Paziņojumi

29.05.2020 14:09
Projektu konkursā tiks atbalstītas iedzīvotāju idejas par SEZ teritorijā iekļautās Karostas mikrorajona dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanu. Savas idejas projektu konkursā var pieteikt ikviena nevalstiskā organizācija vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.

Konkursa prioritātes ir:
1. dabas vides atjaunošana un nostiprināšana,
2. iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 19.jūnijs. Nolikumu un pieteikuma anketu, tāpat kā iepriekšējos gados, var lejuplādēt  Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā Programmas, "Atbalsts apkaimei". Potenciālajiem projektu iesniedzējiem un interesentiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakot tikšanos vai uzdodot jautājumu e-pastā liepajasfonds@gmail.com

Liepājas Novada fonds vides projektu konkursus organizē jau no 2014.gada, kad tika atbalstīti skolēnu mācību projekti un vides izglītības materiālu izstrāde. No 2017. gada konkursā tiek atbalstīti NVO projekti par resursu otrreizējo izmantošanu un videi draudzīgu ikdienas rīcību. 2020. gadā jau izsludināts vides izglītības projektu konkurss programmā "Atbalsts skolotājiem".

Konkursu rīko Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldi.