10.06.2019 10:16
Aizvadīto apkures sezonu ar pilsētas centralizēto apkures pieslēgumu uzsāka par 15 mājām vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Nākamajai apkures sezonai un siltumapgādes sistēmas izbūvei gatavojas vēl astoņu māju kopīpašnieki. Viedoklis, ka centralizētā apkure piemērota tipiskai 70tajos gados celtai daudzdzīvokļu mājai, ir mainījies. Centralizēto apkuri izvēlas nelielu un pat vēsturisku māju dzīvokļu īpašnieki. Visās mājās ar jaunajiem pieslēgumiem ir izbūvēta horizontālā apkures sistēma, kas vēl dod papildu iespēju katram dzīvoklim regulēt siltuma patēriņu. Horizontālās siltuma padeves pluss ir tas, ka māja iegūst pilnīgi jaunas vai rekonstruētas iekšējās komunikācijas un precīzu dzīvokļos patērētā siltuma uzskaites sistēmu. Siltummezglu uzrauga attālināti un tas darbojas automātiski, nodrošinot mājokļos siltumenerģiju atbilstoši ārgaisa temperatūrai un iedzīvotāju izvēlētajai iekštelpu komforta temperatūrai.

Lai uzsāktu centralizētās siltumapgādes sistēmas izbūvi mājā, jāsaņem kopīpašnieku vairākuma pozitīvs lēmums. Pārvaldnieks, pamatojoties uz šo lēmumu, tālāk organizēs apkures sistēmas izbūves un pieslēgšanas darbus:

- sagatavos iesniegumu SIA "Liepājas enerģija" Tehnisko noteikumu izstrādei par ēkas pieslēgšanu centralizētās siltumapgādes sistēmai;

- vienosies ar licencētu projektētāju par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projekta izstrādi;

- saskaņos projektu ar SIA "Liepājas enerģija", attiecīgajām pilsētas institūcijām, ēku un zemes īpašniekiem un Liepājas pilsētas Būvvaldi;

- slēgs vienošanos ar SIA "Liepājas enerģija" par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves darbiem līdz ēkas ievadam;

- organizēs ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi;

- saskaņos un nodos ekspluatācijā izbūves darbus SIA "Liepājas enerģija";

- noslēgs pakalpojuma lietošanas līgumu.

Namos ar alternatīvo siltuma avotu gan apkures iekārtām, gan dūmvadiem īpaša uzmanība jāpievērš to tehniskajam stāvoklim un ugunsdrošībai. Jāņem vērā, ka apkures sezonas laikā apkures iekārtās un dūmvados sakrājas sodrēji un var rasties bojājumi. Tāpēc pēc apkures sezonas noteikti jāveic iekārtas un dūmvada tīrīšana. Tas savlaicīgi ļaus novērtēt iekārtas un dūmvada tehnisko stāvokli un plānot nepieciešamos remontdarbus. Šo darbu drīkst uzticēt sertificētam skursteņslauķim, kuram ir gan piemēroti instrumenti, gan vajadzīgās prasmes, lai veiktu darbu un novērtētu iekārtu un dūmvadu stāvokli. Nekādos apstākļos nedrīkst izmantot apkures iekārtas, kas ir bojātas, ugunsnedrošas vai neatbilst ražotāja noteiktajiem ekspluatācijas nosacījumiem. Jāizvēlas tāds kurināmais, kas piemērots konkrētajai apkures iekārtai, tās jaudai un dūmvadu izturībai. Jāņem vērā, ka apkures iekārtu nedrīkst kurināt ar tai nepiemērotiem materiāliem un atkritumiem. Dūmvadiem jābūt pielāgotiem apkures iekārtas jaudai. Vecie ķieģeļu dūmvadi nav saderīgi ar modernajām un jaudīgajām apkures iekārtām, kurām ir augsta degšanas temperatūra. Ja šāda apkures iekārta tiek uzstādīta, tad uzreiz ir arī jāpielāgo dūmvadi. Viena no izvēlēm, kā sakārtot nolietojušos skursteņus, ir nerūsējošā tērauda dūmvadi jeb čaulas, kas ir izturīgas, viegli uzstādāmas un tās var ievietot vecajā dūmvadā.