02.01.2020 09:45
Patlaban pašvaldības dzīvokļu īrnieki maksā tikai dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumus, bet no nākamā gada 1.jūlija papildus iekasēs arī īres maksu 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu pienācīgu uzturēšanu un novērstu to tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.

Īres maksa tiks piemērota pakāpeniski - no 2020.gada 1.jūlija tiks piemēroti 25% no aprēķinātās papildus maksas, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā, no 2021.gada 1.jūlija 50% no papildus maksas, savukārt no 2022.gada 1.jūlija maksa būs pilnā apmērā, teikts pašvaldības lēmumā.

Tas nozīmē, ka, piemēram, pašvaldības īpašumā esoša vienistabas dzīvokļa, kura kadastrālā vērtība ir 4000 eiro, maksa no nākamā gada 1.jūlija pieaugs pirmajā gadā par aptuveni diviem eiro mēnesī, nākamajā gadā par četriem, savukārt no 2022.gada 1.jūlija tiks piemērota īres maksa pilnā apmērā - aptuveni astoņi eiro mēnesī.

Pašvaldībā norāda, ka īres maksu plānots novirzīt dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanai, jo pirms dzīvokļa izīrēšanas aptuveni 80% gadījumu pašvaldībai ir jāveic nozīmīgi kapitālieguldījumi, tādēļ plānots izveidot īres maksas fondu, no kura segt dzīvokļu remonta izmaksas.

2017.gadā pašvaldība atjaunoja 25 dzīvokļus, ieguldot 115 083 eiro, 2018.gadā - 27 dzīvokļus, ieguldot 194 908 eiro, savukārt 2019.gadā ir atjaunoti desmit dzīvokļi un līdz gada beigām plānots atjaunot vēl astoņus dzīvokļus.

Šogad budžetā šim mērķis paredzēti 183 830 eiro, informēja pašvaldībā.

Pašvaldības īpašumā ir 4602 dzīvokļi, neskaitot dzīvokļus sociālajās dzīvojamajās mājās. Ņemot vērā, ka liela daļa no šiem dzīvokļiem ir izīrēti trūcīgām vai maznodrošinātā personām, kopīgi ar Sociālo dienestu tiks pārskatīta arī sociālā atbalsta nosacījumi, lai nepasliktinātu apstākļus šiem cilvēkiem.

Uz nepieciešamajām izmaiņām īres maksas aprēķināšanas kārtībā iepriekš norādījusi arī Valsts kontrole, veicot revīzijas Liepājas pašvaldībā, tāpat arī ņemta vērā citu Latvijas lielo pilsētu pieredze, kur šāda kārtība jau ieviesta agrāk.

Visi pašvaldības dzīvokļu īrnieki par jauno kārtību un īres maksas paaugstināšanu saņems detalizētu informāciju rakstveidā.

www.liepajniekiem.lv