Paziņojumi

10.07.2020 13:09
Noslēdzoties valstī noteiktajai ārkārtas situācijai, aicinām klientus arī turpmāk rūpīgi izvērtēt, vai nepieciešams, risinot ar mājas pārvaldīšanu saistītus jautājumus, tikties klātienē ar SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" speciālistiem. Pirms vienoties par klātienes pieņemšanu, vispirms lūdzam sazināties ar speciālistu pa zvanu centra tālruni 634 70303 vai e-pastu lna@lna.lv un, iespējams, rast jautājuma risinājumu attālināti.

Apmeklētāju pieņemšana klientu centros notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta - katru otrdienu no pulksten 13.00 līdz 18.00 un katru ceturtdienu no pulksten 9.00 līdz 12.00.

Lai vienotos par pieņemšanas laiku, aicinām sazitiepa zvanu centra tālruni 634 70303 (taustiņš -1) vai sūtot e-pastu lna@lna.lv.

Šāda klientu pieņemšanas kārtība apstiprināta, pamatojoties uz  š.g. 9.jūnija MK noteikumiem Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Noteikumi paredz, atbilstoši iespējām saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegt pēc iepriekšēja pieraksta. Kā arī iespējami nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveidot fizisku barjeru starp cilvēkiem vai lietot mutes un deguna aizsegus. 

Noteikumi arī paredz, uzskaitīt saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmēju (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

Atvainojamies, ja jaunā kārtība var radīt neērtības komunikācijā. 

Atgādinām, ka rakstiski sagatavotus iesniegumus un skaitītāju rādījumus var iesniegt pastkastītēs pie klientu centriem, kā arī nodot elektroniski klientu portālā manslna.lv, sūtot pa e-pastu lna@lna.lv vai, izmantojot zvanu centra tālruni 634 70304 (taustiņš - 2).

Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu īrnieki iesniegt pieteikumu par dzīvokļa īres līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu var attālināti. Saziņai par neskaidrajiem īres līguma slēgšanas jautājumiem aicinām izmantot mob. tālr. 26468002 vai e-pastu: iresligumi@lna.lv