08.12.2017 13:54
Lai veicinātu iedzīvotāju deklarēšanās un būvniecības dokumentācijas sakārtošanu, apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā”, kas paredz izmaiņas noteiktās nekustamā īpašuma nodokļu likmēs. Tie stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem, galvenās izmaiņas skars dzīvokļu īpašumus un dzīvojamās mājas, kuros nav deklarēta neviena persona. Nekustamā īpašuma nodokļa likme pieaugs un līdzšinējo 0,2% vietā tiks piemērota likme 1,5% (izņemot jaunbūves, ja tām būs derīga būvatļauja).

Dati par deklarētajām personām šajos objektos tiks fiksēti 1.janvārī. Iedzīvotājiem, kuri vēlas sakārtot šos ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus, lai nebūtu jāmaksā paaugstināta NĪN likme, tas jāizdara līdz šī gada beigām.

Deklarēt dzīvesvietu Liepājā var:

  • klātienē Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, Jelgavas iela 48. Tālrunis: 6 34 019 72. http://www.pp.liepaja.lv (valsts nodeva 4,27 eiro).

  • elektroniski portālā www.latvija.lv (bez maksas).

Šobrīd konstatēts, ka Liepājas pilsētā ir vairāk nekā pieci tūkstoši nekustamā īpašuma nodokļa objekti, kuri pieder fiziskajām personām un kuros nav deklarēta neviena persona. Tie ir īres dzīvokļi, apartamenti, dzīvokļi, kas tiek turēti pārdošanai, kā arī cita veida peļņas gūšanai. Piemēram, ja īres dzīvoklī neviens nav deklarējies, bet dzīvo un turpina lietot kopējos mājas pakalpojumus (atkritumu izvešanu, sētnieka pakalpojumus u.c.), tad tas nav godīgi pret pārējiem mājas iemītniekiem, kuriem papildus ar saviem rēķiniem ir jāsedz šī starpība.

Ja iedzīvotājiem ir jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinu, tie var vērsties klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Ieņēmumu daļā, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 141. kabinetā vai zvanot pa tālruņiem 634 04795 vai 634 04752.