Paziņojumi

31.10.2012 12:54
No šā gada 1. novembra Liepājā darbu sāks Komunālās pārvaldes ziemas dienests, kas koordinēs ielu uzturēšanu un tīrīšanu 2012./2013. gada ziemas sezonā. Zvanot uz ziemas dienesta dežuranta mobilo tālruni 22011963 vai diennakts fiksēto tālruni 63480751 (automātiskais atbildētājs), iedzīvotāji Komunālo pārvaldi var informēt par pilsētas ielu stāvokli sniega un ledus apstākļos.

Turpmāk pa šiem tālruņiem Jūs varat pieteikt arī gadījumus, kad:
• nedarbojas ielu apgaismojums;
• applūduši brauktuvju posmi, aizsērējušas gūlijas, lietus ūdens novadgrāvji un caurtekas;
• nedarbojas/bojāta satiksmes infrastruktūra (luksofori, ceļazīmes, barjeras utml.);
• sabojāts pilsētas labiekārtojums (soliņi, velonovietnes, bērnu rotaļu iekārtas utml.);
• publiskajās teritorijās nolūzuši koki vai lieli zari.

Jebkurš pieteikums tiks piereģistrēts, un informācija nodota speciālistam faktu pārbaudei un novēršanai.

Atgādinām, ka nopietnu avāriju gadījumos, piemēram, sarauti elektrovadi, dzirksteļo elektrosadales skapis, izplūst gāze vai radusies situācija, kas bīstama cilvēka veselībai vai apdraud dzīvību, nekavējoties jāzvana uz ārkārtējo situāciju diennakts tālruni 112.

SIA „Komunālā pārvalde”