Iepirkumu procedūras pēc Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

 


 

PĀRĒJIE KONKURSI
(beidzies pieteikumu iesniegšanas termiņš)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Piltenes ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2022.gada 18.februārī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Dokumentācija https://pvs.iub.gov.lv/show/683398

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2022.gada 7.februārī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

 Dokumentācija https://pvs.iub.gov.lv/show/682123

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 95, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2022.gada 7.februārī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

 Dokumentācija https://pvs.iub.gov.lv/show/682121

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Kārklu ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2022.gada 7.februārī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

 Dokumentācija https://pvs.iub.gov.lv/show/682120

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Daugavas ielā 15, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2022.gada 7.februārī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

 Dokumentācija https://pvs.iub.gov.lv/show/682119

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 9.decembrī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Vispārīgā daļa

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Zvejnieku alejā 7 k2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 15.novembrī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Zvejnieku alejā 7 k1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 15.novembrī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Zvejnieku alejā 7 k2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 8.oktobrī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Darbu apjomi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Zvejnieku alejā 7 k1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 8.oktobrī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Darbu apjomi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Kurzemes ielā 4/6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 6.oktobrī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Darbu apjomi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 19, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 26.augustā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Lēņu ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 26.augustā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Rojas ielā 4, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 5.augustā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Vispārīgā daļa

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā 4A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 5.augustā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Grozījumi 06.07.2021.

Grozītais nolikums

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 12, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 30.jūnijā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Vispārīgā daļa

AR

BK

DOP

ELT

TA

UK

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Brīvības ielā 115A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 30.jūnijā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Vispārīgā daļa

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Spīdolas ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 30.jūnijā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Vispārīgā daļa

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Toma ielā 47, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 2.jūnijā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Būvprojekts

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Slimnīcas ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 21.maijā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 21.maijā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 97/99, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 29.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Apliecinājuma karte 3

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ventas ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 29.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Apliecinājuma karte 3

Apliecinājuma karte 4

Apliecinājuma karte 5

Apliecinājuma karte 6

Apliecinājuma karte 7

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 29.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ventas ielā 14, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 20.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 23, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 20.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 20.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 97, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 8.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

VD DOP

AR BK

ELT TIS

AVK UK

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Rojas ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 8.aprīlī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

VD

AR

AVK

BK DOP

Grozījumi

Grozījumi Nr.2

Grozītie darbu apjomi (01.04.2021.)

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.

Visām summām jābūt noapaļotām ar 2 cipariem aiz komata.

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Krūmu ielā 38, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 29.martā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

VD

AR BK

AVK

ELT DOP

Grozījumi un grozītie darbu apjomi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Reiņu meža ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 29.martā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aldaru ielā 8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 9.martā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Viršu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 9.martā plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Vānes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 8.februārī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 15.janvārī plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Celtnieku ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 16.oktobris plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums un pielikumi

Skaidrojums

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce „vai ekvivalents” ir jādzēš.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Piltenes ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 30.septembris plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums

Vispārīgā daļa

Apliecinājuma karte

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 11, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 30.septembris plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums

Darbu apjomi (grozīts 25.09.2020.)

Apliecinājuma karte 1

Apliecinājuma karte 2

Apliecinājuma karte AVK

Grozījumi (22.09.2020.)

Grozījumi (25.09.2020.)


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aisteres ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 30.septembris plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums

Vispārīgā daļa 1

Vispārīgā daļa 2

Būvprojekts 1

Būvprojekts 2

AVK

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Rojas ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 30.septembris plkst. 11.00 Tukuma ielā 1A, Liepājā

Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv

Objekta apskate nav obligāta

Nolikums

Darbu apjomi (grozīts 18.09.2020.)

Grozījumi (18.09.2020.)

