AKTUĀLIE KONKURSI

________________________________________________________________________________  

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 8B, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

14.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 13.septembrī plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/21

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/21

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/21

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/21

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/21

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Baltijas ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 13.septembrī plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/19

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/19

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/19

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/19

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/19

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Vānes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 2.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 13.septembrī plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/18

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/18

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/18

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/18

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/18

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Piltenes ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

14.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 23.augustā plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/14

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/14

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/14

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/14

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

14.08.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.septembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 23.augustā plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/15

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/15

Apliecinājuma karte Nr.4 ID Nr. LPDV 2019/15

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.5

Pielikumi Nr.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

 


  

 PĀRĒJIE KONKURSI 

(beidzies pieteikumu iesniegšanas termiņš)


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Raiņa ielā 18/20, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

19.06.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 7.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 7.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 3.jūlijā plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/13

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/13 (Grozīts 12.07.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/13

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/13

Grozījumi Nr.1

Skaidrojumi


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

19.06.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 24.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 24.jūlijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 3.jūlijā plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

 

Nolikums ID Nr. LPDV2019/12

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/12

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/12

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/12

Skaidrojumi


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

26.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 20.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 20.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 12.aprīlī plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/9

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/9 (Grozīts 17.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/9

Tehniskais apsekojums ID Nr. LPDV 2019/9

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/9

AVK, GA, UK, ELT daļa ID Nr. LPDV 2019/9

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

BK-8i (grozītie rasējumi)


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Jāņa ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

26.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 12.aprīlī plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/8

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/8 (Grozīts 17.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/8

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/8

Grozījumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 95, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

26.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 13.maijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 12.aprīlī plkst. 9.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/11

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/11 (Grozīts 17.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/11

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/11

Apliecinājuma karte Nr.3 ID Nr. LPDV 2019/11

AVK daļa ID Nr. LPDV 2019/11

Grozījumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 60, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 26.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 26.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/4

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/4 (LABOTS 09.04.2019.)

Apliecinājuma karte Nr.1 ID Nr. LPDV 2019/4

Apliecinājuma karte Nr.2 ID Nr. LPDV 2019/4

AVK daļa ID Nr. LPDV 2019/4

Zibensaizsardzības daļa ID Nr. LPDV 2019/4

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 10.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/10

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/10


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 75, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 09.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/7

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/7

Skaidrojums Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Daugavas ielā 15, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/6

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/6 (labots 19.03.2019.)

Grozījumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.03.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.aprīli plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 17.aprīlis plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, iepirkumi@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 15.martā plkst. 15.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV2019/5

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/5 (labots 27.03.2019.)

Grozījumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Grīzupes ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 8.marts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 8.marts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 25.janvāris plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2019/1

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/1 (labots 20.02.2019.)

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

 


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aisteres ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 25.janvāris plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2019/3

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/3 (labots 07.02.2019.)

Skaidrojumi Nr.1

Grozījumi Nr.1

Skaidrojumi Nr.2


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2019.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 27.februāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 63470303, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2019.gada 25.janvāris plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2019/2

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2019/2 (labots 07.02.2019.)

Grozījumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Turaidas ielā 8A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

22.11.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 7.janvāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 7.janvāris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 7.decembris plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/18

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/18 (Grozīts 17.12.2018.)

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Slimnīcas ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 14.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 14.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 12.oktobris plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/16

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/16 (Labots 29.10.2018.)

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Grozījumi un skaidrojumi Nr.3


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 5/7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 7.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 7.novembris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 12.oktobris plkst. 09.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/14

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/14 (17.10.2018.)

Grozījumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežmalas ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

02.10.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 31.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 31.oktobris plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 12.oktobris plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/15

6.pielikums

Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/15 (Grozīts 12.10.2018.)


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ventas ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

10.07.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 20.jūlijs plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/13
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/13

 


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

10.07.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 3.augusts plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 20.jūlijs plkst. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/12
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/12

 

 


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Daugavas ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/10
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/10


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 19, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 10.10. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/11
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/11

Skaidrojumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Viršu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 13.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/9
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/9

Skaidrojumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 5/7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 12.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/8
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/8


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 48, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 10.50. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/7
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/7


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 11.30. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/6
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/6


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 71, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

29.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 20.jūnijs plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2018.gada 6.jūnijs plkst. 9.40. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/5
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/5


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 97/99, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.05.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 15.jūnijs, pulksten 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 15.jūnijs, pulksten 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 25.05.2018. pulksten 9.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  toms.cirulis@lna.lv.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/4
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/4


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dārza ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.04.2018. 

