Paziņojumi

04.10.2021 09:08
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras nav pārņemtas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā) dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2022.gadam.
Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs informē, ka ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2022.gadam var iepazīties, sākot no 2021.gada 15.oktobra.

Klientu pieņemšana klātienē plānota reizi nedēļā - katru otrdienu no pulksten 9 līdz 18. Lai klients vienotos par pieņemšanas laiku ar uzņēmuma speciālistu, pieteikties var, zvanot uz tālruni 634 70303 (taustiņš -1) vai sūtot e-pastu lna@lna.lv, norādot sarunas tēmu un speciālistu, ar kuru vēlama klātienes tikšanās, kā arī kontaktinformāciju saziņai. 

Klātienes tikšanās tiks organizētas, ievērojot noteiktās distancēšanās prasības, lietojot mutes un deguna aizsegus un ierobežotu pakalpojuma sniegšanas laiku. Aicinām klientus pirms doties uz tikšanos ar speciālistu izvērtēt savu veselības stāvokli un saslimšanas gadījumā pārlikt plānoto tikšanās laiku vai, ja iespējams, jautājumu atrisināt, izmantojot attālinātus saziņas rīkus. Atvainojamies, ja noteiktās prasības var radīt neērtības komunikācijā.