Paziņojumi

04.03.2021 11:18
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 15 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā 2021.gada 1. aprīlī.

Turpmāk noteikti šādi SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi:

ūdensapgāde - 0,77 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa),

kanalizācija - 0,98 EUR/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 24.februāra lēmums Nr.22 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

Aicinām klientus pievērst uzmanību izmaiņām. 

Papildu informācija par tarifa pieaugumu: www.liepajas-udens.lv.