23.10.2017 08:55
Ir iestājies lielais lapkritis, tāpēc iedzīvotājiem atgādinām par kārtību, kas jāievēro, vācot un noglabājot rudens lapas un citus zaļos atkritumus.

Ir trīs iespējas, kā rīkoties, lai atbrīvotos no zaļajiem atkritumiem.

 

1. Kompostēšana

Lapas, zarus, zāli, bojātus augļus un citus teritorijās savāktos zaļos atkritumus vides speciālisti iesaka likt komposta kaudzē. Ne visiem pilsētā ir šāda iespēja, taču individuālo māju un gruntsgabalu īpašnieki vai ēku apsaimniekotāji, kuriem ir pieejami kompostēšanai piemēroti dārza vai pagalma nostūri, tādejādi var regulāri un lēti iegūt mēslojumu, ar ko bagātināt puķu dobes, koku un krūmu stādījumus, zālienus, pie reizes dabai draudzīgā veidā atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem.

2. Atkritumu aizvešana uz šķirošanas laukumu vai atkritumu poligonu

            a) Liepājā, Ezermalas ielā 11, SIA Eko Kurzeme atkritumu šķirošanas laukumā ir novietots lielais konteiners, kurā ikviens bez maksas var izmest kritušās lapas, zarus un sauso zāli, kas savākta, uzkopjot zemesgabalus vai dzīvojamām mājām piegulošās teritorijas – ietves, grāvmales, žogmales, zaļās joslas.

Zaļos atkritumus Ezermalas ielā 11 (līdz 30. novembrim) var nogādāt darba dienās – no pulksten 8.00 līdz 18.00, kā arī sestdienās –  līdz pulksten 16.00.

            b) Kritušās lapas un zarus bez maksas iespējams nodot arī sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” Grobiņas novada Grobiņas pagastā.

SIA Liepājas RAS, kas apsaimnieko šo poligonu, zaļie atkritumi ir nepieciešami biogāzes ražošanai. Poligons ir atvērts katru darba dienu no pulksten 8.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās – no 9.00 līdz 14.00.  Par zaļo atkritumu piegādi „Ķīvītēs” ieteicams iepriekš sazināties ar dispečeru pa tālruni: 6 34 59097.

3. Izmantot pakalpojumus, ko sniedz atkritumu apsaimniekotāju uzņēmēji

Ja individuālo māju un zemesgabalu īpašniekiem, valdītājiem, kā arī daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem pašiem nav iespējams ne kompostēt, ne arī aizvest lapas uz šķirošanas laukumu vai poligonu, ir jāvēršas pie atkritumu apsaimniekotājiem uzņēmumiem -  SIA Eko Kurzeme vai Vides pakalpojumu grupa/Clean R.

Abi uzņēmumi sniedz dažādus pakalpojumus gan privātpersonām, gan juridiskām personām.

Pie abiem uzņēmumiem var iegādāties speciālos atkritumu maisus. Sazinoties ar abiem uzņēmumiem (pērkot maisus uz vietas vai izmantojot zemāk norādītos kontaktus) ir iespējams vienoties par piepildīto maisu savākšanas vietu un aiztransportēšanas laiku.

SIA Eko Kurzeme - 80 litru tilpuma maiss maksās 0,70 eirocenti.

Maisus var iegādāties Ezermalas ielā 11.

Vides pakalpojumu grupa/Clean R  piedāvātā  marķēta, aizsienama 100 l polietilēna maisa cena – 0.80 eirocenti. Šos maisus var iegādāties Vides pakalpojuma grupas birojā Cukura ielā 8/16 - katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00, piektdienās - līdz 19.00, kā arī Tukuma ielā 1a, klientu pieņemšanas laikos (otrdienās no 16.00 – 18.00 un ceturtdienās no 11.00 – 14.00).

Ar atkritumu apsaimniekotājiem ir arī iespējams vienoties par speciālo maisu piegādi mājās.

Par speciālo maisu iegādi un zaļo atkritumu aizvešanas pakalpojumu interesēties:

1)

SIA Eko Kurzeme

Klientu serviss: 6 34 07315

2)

Vides pakalpojumu grupa/Clean R

Pa tālr.: 6 34 57777 vai rakstot uz epastu: info@vpgrupa.lv

Atgādinām, ka visu veidu atkritumu, tai skaitā zaru, lapu, zāles un citu zaļo atkritumu savākšana atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” ir jāorganizē un jānodrošina zemesgabala īpašniekam, valdītājam vai daudzdzīvokļu  mājas pārvaldniekam.

Saistošie noteikumi paredz, ka teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Tas nozīmē, ka pieguļošajās teritorijās vai gruntsgabalos zaļie atkritumi ir ne tikai jāsavāc vienviet, bet arī jāutilizē. 

Aigars Štāls,
LPPI “Komunālā pārvalde”

Sabiedrisko attiecību speciālists
m.t. 26444290

epasts: aigars.stals@kpliepaja.lv
www.kpliepaja.lv

twitter: @kpliepaja