Paziņojumi

10.07.2020 13:09
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests no 10. jūnija atsākcis daļēju klientu pieņemšanu klātienē, apkalpojot iedzīvotājus ar iepriekšēju pierakstu, par kuru iespējams vienoties jau šobrīd, sazinoties ar Sociālo dienestu telefoniski vai e-pastā.

Lai novērstu pulcēšanās riskus, kā arī rūpētos par apmeklētāju un darbinieku drošību, no 10. jūnija Sociālā dienestā tiks ieviesta klientu apkalpošana pēc iepriekšēja pieraksta, kad pakalpojumus nebūs iespējams saņemt ierastajā rindas kārtībā.

Ņemot vērā, ka arī pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām ir jāievēro drošības nosacījumi, nepieļaujot liela cilvēku skaita pulcēšanos vienviet, kas varētu veidoties klientu uzgaidāmajā zālē, apkalpojamo klientu skaits sākotnēji tiks ierobežots. Rinda pie ieejas durvīm tiks koordinēta, ielaižot tikai noteiktu apmeklētāju skaitu, kuriem ir iepriekšējs pieraksts.

Lai saņemtu sociālo palīdzību, tai skaitā, noformētu trūcīgā un maznodrošinātā statusu, pieprasītu dažāda veida pabalstus u.c., iedzīvotāji tiek aicināti iepriekš sazināties ar Sociālo dienestu un vienoties par apmeklējuma laiku. Iedzīvotāji tiek aicināti vienoties par pierakstu, zvanot pa tālruņiem: 634 89652,63426044 (Jaunliepājas mikrorajonaiedzīvotājiem)vai634 56185 (Karostas un Tosmares iedzīvotājiem). Pieteikties iespējams arī pa e-pastu sociala.palidziba@liepaja.lv, vēstulē norādot savu vajadzību un kontakttālruni, pa kuru sazināties, lai saskaņotu apmeklējuma laikus.  

Atgādinām, ka trūcīgās un maznodrošinātās personas statuss liepājniekiem, kuriem tas beidzās ārkārtas situācijas laikā, ir automātiski pagarināts līdz 31. jūlijam un šobrīd nav nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā, lai to pagarinātu.

Tāpat automātiski līdz 1. jūlijam pagarināts sabiedriskā transporta bezmaksas mēnešbiļešu derīguma termiņš iedzīvotājiem virs 80 gadiem, represētajiem u.c. Šiem iedzīvotājiem jaunas abonementa biļetes šobrīd nav nepieciešams saņemt, bet tas jāizdara pakāpeniski mēneša laikā, t.i., līdz 1. jūlijam Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā “Liepājas sabiedriskais transports” Jūrmalas ielā 23 vai Sociālajā dienestā.

Arī plānojot apmeklēt Sociālo pakalpojumu daļu un Sociālā darba daļu, klienti aicināti vispirms sazināties ar speciālistiem un konsultēties ar darbiniekiem par apmeklējuma iemeslu un vēlamo ierašanās laiku. Vienoties par konsultāciju klātienē var pa tālruņiem:

Sociālo pakalpojumu daļa 634 89668; Sociālā darba daļa 634 89682. 

Sociālais dienests atvainojas par neērtībām, ko jaunā apmeklētāju pieņemšanas kārtība var radīt, taču dienesta speciālisti aicina ņemt vērā, ka sākotnēji ir sagaidāms pastiprināts klientu pieplūdums. Tāpēc aicina klientus izturēties saprotoši un uzklausīt sociālo darbinieku ieteikumus un padomus, kā labāk atrisināt konkrēto problēmu. Atsevišķos gadījumos klātienes apmeklējuma pieraksts var pat nebūt nepieciešams, ja konsultāciju var saņemt telefoniski.

Tāpat Sociālais dienests aicina klientus izturēties atbildīgi pret citiem cilvēkiem un nekādā gadījumā neplānot klātienes apmeklējumu uz Sociālo dienestu, ja konstatētas vismazākās pazīmes par saslimšanu ar COVID 19, ir slikta pašsajūta vai arī ir bijis kontakts ar saslimušajiem.

Liepājas pilsētas  Sociālais dienests