Paziņojumi

08.10.2020 14:23
Ja mājas iedzīvotāji ir lēmuši veikt koplietošanas telpu pilnīgu dezinfekciju, tad šo darbu vislabāk uzticēt profesionālam pakalpojumu sniedzējam vai arī, kopīgi vienojoties par darbu veikšanu pašu spēkiem, stingri ievērot piesardzību. Gan vienā, gan otrā gadījumā vispirms būtu jāsazinās ar savas mājas namu pārzini un jāizrunā iespējamie varianti - vai tā būs profesionāla pakalpojuma sniedzēja izvēle, kādas ir darba izmaksas, kādi būs drošības pasākumi, vai iespējama pašu iedzīvotāju piedalīšanās telpu dezinfekcijā, kāds ir dezinfekcijas pasākumu vēlamais laiks un tml.

Veselības inspekcija oficiālajā informācijā norāda, ka efektīvākie līdzekļi, kurus izmantot virsmu un telpu dezinfekcijai, ir 70% etanola šķīdums un nātrija hipohlorīta šķīdums, kā arī citi dezinfekcijas līdzekļi, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem vīrusiem. Svarīgi ir rūpīgi attīrīt un dezinficēt visus priekšmetus un virsmas, kurām bieži pieskaras cilvēki, piemēram, durvju rokturus, sienas un logu virsmas. Nelielu virsmu apstrādei ieteicams lietot 70% etanola šķīdumu.

Iedzīvotājiem pašiem veicot telpu dezinfekciju, pirmkārt, noteikti jāievēro instrukcijā norādītās telpu un virsmu dezinfekcijas līdzekļu lietošanas devas un izmantošanas veids. Jārēķinās, ka dezinfekcijas līdzekļi var izraisīt alerģijas, jo jebkura ķīmiska viela rada izgarojumus, kas kairina elpceļus un ādu. Tīrot māju ar šādiem līdzekļiem, noteikti jālieto cimdi un elpceļu aizsarglīdzekļi. Pēc telpu dezinfekcijas jāizvēdina telpas. Tas pats attiecas uz privātajām dzīvojamām telpām un to dezinfekciju.

Drošu un atbilstošu koplietošanas telpu dezinfekciju vislabāk veiks profesionāls pakalpojuma sniedzējs. Ministru kabineta noteikumi Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" nosaka, ka ar šāda pakalpojuma sniegšanu drīkst nodarboties tikai reģistrēts komersants. Iedzīvotāji paši var pārliecināties, vai uzņēmums, kurš darbojas šajā nozarē un veic darbu jūsu mājā, ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un darbojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Informāciju par Latvijā reģistrētiem dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējiem var iegūt Veselības inspekcijas datubāzē: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/datubazes. Pirms komercdarbības uzsākšanas, pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums un darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus, un viņu izglītību apliecinošus dokumentus.

Ministru kabineta noteikumos precīzi atrunāta profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība objektā vai teritorijā. Teikts, ka profilaktiskās dezinfekcijas pakalpojumus objektā vai teritorijā nodrošina komersanti, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir paziņojuši par komercdarbības uzsākšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanā. Pakalpojumu veic īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors, kuram ir vidējā izglītība vai profesionālā pamatizglītība un kurš ir apguvis dezinfektora mācību programmu. Pakalpojumu sniedzējam ar klientu jānoslēdz līgums par profilaktiskās dezinfekcijas, deratizācijas vai dezinsekcijas pakalpojuma sniegšanu. Visus objektā vai teritorijā veiktos profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus, izņemot ūdensapgādes sistēmu dezinfekciju, pakalpojumu sniedzējs dokumentē objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē.

Dezinfekcijas līdzekļi, ar kuriem strādā profesionāli pakalpojumu sniedzēji ir biocīdi – ķīmiski maisījumi, kas iznīcina baktērijas, sēnītes un vīrusus. Covid-19 pandēmijas laikā svarīgi ir pievērst uzmanību, vai dezinfekcijas līdzeklis ir paredzēts vīrusu iznīcināšanai. Līdzeklim jābūt reģistrētam lietošanai Latvijā. Ja etiķetē norādīts, ka dezinfekcijas līdzeklis ir paredzēts vīrusu iznīcināšanai, tas derēs arī pret Covid-19 izraisošokorona vīrusu SARS-CoV-2, jo tas ir apvalkotais vīruss, tāpat kā SARS un citi koronavīrusi, herpes vīrus un arī gripas vīrusi. Sēnīšu un baktēriju iznīcināšanai paredzētie līdzekļi fungicīdi un baktericīdi, ne vienmēr būs iedarbīgi arī pret vīrusiem, tāpēc vienmēr ir jāseko līdzi etiķetē norādītai informācijai.

