gints Jansons, tālr.:63470303

 Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

 Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

 Pieteikums

 Tehniskā specifikācija

 Pieredze

 Darbu apjomi

 Laika grafiks

 Galvenie būvmateriāli

 Projekts -1.daļa 

 Projekts -2.daļa

Projekts-3.daļa

________________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/13

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā

15.12.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023.gada 19.janvāris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Gints Jansons, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts-1.daļa 

Projekts-2.daļa 

Projekts-3.daļa

 ____________________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/12

Balkonu atjaunošana dzīvojamai ēkai Ģenerāļa Baloža ielā 6, Liepājā- atkārtoti.

08.11.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 22.novembris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Voldemārs Linde, Gints Jansons, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/11

Balkonu atjaunošana dzīvojamai ēkai Ģenerāļa Baloža ielā 6, Liepājā.

30.09.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 14.oktobris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Voldemārs Linde, Gints Jansons, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts

__________________________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/10

Dzīvojamās mājas Eduarda Tisē ielā 77, Liepājā ziemeļu fasādes siltināšana.

20.09.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 4.oktobris, pulksten 16:00.

Papildu informācija: Normunds Krūmiņš, Gints Jansons, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts
__________________________________________________________________________

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/5

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Priekules ielā 3, Liepājā, dienvidu fasādes siltināšana un balkonu atjaunošana

14.02.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 28.februāris, pulksten 11:00.

Papildu informācija: Nauris Putāns, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Dokumentācija

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/4

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Kūrmājas prospektā 12, Liepājā, jumta seguma restaurācija

14.02.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 28.februāris, pulksten 11:00.

Papildu informācija: Kārlis Beihmanis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Dokumentācija

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/3

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Palmu ielā 7, Liepājā, jumta restaurācija

14.02.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 28.februāris, pulksten 11:00.

Papildu informācija: Kārlis Beihmanis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Dokumentācija

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/2

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Kurzemes ielā 4/6, Liepājā, ielas puses fasādes atjaunošana

08.02.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 22.februāris, pulksten 11:00.

Papildu informācija: Kārlis Beihmanis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Dokumentācija

Cenu aptauja Nr.2022/1-34/1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Kurzemes ielā 4/6, Liepājā, jumta seguma nomaiņa

08.02.2022.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 22.februāris, pulksten 11:00.

Papildu informācija: Kārlis Beihmanis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu iepirkumi@lna.lv

Dokumentācija

Skaidrojums

Cenu aptauja Nr.2021/5

Dzīvojamās mājas dienvidu un rietumu fasāžu vienkāršota atjaunošana Bārtas ielā 7, Liepājā.

08.03.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 23.marts, pulksten 17:00.

Papildu informācija: Kristers Zēbergs, Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu lna@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Apsekojums


 

Cenu aptauja Nr.2021/4

Dzīvojamās mājas Kuršu ielā 21, Liepājā jumta seguma nomaiņa.

11.02.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 4.marts, pulksten 16:00.

Papildu informācija: Kristers Zēbergs, Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu lna@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts

Vizuālās tehniskās apsekošanas akts


 

Cenu aptauja Nr.2021/3

Dzīvojamās mājas Priekules ielā 3, Liepājā dienvidu fasādes siltināšana un balkonu atjaunošana.

11.02.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 4.marts, pulksten 16:00.

Papildu informācija: Nauris Putāns, Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja.

Cenu aptauju piedāvājumus iespējams iesniegt arī neklātienē parakstītu ar elektronisko parakstu iesūtot uz e-pastu lna@lna.lv

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Galvenie būvmateriāli

Projekts


 

Cenu aptauja Nr.2021/2

Dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 19, Liepājā jumta restaurācija.

28.01.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 18.februāris, pulksten 17:00.

Papildu informācija: Egils Jaunskungs, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Projekts


 

Cenu aptauja Nr.2021/1

Dzīvojamās mājas Stendera ielā 5, Liepājā fasāžu restaurācija 1.kārta.

28.01.2021.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 18.februāris, pulksten 17:00.

Papildu informācija: Egils Jaunskungs, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Būvdarbu apjomi

Laika grafiks

Projekts

Tehniskās apsekošanas atzinums 1daļa

Tehniskās apsekošanas atzinums 2daļa


 

Cenu aptauja Nr.2020/9

Dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 97/99, Liepājā, ēkas atjaunošanas veikto darbu saglabāšana.

27.10.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 3.novembris, pulksten 16:00.

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Rasējumi

Darbu apjomi

Būvmateriāli


 

Cenu aptauja Nr.2020/7

Dzīvojamās mājas Ventas ielā 6, Liepājā, izbūvētās siltumizolācijas saglabāšanas darbi.

23.10.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 30.oktobris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Prasības

Skice ar veicamo darbu zonām

Darbu apjomi

Būvmateriāli


 

Cenu aptauja Nr.2020/8

Dzīvojamās mājas Dārza ielā 3, Liepājā, izbūvētās siltumizolācijas saglabāšanas darbi.

23.10.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 30.oktobris, pulksten 15:00.

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Prasības

Fasāžu krāsu pase

Darbu apjomi

Būvmateriāli


 

Cenu aptauja Nr.2020/6

Dzīvojamās mājas Aisteres ielā 7, Liepājā, dzelzbetona plātņu jumta seguma un konstrukciju demontāža un jauna divslīpju jumta izbūve.

20.08.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 10.septembris, pulksten 16:00

Papildu informācija:Gints Vīksna, Uldis Stalts, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Apsekojums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

Projekts 4

Projekts 5


 

Cenu aptauja Nr.2020/5

Dzīvojamās mājas Viršu ielā 1, Liepājā, nepabeigto būvdarbu defektu novēršanas darbi

17.07.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 3.augusts, pulksten 17:00

Papildu informācija: Toms Cīrulis, tālr.:63470303

Piedāvājumu brīvā formā iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepājā

Darba apjomi

Rasējumi parapetam un balkoniem


 

Cenu aptauja Nr.2020/4

Dzīvojamās mājas Šķēdes ielā 21, Liepājā bēniņu pārseguma siltināšana un jumta konstrukciju atjaunošana.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Gints Vīksna, Uldis Stalts , tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2


 

Cenu aptauja Nr.2020/3

Dzīvojamās mājas Šķēdes ielā 21, Liepājā apkures sistēmas pārbūve.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Aivars Pāvils, Uldis Stalts , tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 


Cenu aptauja Nr.2020/2

Dzīvojamās mājas Kuršu ielā 17, Liepājā fasādes restaurācija.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija:Egils Jaunskungs, Kristers Zēbergs, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks


 

Cenu aptauja Nr.2020/1

Dzīvojamās mājas Siļķu ielā 18, Liepājā balkonu konstrukciju remonts un atjaunošana.

03.02.2020.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.februāris, pulksten 17:00

Papildu informācija:Gints Vīksna, Kristaps Šperliņš, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2

Apsekojums


 

Cenu aptauja Nr.2019/5

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Viršu ielā 6 un 8, Liepājā

12.12.2019. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 07.janvāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2


Cenu aptauja Nr. 2019/4

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Pāvilostas ielā 1 un 3, Liepājā

12.12.2019. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 07.janvāris, pulksten 17:00

Papildu informācija: Gints Vīksna, tālr.:63470303

Piedāvājumu iesniegt: Tukuma ielā 1A, Liepāja

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pieredze

Darbu apjomi

Laika grafiks

Būvmateriāli

Projekts 1

Projekts 2