05.06.2018 10:49
2018.gada 25. maijā Latvijā stājas spēkā Vispārīgās datu aizsardzības regula, kuras mērķis ir izskaust nepamatotu personas datu lietošanu. Saskaņā ar to personas dati ir jebkāda privāta rakstura informācija par personu, kas šo indivīdu identificē. Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu aizsardzības prasībām, sākot ar šā gada 1.jūniju LNA klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums.

Aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā vai izmantojot klientu portālu mans.lna.lv un aizpildīt iesnieguma veidlapu.

Lai saņemtu rēķinu, izmantojot klientu portālu mans.lna.lv, pirmajai reģistrācijai nepieciešami divi LNA sagatavoto rēķinu numuri un un summas (sākot ar 2017. gadu), vai arī aicinām aizpildīt un nosūtīt pieteikuma anketu (kas atrodama mājas lapā) uz uzņēmuma e-pastu: lna@lna.lv. Iesniegums elektroniski tiek pieņemts, ja tas ir parakstīts ar elektronisko parakstu. Ja tāds nav pieejams, klienti aicināti doties uz LNA klientu apkalpošanas centriem un aizpildīt pieteikuma anketu reģistrācijai klientu portālā.

Klientiem, kuri jau rēķinus saņem tikai elektroniski vai izmantojot portālu mans.lna.lv, rēķina sagatavošanas un izsūtīšanas maksa netiek mainīta. Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt mums sniegto kontaktinformāciju – e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, lai varam sazināties un nodrošināt informāciju par Jūsu īpašumu un laikus nosūtītu rēķinu apmaksai. Informācija par rēķinu būs pieejama tikai uz Jūsu norādīto rēķina saņemšanas e-pasta adresi.

Iesnieguma veidlapa par rēķina saņemšanas veidu atrodama ŠEIT. Atbilstoši aizpildītu iesniegumu jāiesniedz Klientu apkalpošanas centros.

LNA Klientu apkalpošanas centri atrodas Tukuma ielā 1a, Lapu ielā 7, Imantas ielā 7.
D
arba laiks pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.30 – 17.00; otrdienās no 8.30 – 18.00; piektdienās no 8.30 – 16.00. LNA zvanu centra tālrunis 6 34 70303, e-pasts: lna@lna.lv.