28.02.2018 08:55
No 1. marta tiks slēgta Liepājas namu apsaimniekotāja (LNA) norēķinu kase Peldu ielā 5, tādēļ šeit izsniegtos Liepājas sabiedriskā transporta abonementa biļešu veidus ar 100% atvieglojumiem turpmāk varēs saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Liepājas sabiedriskais transnsports”, Jūrmalas ielā 23, un, tāpat kā līdz šim, arī Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3.

Abonementa biļeti katrai dienai ar atvieglojumiem 100% apmērā personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām turpmāk būs saņemamas:

  • Liepājas pilsētas domes sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3 (113. kabinets), katru mēnesi no 20. datuma līdz nākamā mēneša 10. datumam no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00;

  • Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Liepājas sabiedriskais transnsports”, Jūrmalas ielā 23, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00.

Atgādinām, ka abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pasažieru ērtībām, lai mazinātu reižu skaitu, cik bieži personai jāierodas pēc biļetēm, Liepājā deklarētajām personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, abonementa biļetes tiks izsniegtas trīs mēnešu periodam.

Lūdzam pasažierus ņemt vērā, ka aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” telpās šobrīd nav iespējams iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādēļ šiem klientiem pakalpojumu pagaidām iespējams saņemt Sociālā dienesta telpās. Aģentūra jau ir uzsākusi darbu, lai pēc iespējas ātrāk risinātu šo vides pieejamības jautājumu.

Atgādinām, ka informācija par visiem braukšanas maksas atvieglojumiem, kā arī sabiedriskā transporta biļešu cenas, kustības saraksti un cita aktuālā informācija pieejama pašvaldības aģentūras mājas lapā www.liepajastransports.lv.

Informāciju sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports”