Paziņojumi

06.01.2021 14:26
No 2021. gada 1. janvāra mainīti nosacījumi trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanā un sociālās palīdzības saņemšanā. No 2021. gada 1. aprīļa tiks mainīta arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.

No šā gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts arī ienākumu slieksnis, lai saņemtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu. Trūcīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni..

Liepājas domes sēdē 17. decembrī tika nolemts, ka Liepājā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir sekojošs: mājsaimniecībā, kurā ir vismaz viena pilngadīga persona darbspējīgā vecumā, 336 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 235 eiro pārējām personām; mājsaimniecībā, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina bērnu vai visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni, 375 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām; atsevišķi dzīvojošai vienīgajai personai mājsaimniecībā, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti - 390 eiro. Mājsaimniecība likuma izpratnēir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi. Šie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā valsts izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Vairākus līdzšinējos valsts normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus - par trūcīgās personas vai ģimenes statusa piešķiršanu, garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) summu un pabalsta aprēķināšanu, kā arī iztikas līdzekļu deklarācijas saturu – tagad aizstāj viens tiesību akts: Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet daļā par mājokļa pabalstu – 1. aprīlī.

No 2021. gada 1. aprīļa paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas principus un saturu. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumiem, pašvaldības sociālais dienests laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam ir tiesīgs piešķirt dzīvokļa pabalstu atbilstoši pašvaldības līdzšinējos saistošajos noteikumos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par dzīvokļa pabalstu līdz 2020. gada 31. decembrim.

No 1. janvāra mainīti arī ienākumu līmeņi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai – to varēs saņemt tās trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai – 229 eiro. Pamats fonda atbalsta saņemšanai tāpat kā līdz šim būs pašvaldības sociālā dienesta izziņa. Savukārt, lai fonda līdzfinansētajās zupas virtuvēs saņemtu gatavās maltītes, izziņa nebūs jāuzrāda.

Atgādinām, ka Liepājas iedzīvotājiem, kuriem līdz ārkārtas situācijas laikam, t.i. 9. novembrim jau izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas personas izziņas, tās ir derīgas līdz 2021. gada 31. martam, ja nav notikušas kādas būtiskas izmaiņas personas materiālajā situācijā.

Lūdzam ņemt vērā, ka Sociālais dienests līdz ārkārtas situācijas beigām pieņems klientus attālināti. Par sociālo palīdzību un pakalpojumiem aicinām konsultēties telefoniski ar Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri sniegs atbildes un ieteikumus jautājumu un problēmu sekmīgai atrisināšanai, izņēmuma gadījumā vienojoties par pieņemšanu klātienē:

  • par sociālo palīdzību un pabalstiem 63489652, 63489655, Karostas iedzīvotājiem 63456185, Velnciema iedzīvotājiem 63426044;

  • par sociālajiem pakalpojumiem 63 489 668;

  • par sociālo darbu 63 489 682;

  • e-pasts: sociala.palidziba@liepaja.lv (aprakstot savu vajadzību un atstājot kontakttālruni)

Dokumentus un iesniegumus iespējams atstāt Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, sētas pusē pie ieejas durvīm izvietotajās pasta kastēs.

Gunta Jākobsone
 Liepājas pilsētas  Sociālais dienests
 sabiedrisko attiecību speciāliste
 Tālrunis: 29106561
 E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv
 E.Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401, Latvija
 
www.liepaja.l