Paziņojumi

22.07.2020 16:23
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.384 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu" no š.g. 1. jūlija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem par dzīvojamās telpas izmantošanu papildu apsaimniekošanas izdevumiem jāmaksā īres maksa - 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Jūlijā pašvaldības dzīvokļu īrniekiem izsūtīti pirmie rēķini ar aprēķināto īres maksu. Šobrīd sagatavoti un izsūtīti 4600 rēķini.

Šajā mēnesī īrnieki vēl saņēmuši rēķinu no sava mājas pārvaldnieka un otru - no SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA), bet jau augustā un turpmāk rēķins par dzīvokli būs viens. Rēķinā būs iekļautas arī visas tās pozīcijas, kuras apstrādei iesniegs Īrnieka mājas pārvaldnieks. Tas nozīmē, ka maksa par dzīvokļa izmantošanu, sākot no augusta un turpmāk, jāveic, pamatojoties uz LNA sagatavoto rēķinu. Saņemot rēķinu un veicot maksājumu, īrniekam jāpievērš uzmanība rēķinā norādītajiem norēķinu kontiem, lai maksājums sasniegtu adresātu. Gadījumā, ja vēl augustā īrnieks saņm divus rēķinus (otru no pārvaldnieka), jālūdz savas mājas pārvaldniekam šo jautājumu atrisināt.

Īrniekam jāņem vērā, ka, lai arī īres līgumu ar Liepājas pilsētas pašvaldību pārslēgšanu un rēķina sagatavošanu nodrošina LNA, īrnieka saistības ar esošo mājas pārvaldnieku paliek nemainīgas. Pārslēdzot īres līgumu, tiek saglabātas iepriekš slēgtās vienošanās ar pārvaldnieku, kā arī visas īres saistības, tajā skaitā beztermiņa īres tiesības. Līdz ar pārslēgto līgumu dzīvokļa īpašumam netiek mainīts apsaimniekotājs vai mājas pārvaldnieks. Skaitītāju rādījumus, kā līdz šim, jāziņo savas mājas pārvaldniekam. Lai ziņotu pārvaldniekam savu skaitītāju rādījumus, īrnieks var izmantot rēķinā iekļauto skaitītāju rādījumu pasaknīti. Neskaidrību gadījumā par aprēķinātajām pozīcijām, izņemot īres maksu, arī turpmāk īrniekam jādodas pie sava pārvaldnieka. Ja īrniekam ir jautājumi par īres maksu un rēķina sagatavošanu, savu jautājumu iespējams iesūtīt, izmantojot e-pastu iresrekini@lna.lv vai zvanot 27833244.

Īres līgumu ar Liepājas pilsētas pašvaldību pārslēgšana ir obligāta. Vispirms īrniekam jāpiesakās uz līguma pārslēgšanu vai slēgšanu. To var izdarīt attālināti, sagatavojot parakstītu iesniegumu brīvā formā, tajā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, īres dzīvokļa adresi, kontakttālruni un/vai e-pasta adresi saziņai. Iesniegumā jānorāda vēlamais LNA klientu centrs, kurā īrniekam būtu ērti ierasties uz līguma slēgšanu. Klientu centri atrodas Dienvidrietumu mikrorajonā Tukuma ielā 1a, Jaunliepājā Lapu ielā 7 un Karostā Imantas ielā 7. Pieteikumu īrnieks var nodot, izmantojot pastkastītes pie LNA klientu centriem vai arī pieteikuma kopiju nosūtīt uz e-pastu iresligumi@lna.lv, tālrunis uzziņām 26468002. Kontakttālrunis un e-pasts izmantojams arī saziņai par neskaidrajiem līgumu sagatavošanas vai parakstīšanas jautājumiem. Parakstot īres līgumu, īrnieks var izvēlēties turpmāko rēķina saņemšanas veidu - pastkastītē izdrukātu rēķinu vai elektroniski uz e-pastu.

Īres maksa, saskaņā ar Domes lēmumu tiks piemērota pakāpeniski – no 2020. gada 1. jūlija - 25% no aprēķinātās papildu maksas (bet ne mazāk kā 28 eiro gadā), no 2021. gada 1. jūlija 50% no papildu maksas, savukārt no 2022. gada 1. jūlija maksa būs pilnā apmērā. Dzīvokļa aktuālo kadastrālo vērtību ir iespējams uzzināt Kadastra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv. Gadījumā, ja informācija par īres dzīvokli sistēmā nav atrodama, jāvēršas Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļā (tālruņi uzziņām 63 404 711 vai 63 404 714).