Paziņojumi

06.09.2022 16:49

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) saņēmusi Konkurences padomes (KP) vēstuli, kurā KP norāda par konkurences neitralitātes pārkāpuma riskiem saistībā ar līguma noteikumiem, kas ietverti atsevišķos LNA apsaimniekošanas līgumos. KP vērš uzmanību, ka atbilstoši Konkurences likuma 14.1 pantam publiskajām personām vai to kapitālsabiedrībām aizliegts ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, cita starpā aizliegts veikt darbības, kas apgrūtina citu tirgus dalībnieku dalību tirgū.

LNA informē, ka kopš 2022.gada 1.jūlija nepiemēro Līguma 10.5.un 13.3.punktus dzīvojamās mājas pārvaldnieka maiņas gadījumā un neiekļauj šīs normas no jauna slēgtajos pārvaldīšanas līgumos.

Ņemot vērā, ka LNA nepiemēro Līguma 10.5. un 13.3. punktos noteikto kārtību, kas nosaka kā pārtraucams līgums ar LNA, ne tikai attiecībā uz no jauna slēgtajiem līgumiem, bet uz visiem LNA noslēgtajiem apsaimniekošanas līgumiem, KP konstatējusi, ka konkurences neitralitātes pārkāpuma riski konkrētajā situācijā ir novērsti pārrunu ceļā.