07.10.2019 13:55
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs informē, ka ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2020.gadam, kā arī ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem var iepazīties SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, sākot ar 2019.gada 15.oktobri apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras nav pārņemtas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā) tāmju projekti par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu 2020.gadam izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.