Iedzīvotāji var prasīt pakalpojumu sniedzējam informāciju par mājas dezinfekcijai izmantotiem līdzekļiem. Ar biocīdu inventarizācijas numura, reģistrācijas, lietošanas atļaujas vai pagaidu reģistrācijas izsniegšanu saistītus administratīvos aktus izdod VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC). Reģistrēto biocīdu sarakstu var apskatīties Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā www.lvgma.gov.lv adresē: http://www.lvgma.gov.lv/chemical/biocidi.htm - biocīdu inventarizācijas dati.

Ja dezinfekcijas līdzeklis ir oficiāli atļauts izplatīšanai Latvijā, tas nozīmē, ka tā efektivitāte ir pārbaudīta un ticama. Iegādājoties nelegālus dezinfekcijas līdzekļus vai no privātpersonām pircēji riskē gan ar to, ka tādi līdzekļi nebūs efektīvi, gan ar to, ka nebūs norādījumu latviešu valodā ne par lietošanu, ne par piesardzības pasākumiem. Tāpat arī iegādājoties līdzekļus citu valstu tīmekļa vietnēs, marķējums būs svešvalodā, nebūs iespējams izlasīt ne lietošanas norādījumus, ne norādījumus par piesardzību līdzekļa lietošanā. Latvijā atļauto biocīdu saraksts ir pieejams Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā, kā arī sarakstā ar ārkārtējās situācijas laikā piešķirtajiem inventarizācijas numuriem. Sarakstā atrodama informācija par biocīda nosaukumu, ražotāja nosaukumu, aktīvo vielu, tās koncentrāciju, biocīda pielietojumu. Dezinfekcijas līdzekļa etiķetē jābūt norādītam: atļaujas vai inventarizācijas numuram, aktīvās vielas nosaukumam un koncentrācijai, norādījumiem, kur līdzekli var lietot – virsmu dezinfekcijai vai cilvēku higiēnai, pret kādiem organismiem līdzeklis ir izmantojams, kādas ir tā lietošanas prasības un kādi piesardzības pasākumi jāievēro.

Jāņem vērā, ka tikai virsmu dezinfekcijai paredzētie līdzekļi nav izmantojami cilvēku higiēnas vajadzībām roku dezinfekcijai un lietošanai uz ķermeņa ādas. Kā arī jāņem vērā, ka apstrādājamās virsmas ir dažādas kā metāls, koks, plastmasa un tml. un dezinfekcijas līdzekļa ietekme uz vismām var būt dažāda. atbildes uz šiem jautājumiem jāzina pakalpojumu sniedzējam.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājas lapā pieejami ieteikumi, kas sagatavoti balstoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pagaidu vadlīnijām un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem). Biocīdi jālieto ļoti uzmanīgi. Dezinfekcijas līdzekļi tikai tad būs efektīvi, ja tiks lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ir līdzekļi, kurus jāatstāj nožūt un nav jānoskalo, citiem savukārt var būt norādīts noteikts laiks uz kādu jāatstāj iedarboties un pēc tam noteikti jānoskalo. Līdz ar to, lai lietotu pareizi, panāktu efektivitāti, bet arī nesabojātu virsmu, kuru apstrādā, ir jāizlasa un jāievēro norādījumi. Dezinfekcijas līdzekļi ir bīstami ķīmiski maisījumi, tāpēc ir svarīgi ievērot visus norādītos piesardzības pasākumus. Jārīkojas uzmanīgi, lai dezinfekcijas līdzekļi nenokļūst uz gļotādas vai acīs, netiek ieelpoti. Tādus dezinfekcijas līdzekļus, no kuriem izdalās hlors, nedrīkst lietot kopā ar citiem līdzekļiem un telpas kārtīgi jāizvēdina, šādi līdzekļi var būt alerģiski. Dezinfekcijas līdzekļi jāglabā bērniem nepieejamā vietā.