Paziņojumi

31.08.2020 14:41
Lielākā daļa īres rēķinu tiek sagatavoti papīra formātā un nogādāti uz klientu pastkastītēm, bet aptuveni tūkstoš izstrādāti nosūtīšanai elektroniski. Lai novērstu pārpratumus un, reaģējot uz klientu sūdzībām, par to, ka augustā īres rēķins elektroniski nav saņemts, visi elektroniski sagatavotie rēķini klientiem nosūtīti atkārtoti.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" rēķinus iedzīvotājiem par pašvaldības dzīvokļu īri sagatavo kopš šī gada jūlija. Jūlijā īrnieki saņēma pirmo īres rēķinu. Augustā sagatavotajos īres rēķinos, sadarbībā ar namu pārvaldniekiem, kuru apsaimniekotajās mājās ir pašvaldības īres dzīvokļi,  līdz ar īres maksu tika apkopoti un iekļauti visi pārvaldnieku iesniegtie ar īpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu saistītie izdevumi.

Lai šādus rēķinus sagatavotu un izsūtītu, ir izstrādāta un tiek uzturēta grāmatvedības uzskaites programma. Kopumā ik mēnesi tiek sagatavoti un izsūti vairāk nekā četri tūkstoši īres rēķinu. Lielākā daļa īres rēķinu tiek izdrukāti papīra formātā un nogādāti uz klientu pastkastītēm, bet aptuveni tūkstoš izstrādāti nosūtīšanai elektroniski. Lielākā daļa adresātu rēķinus elektroniski ir saņēmuši, bet dažos gadījumos ir radusies kļūda.   

Šobrīd programmas uzturētāju pusē tiek analizēti iemesli un apkopota informācija par šiem gadījumiem. Pirms nākamo rēķinu izstrādes gaidām skaidrojumu no programmas uzturētāja. Vienlaikus visiem elektronisko rēķinu saņēmējiem šajā nedēļā esam rēķinu izsūtījuši atkārtoti. Ņemot vērā radušos apstākļus, būs dots samērīgs laiks rēķinu apmaksai, kā arī netiks piemērotas soda naudas par norēķinu kavējumu.
Īres rēķinu sagatavošanas process pakāpeniski tiek uzlabots un analizēts katrs neskaidrais gadījums.
Lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju un informācijas apmaiņu, gadījumos, kad rēķinos norādītais informatīvais tālrunis ir ilgstoši aizņemts, aicinām īrniekus aktuālo jautājumu nosūtīt uz e-pastu iresrekini@lna.lv.

Cienījamie klienti! Īres rēķinu izstrādes pārejas periodā atvainojamies par sagādātajām neērtībām!