Paziņojumi

04.10.2021 09:04

 

Par apkures pieslēgšanu ēkās ar centralizēto apkures sistēmu


Pamatojoties uz mājas kontaktpersonu iesniegumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, apkuri mājai iespējams pieslēgt arī citā laikā.

Informējam, ka spēkā nav noteikumi par vidējo gaisa temperatūru, kas noteiktu vienotu apkures pieslēgšanas vai atslēgšanas kārtību.

Ievērībai

Jāņem vērā, ka mājās ar horizontālo apkures sistēmu neapmaksāts siltuma pakalpojuma rēķins, ir pamats, lai nepieslēgtu siltuma padevi konkrētajam dzīvoklim.

Katra atsevišķā dzīvokļa īpašnieka pienākums ir savlaicīgi norēķināties par saņemto siltumu vai noslēgt vienošanos par pakāpenisku parāda atmaksu.

Parāda esamības gadījumā apkure dzīvoklim netiks pieslēgta vai arī, veidojoties parādam, tā tiks atslēgta bez atkārtota brīdinājuma.

Vienlaicīgi informējam, ka individuāla apkures atslēgšana un atjaunošana ir maksas pakalpojums, ko sedz dzīvokļu īpašnieks vai īrnieks.

Neskaidrību gadījumā, kā arī, lai risinātu parāda samaksas jautājumus, aicinām sazināties ar parādu piedziņas speciālistiem, zvanot pa tālruni 6 34 70303 (taustiņš - 4).

 

Informācija apkures sezonas uzsākšanai ēkās cietā kurināmā apkures ierīcēm


Uzsākoties apkures sezonai atgādinām, ka:

- dūmvadu tīrīšana ir svarīgākais priekšnoteikums Jūsu drošībai un ilgam apkures ierīču kalpošanas laikam;

- iedzīvotājiem, kuri siltumu savos mājokļos nodrošina kurinot krāsnis, īpaša uzmanība jāpievērš ugunsdrošībai - sākot ar regulāru dūmvadu un krāšņu tīrīšanu, skursteņu tehniskā stāvokļa pārbaudēm, līdz drošas kurināmā uzglabāšanas vietas ierīkošanai.

- lai izvairītos no iespējamas ugunsnelaimes un nodrošinātu nepieciešamo siltumu mājokļos, tos apkurinot ar malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīci, vismaz reizi piecos gados attiecīgam jomas speciālistam jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis.

- neiztīrītu sodrēju dēļ, apkures ierīcēs pasliktinās vilkme, tās dūmo un nespēj nodrošināt nepieciešamo siltuma atdevi. Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un vismaz vienu reizi apkures sezonā.

- ilgdedzes krāsnīm un apkures katliem tīrīšana jāveic vismaz divas reizes sezonā.