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumu atvēršana: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/2
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/2


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 71, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

04.04.2018.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumu atvēršana: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: Pārtraukts. Nepieciešams mainīt tehnisko specifikāciju.

Nolikums ID Nr. LPDV 2018/1
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2018/1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 19.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 15:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/16
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/16 (LABOTS 21.12.2017.)

Skaidrojumi Nr.1
Grozījumi Nr. 2

Grozījumi Nr. 3


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežmalas ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

11.12.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 5.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 5.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 14.decembrī, pulksten 16:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/17
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/17


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Klaipēdas ielā 92, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 5.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 13:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/14
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/14 (LABOTS 13.12.2017.)

Grozījumi Nr. 1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Klaipēdas ielā 124, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2018. gada 5.janvārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 14:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/11
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/11 (LABOTS 14.12.2017.)

Grozījumi Nr. 1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Viršu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.decembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 28.decembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 16:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/15
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/15


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ugāles ielā 11, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.decembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 28.decembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 14:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/13
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/13 (LABOTS 07.12.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr.1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 60, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

21.11.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.decembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 28.decembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 4.decembrī, pulksten 15:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/12
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/12


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 13, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 3.oktobris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 3.oktobrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 13:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/9
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/9 (LABOTS 12.09.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru ielā 97/99, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: iepirkums pārtraukts
Piedāvājumu atvēršana: iepirkums pārtraukts
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 10:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/7
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/7 (LABOTS 19.09.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Lielajā ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22.septembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 22.septembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/8
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/8


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

16.08.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22.septembris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 22.septembrī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 31.augustā, pulksten 14:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/10
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/10


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 56, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 25.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 15:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/6
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/6 (labots 04.07.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 10A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 25.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 11:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/3
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/3 (labots 04.07.2017.)

 

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Strazdu ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 18.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 18.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 10:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/2
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/2 (labots 27.06.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojums Nr. 2


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Siena ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 6.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 14:00

 

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/5
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/5


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.05.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6.jūlijs, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 6.jūlijā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 16.jūnijā, pulksten 12:30

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/4
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/4

_______________________________________________________________________________

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežu ielā 55, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

18.01.2017.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16.marts, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 16.martā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 27.janvārī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2017/1
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2017/1 (LABOTS 16.02.2017.)

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2 
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 3 
Grozījumi Nr. 4

Veidlapas

________________________________________________________________________________

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aldaru ielā 8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
27.12.2016.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16.marts, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 16.martā, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 12.janvārī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2016/4
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2016/4 (LABOTS 16.02.2017.) 

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1 
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 2
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 3 
Skaidrojumi un grozījumi Nr. 4 
Grozījumi Nr. 5

Veidlapas

________________________________________________________________________________

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā 2a, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
27.12.2016.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 1.februāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 1.februārī, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2017. gada 11.janvārī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2016/3
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2016/3 (labots 13.01.2017.) 

Skaidrojumi un grozījumi Nr. 1

Veidlapas

________________________________________________________________________________

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
21.11.2016.

Paredzemā līguma cena: Atklāts konkurss
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6.janvāris, pulksten 11:00
Piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 6.janvāris, pulksten 11:00
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Zīverts, T.: 29218109, viktors.ziverts@lna.lv
Kontaktpersona: projektu vadītājs Toms Cīrulis, T.: 26446062, toms.cirulis@lna.lv
Objekta apskate: 2016. gada 1. decembrī, pulksten 11:00

Nolikums ID Nr. LPDV 2016/2
6.pielikums
Darba apjomi ID Nr. LPDV 2016/2 (LABOTS 15.12.2016.) 

Veidlapas

Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 1 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 2 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 3 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 4 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 5 
Nolikuma skaidrojums un grozījumi Nr. 6

________________________________________________________________________________