15.02.2019 11:11
Apkures sezonā vienmēr aktuāls būs jautājums, kā ekonomēt siltumenerģiju, tādējādi samazinot rēķinu par apkuri. Vislielākās iespējas taupīt to ir iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos ir regulējama siltuma padeve. Taču svarīgi to darīt pareizi, lai šīs darbības dotu ekonomisku efektu. Uzņēmums “Liepājas namu apsaimniekotājs” skaidro būtiskākās nianses, ko svarīgi zināt apkures sezonas laikā.

Aivars Pāvils, 
SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" inženierkomunikāciju speciālists.

Vēlos uzsvērt, ka pareizi taupīt nozīmē tērēt tikai tik, cik nepieciešams. Izvēlēties vēlamo komforta temperatūru dzīvoklī iespējams, pareizi regulējot siltuma padevi radiatoros. Katrā telpā termostatiskos sensorus var iestatīt dažādos režīmos. Tas nozīmē, ka telpās, kurās uzturaties mazāk, telpas temperatūru iespējams samazināt, līdz ar to samazinot apkures patēriņu. Aprēķināts, ka katrs dzīvojamā telpā samazinātais grāds ietaupa apmēram 5 ~ 7 % patērētās siltumenerģijas.

Lai nodrošinātu pareizu termostatiskā sensora darbību, tos nedrīkst aizsegt ar drēbēm, bieziem aizkariem, mēbelēm vai ko citu. Aizsegti radiatori nenodrošina pareizu siltuma cirkulāciju telpā, jo ir traucēta siltuma atdeve. Ja jūtams, ka radiators pilnībā neuzsilst (puse - auksts, puse - silts), iespējams, tajā uzkrājies gaiss un radiatoru nepieciešams atgaisot.

Lai taupītu siltumu un neļautu tam aizplūst prom no dzīvokļa, pārliecinieties, vai logi un durvis ir noblīvēti. Durvis un logus vienmēr turiet cieši noslēgtus.

Taču vienlīdz svarīgi atcerēties arī par vēdināšanu, lai izvairītos no pelējuma veidošanās. Vispareizāk telpas vēdināt vairākas reizes dienā, uz dažām minūtēm plaši atverot logus, nevis pastāvīgi turēt tos vēdināšanas režīmā. Jāievēro, ka pirms vēdināšanas siltuma padeve radiatorā būtu jānoslēdz pavisam, lai sensors nereaģētu uz strauju temperatūras kritumu. Pēc vēdināšanas sensoru atgriežam vēlamajā režīmā jeb pozīcijā.

Vēl gribu uzsvērt, ka vislielāko ekonomiju saistībā ar izmaksām par siltumenerģiju dod sakārtota apkures sistēma un siltināta māja.

Regulējam gudri :

Svarīgs gudras taupīšanas nosacījums ir pareiza termostatisko sensoru regulēšana, tāpēc piedāvājam speciālistu sagatavotu skaidrojumu par to. Piemēros izmantotais ir visbiežāk lietots sensors, taču varianti ir dažādi: gan ar vairākām atzīmēm, gan lietošanas niansēm, tāpēc svarīgi iepazīties ar to lietošanas instrukciju un norādēm:  

Pozīcija *

 telpā tiek nodrošināti +8; telpai uzsilstot, radiators atslēdzas, kļūst auksts,

 ieteicams izmantot vēdinot telpas, lai lieki netiek tērēta siltuma enerģijau,

 radiators no jauna pieslēgsies, kad telpas gaisa temperatūra nokritīsies līdz +6.

Pozīcija 1

 telpā tiek nodrošināti +12; telpai uzsilstot, radiators atslēdzas, kļūst auksts,

 radiators no jauna pieslēgsies, kad telpas gaisa temperatūra nokritīsies līdz +10.

Pozīcija 2

 telpā tiek nodrošināti +16; telpai uzsilstot, radiators atslēdzas, kļūst auksts,

 radiators no jauna pieslēgsies, kad telpas gaisa temperatūra nokritīsies līdz +14.

Pozīcija 3

 telpā tiek nodrošināti +20; telpai uzsilstot, radiators atslēdzas, kļūst auksts.

 radiators no jauna pieslēgsies, kad telpas gaisa temperatūra nokritīsies līdz +18.

Pozīcija 4

 telpā tiek nodrošināti +24; telpai uzsilstot, radiators atslēdzas, kļūst auksts.

 radiators no jauna pieslēgsies, kad telpas gaisa temperatūra nokritīsies līdz +22.

Pozīcija 5

 telpā tiek nodrošināti +28, telpai uzsilstot, radiators atslēdzas, kļūst auksts.

 radiators no jauna pieslēgsies, kad telpas gaisa temperatūra nokritīsies līdz +26.

 

Termostatiskos sensorus drīkst iestatīt arī starp pozīcijām, atrodot sev vēlamo komforta līmeni.