Vispārīgā daļa

Apliecinājuma karte AR

Apliecinājuma karte BK

Apliecinājuma karte AVK


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Reiņu meža ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

19.06.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate (ieteicama, bet nav obligāta): 2020.gada 26.jūnijā plkst. 13.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/7

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/7

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/7

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/7

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 93, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

12.06.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate (ieteicama, bet nav obligāta): 2020.gada 26.jūnijā plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/8

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/8

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/8

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/8

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Raiņa ielā 18/20, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

12.06.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate (ieteicama, bet nav obligāta): 2020.gada 26.jūnijā plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/9

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/9

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/9

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/9

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

12.06.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 17.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate (ieteicama, bet nav obligāta): 2020.gada 26.jūnijā plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/10

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/10

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/10

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/10

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 95, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

27.04.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 8.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 8.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate (ieteicama, bet nav obligāta): 2020.gada 6.maijā plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/5

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/5 (grozīts 18.05.2020.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/5

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/5

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2020/5

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2020/5

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Grozījumi


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežmalas ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

27.04.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 8.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 8.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate (ieteicama, bet nav obligāta): 2020.gada 6.maijā plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/2

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/2 (grozīts 18.05.2020.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/2

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/2

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2020/2

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2020/2

Apliecinājuma karte Nr.5 ID Nr. LPDV 2020/2

Apliecinājuma karte Nr.6 ID Nr. LPDV 2020/2

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Grozījumi


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Krūmu ielā 38, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

27.04.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 21.maijs plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 21.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate (ieteicama, bet nav obligāta): 2020.gada 6.maijā plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/6

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/6

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/6

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/6

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2020/6

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2020/6

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Skaidrojums


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 8B, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

15.04.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 7.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 7.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2020.gada 30.aprīlī plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/4

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/4

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/4

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/4

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2020/4

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2020/4

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Skaidrojums


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Vānes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

15.04.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 7.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 7.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2020.gada 30.aprīlī plkst. 09.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2020/3

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/3 (grozīts 28.04.2020.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/3

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/3

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Grozījumi


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

10.02.2020.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 6.marts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2020.gada 6.marts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu koordinators Kārlis Beihmanis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2020.gada 19.februārī plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

 

Nolikums ID Nr. LPDV2020/1

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2020/1 (Grozīts 13.02.2020.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2020/1

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2020/1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Grozījumi Nr.1

Skaidrojums Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

13.11.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 8.janvāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 8.janvāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 20.novembrī plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/23

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/23 (Grozīts 12.12.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/23

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/23

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Grozījumi (02.12.2019.)

BK-7i

Grozījumi Nr.2 (12.12.2019.)

AR-5

BK-3


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 16.oktobrī plkst. 10.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/22

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/22 (Grozīts 24.10.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/22

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/22

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/22

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2019/22

Apliecinājuma karte Nr.5 ID Nr. LPDV 2019/22

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Apliecinājuma kartes labojums (24.10.2019.)

Grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Celtnieku ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 1.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 1.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 16.oktobrī plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/20

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/20

Apliecinājuma karte ID Nr. LPDV 2019/20

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Skaidrojumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Daugavas ielā 15, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 1.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 1.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 16.oktobrī plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/16

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/16

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/16

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/16

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/16

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2019/16

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 8B, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

14.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 13.septembrī plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/21

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/21

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/21

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/21

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/21

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Baltijas ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 13.septembrī plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/19

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/19

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/19

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/19

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/19

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Vānes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 13.septembrī plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/18

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/18

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/18

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/18

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/18

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Piltenes ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

14.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 23.augustā plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/14

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/14

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/14

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/14

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

14.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 23.augustā plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/15

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2019/15

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Raiņa ielā 18/20, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

19.06.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 7.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 7.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 3.jūlijā plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/13

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/13 (Grozīts 12.07.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/13

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/13

Grozījumi Nr.1

Skaidrojumi


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

19.06.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 24.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 24.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 3.jūlijā plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

 

Nolikums ID Nr. LPDV2019/12

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/12

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/12

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/12

Skaidrojumi


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

26.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 20.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 20.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 12.aprīlī plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/9

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/9 (Grozīts 17.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/9

Tehniskais apsekojums ID Nr. LPDV 2019/9

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/9

AVK, GA, UK, ELT daļa ID Nr. LPDV 2019/9

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

BK-8i (grozītie rasējumi)


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Jāņa ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

26.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 12.aprīlī plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/8

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/8 (Grozīts 17.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/8

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/8

Grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 95, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

26.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 12.aprīlī plkst. 9.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/11

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/11 (Grozīts 17.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/11

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/11

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/11

AVK daļa ID Nr. LPDV 2019/11

Grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 60, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 26.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 26.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/4

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/4 (LABOTS 09.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/4

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/4

AVK daļa ID Nr. LPDV 2019/4

Zibensaizsardzības daļa ID Nr. LPDV 2019/4

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 10.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/10

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/10


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 75, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 09.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/7

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/7

Skaidrojums Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Daugavas ielā 15, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/6

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/6 (labots 19.03.2019.)

Grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 15.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/5

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/5 (labots 27.03.2019.)

Grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 8.marts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 8.marts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 25.janvāris plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2019/1

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/1 (labots 20.02.2019.)

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aisteres ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 25.janvāris plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2019/3

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/3 (labots 07.02.2019.)

Skaidrojumi Nr.1

Grozījumi Nr.1

Skaidrojumi Nr.2


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 25.janvāris plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2019/2

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/2 (labots 07.02.2019.)

Grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Turaidas ielā 8A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

22.11.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 7.janvāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 7.janvāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 7.decembris plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/18

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/18 (Grozīts 17.12.2018.)

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Slimnīcas ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 14.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 14.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 12.oktobris plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/16

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/16 (Labots 29.10.2018.)

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Grozījumi un skaidrojumi Nr.3


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 5/7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 7.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 7.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 12.oktobris plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/14

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/14 (17.10.2018.)

Grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežmalas ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 31.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 31.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 12.oktobris plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/15

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/15 (Grozīts 12.10.2018.)


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ventas ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

10.07.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 20.jūlijs plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/13
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/13

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

10.07.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 20.jūlijs plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/12
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/12

 

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Daugavas ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/10
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/10


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 19, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 10.10. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/11
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/11

Skaidrojumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Viršu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 13.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/9
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/9

Skaidrojumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 5/7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 12.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/8
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/8


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 48, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 10.50. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/7
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/7


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 11.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/6
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/6


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 71, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 9.40. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/5
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/5


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 97/99, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 15.jūnijs, pulksten 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 15.jūnijs, pulksten 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 25.05.2018. pulksten 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/4
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/4


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.04.2018. 

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumu atvēršana: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/2
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/2


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 71, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.04.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumu atvēršana: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/1
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 19.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 15:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/16
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/16 (LABOTS 21.12.2017.)

Skaidrojumi Nr.1
Grozījumi Nr. 2

Grozījumi Nr. 3


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežmalas ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

11.12.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 5.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 5.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 14.decembrī, pulksten 16:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/17
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/17


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Klaipēdas ielā 92, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 5.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 13:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/14
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/14 (LABOTS 13.12.2017.)

Grozījumi Nr. 1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Klaipēdas ielā 124, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 5.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 14:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/11
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/11 (LABOTS 14.12.2017.)

Grozījumi Nr. 1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Viršu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.decembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 28.decembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 16:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/15
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/15


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ugāles ielā 11, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.decembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 28.decembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 14:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/13
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/13 (LABOTS 07.12.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr.1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 60, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.decembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 28.decembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 15:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/12
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 13, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 3.oktobris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 3.oktobrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 13:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/9
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/9 (LABOTS 12.09.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 97/99, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: iepirkums pārtraukts
Piedāvājumu atvēršana: iepirkums pārtraukts
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 10:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/7
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/7 (LABOTS 19.09.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Lielajā ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22.septembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 22.septembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/8
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/8


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22.septembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 22.septembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 14:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/10
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/10


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 56, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 25.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 15:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/6
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/6 (labots 04.07.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 10A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 25.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 11:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/3
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/3 (labots 04.07.2017.)

 

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Strazdu ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 18.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 18.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 10:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/2
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/2 (labots 27.06.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojums Nr. 2


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Siena ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 6.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 14:00

 

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/5
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/5


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 6.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 12:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/4
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/4


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežu ielā 55, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16.marts, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 16.martā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 27.janvārī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/1
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/1 (LABOTS 16.02.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2 
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 3 
Grozījumi Nr. 4

Veidlapas


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aldaru ielā 8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
27.12.2016.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16.marts, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 16.martā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 12.janvārī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2016/4
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2016/4 (LABOTS 16.02.2017.) 

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1 
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 3 
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 4 
Grozījumi Nr. 5

Veidlapas


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā 2a, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
27.12.2016.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 1.februāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 1.februārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 11.janvārī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2016/3
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2016/3 (labots 13.01.2017.) 

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1

Veidlapas


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2016.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 6.janvāris, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2016. gada 1. decembrī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2016/2
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2016/2 (LABOTS 15.12.2016.) 

Veidlapas

Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 1 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 2 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 3 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 4 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 5 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 6