Paziņojumi

16.04.2020 13:26
Šonedēļ Sociālajā dienestā atsākta dokumentu pieņemšana veselības aprūpes un dzīvokļa pabalstu izmaksai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Liepājas iedzīvotājiem. Iesniegumu pieņemšana un dokumentu noformēšana līdz 12. maijam un ārkārtējās situācijas beigām gan notiek attālināti, vienojoties ar klientiem vispirms telefoniski par katru situāciju un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas veidu.
Ja nepieciešams īpašs atbalsts šajā ārkārtējā situācijā un ģimenes vai personas resursi ir izsmelti, iespējams vērsties Sociālajā dienestā un pieprasīt arī pārtikas pabalstu vai krīzes pabalstu.

Šonedēļ Sociālajā dienestā atsākta dokumentu pieņemšana veselības aprūpes un dzīvokļa pabalstu izmaksai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Liepājas iedzīvotājiem.

Iesniegumu pieņemšana un dokumentu noformēšana līdz 12. maijam un ārkārtējās situācijas beigām gan notiek attālināti, vienojoties ar klientiem vispirms telefoniski par katru situāciju un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas veidu.

Veselības aprūpes un dzīvokļa pabalstu var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. Lai noformētu šos pabalstus, klienti aicināti vispirms zvanīt pa tālruni: 63 489 652 vai rakstīt uz epastu sociala.palidziba@liepaja.lv Sociālās palīdzības daļai, vienojoties par to, kādi dokumenti nepieciešami un kādā veidā tie tiks iesniegti – klātienē vai elektroniski.

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai Liepājas pilsētas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss un politiski represētajām personām.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir pēc veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas, tā apmērs vienai personai ir līdz 75 eiro un ne vairāk par 145 eiro ģimenei.

Dzīvokļa pabalsts ir paredzēts ar dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.

Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot 500 eiro, to aprēķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem.

Pabalstam var pieteikties persona, kura deklarēta un dzīvo Liepājā, ir dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis vai par apkuri – kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem. Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt vai uzrādīt vēl citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu deklarēto personu tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.

Atgādinām liepājniekiem - ja nepieciešams īpašs atbalsts šajā ārkārtējā situācijā un ģimenes vai personas resursi ir izsmelti, iespējams vērsties Sociālajā dienestā un pieprasīt arī pārtikas pabalstu vai krīzes pabalstu.

Sociālais dienests turpina darbu un aicina iedzīvotājus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties telefoniski vai elektroniski:

Informāciju sagatavoja

Gunta Jākobsone
sabiedrisko attiecību speciāliste