26.09.2017 15:53
Lai atvieglotu klientu saziņu ar SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, Zvanu centra darbībā turpmāk tiek piedāvātas piecas taustiņu izvēles. Atsevišķi ir izdalīta ūdens skaitītāju nodošanas funkcija. Līdz šim tā bija savienota ar ar zvanu par rēķiniem, aprēķinu metodiku un tml. Turpmāk mēneša beigās (precīzs skaitītāju rādījumu uzrādīšanas laika periods norādīts uz klientu ikmēneša rēķiniem un klientu portālā manslna.lv) skaitītāju rādījumus iespējams nodot, zvanot uz centrāli un izvēloties taustiņu “2”. Vienlaikus gan klientiem atgādinām, ka visērtākais veids, kā nodot skaitītāju rādījumu informāciju, ir izmantot klientu portālu mansLNA. Aicinām iepazīties ar Zvanu centra jaunajām izvēlnēm.

LNA Zvanu centra izvēlnes:

Jūsu zvans uz tālruni 6 34 70303.

TAUSTIŅŠ „1“:

KLIENTU SERVISS UN REMONTDARBI

  • Saruna tiek savienota ar Klientu apkalpošanas speciālistu.

  • Iespēja sniegt un saņemt informāciju, skaidrojumus, pieteikt nepieciešamos remontdarbus, ēkai, dzīvoklim, teritorijai.

  • Pēc sarunas iespējams pāradresēt zvanu konkrētās ēkas namu pārzinim vai citam uzņēmuma speciālistam.

TAUSTIŅŠ „2“:

INDIVIDUĀLIE SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

  • Iespēja noteiktajā termiņā paziņot individuālos ūdensskaitītāja rādījumus.

TAUSTIŅŠ „3“:

JAUTĀJUMI PAR RĒĶINIEM

  • Saruna tiek savienota ar grāmatvedības uzskaitvedi.

  • Iespējams saņemt skaidrojumus par rēķiniem, pakalpojumu aprēķinu metodiku.

TAUSTIŅŠ „4“:

PARĀDU PIEDZIŅA

  • Saruna tiek savienota ar parādu piedziņas speciālistu.

  • Iespēja risināt jautājumus par parādu piedziņu, tiesvedību.

TAUSTIŅŠ „5“:

AVĀRIJAS DIENESTA PAKALPOJUMI

  • Saruna tiek savienota ar Avārijas dienesta operatoru.

  • Iespēja izsaukt Avārijas dienestu avārijas situāciju novēršanai.